Sådan bruger du Dropbox Vault

Funktionen er tilgængelig for brugere med Dropbox-planerne Plus eller Family.

Dropbox Vault er en funktion, du kan bruge til at oprette et sted i Dropbox med ekstra sikkerhed til dine mest følsomme filer og dele det med betroede kontakter. Dette sted kaldes en Vault. Den er placeret i din Dropbox-konto og er beskyttet med en pinkode. Apps fra tredjeparter kan ikke åbne eller få adgang til din Vault.

Hvis du er betroet kontakt eller har modtaget en invitation til at blive det, kan du i stedet læse artiklen om, hvad det indebærer at være betroet kontakt.

Bemærk! De fleste brugere kan kun åbne deres Vault fra dropbox.com og Dropbox-mobilappen. Muligheden for at åbne Vault fra Dropbox-computerappen er i øjeblikket i beta og kan kun bruges af nogle Dropbox-brugere.

Opret din Vault

Sådan opretter du din Vault:

 1. Log på dropbox.com.
 2. Klik på Alle filer i venstre sidepanel.
 3. Klik på Vault i listen med filer.
 4. Klik på Continue.
 5. Angiv en pinkode.
 6. Klik på Continue.
 7. Skriv pinkoden igen.
 8. Klik på Bekræft.

Dit sikre sted har navnet “Vault” og vises sammen med dine filer og mapper på dropbox.com og i Dropbox-mobilappen, Dropbox-computerappen og Dropbox-mappen på din computer. 

De fleste brugere kan kun åbne deres Vault fra dropbox.com og Dropbox-mobilappen. Disse brugeres Vault bliver slet ikke gemt på deres computers harddisk. Muligheden for at åbne Vault fra Dropbox-computerappen er i øjeblikket i beta og kan kun bruges af nogle Dropbox-brugere. For disse brugere bliver filerne i deres Vault automatisk gemt på deres harddisk, når de låser op for Vault i computerappen, og de fjernes automatisk fra harddisken, når de låser deres Vault i computerappen.

Bemærk! Hvis du allerede har en mappe med navnet “Vault” i din Dropbox-konto, får din Vault i stedet navnet “Dropbox Vault”. Hvis du allerede har en mappe med navnet “Dropbox Vault”, får din Vault navnet “Dropbox Vault (1)”.

Lås din Vault med din pinkode

Dropbox Vault giver dine filer ekstra beskyttelse med en pinkode. Du indstiller en pinkode til din Vault, når du opretter den. Når du vil åbne din Vault, har du 10 forsøg til at skrive pinkoden, før du låses ude. Hvis du bliver låst ude, skal du kontakte support for at få nulstillet din pinkode. 

Efter du har brugt din pinkode til at låse din Vault op, låses din Vault automatisk igen efter 20 minutter på dropbox.com og efter 3 minutter på mobilenheder. Mens din Vault er låst, vises filerne i den ikke i dine indholdsforslag, seneste elementer, opdateringer og meddelelseslister eller forslag til søgefeltet.

Sådan låser du din Vault manuelt, så der skal bruges en pinkode til at låse den op:

 • På dropbox.com: Klik på hængelåsen i øverste venstre hjørne af din Vault.
 • I Dropbox-mobilappen: Tryk på “” (de tre prikker) i din Vault, og tryk derefter på Lås.

Din Vaults sikkerhedsforanstaltninger er i tillæg til de sikkerhedsforanstaltninger, som Dropbox bruger til alle dine filer og mapper, herunder kryptering ved inaktivitet og overførsel. Vi anbefaler, at du aktiverer multifaktorgodkendelse for at gøre hele din Dropbox-konto mere sikker. 

Vælg filer til din Vault

Her er nogle forslag til følsomme filer, du kan føje til din Vault:

 • Identifikationsfiler: Billeder af dit pas, kørekort, sygesikringskort eller fødselsattest
 • Helbredsfiler: Sygejournal eller bevis for tegnede forsikringer
 • Juridiske filer: Dit testamente, din vielsesattest eller din lejekontrakt
 • Økonomifiler: Skattepapirer

Tilføj eller flyt filer til din Vault

Hvis du tilføjer eller flytter en fil fra Dropbox til din Vault, fjernes den fra dens oprindelige placering i Dropbox. Hvis du tilføjer eller flytter en fil til din Vault fra et andet sted på computeren, bliver filen på sin oprindelige placering, og en kopi af den lægges i din Vault. 

Sådan tilføjer du en fil eller mappe til din Vault fra Dropbox eller din computer:

 1. Log på dropbox.com.
 2. Klik på Alle filer.
 3. Klik på Vault. (Den vises på listen med dine filer og mapper).
 4. Indtast din pinkode.
 5. Klik på Tilføj.
 6. Klik på en af følgende muligheder:
  • Fra Dropbox – klik på en fil eller mappe, og klik på Vælg
  • Fra computer (fil) – klik på en fil, og klik på Åbn
  • Fra computer (mappe) – klik på en mappe,og klik på Upload (Mac) eller Vælg mappe (Windows)
  • Ny mappe – skriv navnet på din nye mappe, klik på en placering, og klik på Opret

Du kan flytte en fil eller mappe fra Dropbox til din Vault på samme måde som andre filer og mapper.

Bemærk!

Del filerne i din Vault

Du kan tildele filerne i din Vault  adgangen “kan se”, på samme måde som du deler almindelige filer i Dropbox. Dem, du giver adgangen “kan se”, kan se og skrive kommentarer til dine filer uden en pinkode, men de kan ikke redigere dem. 

Skift din pinkode

Sådan skifter du pinkode:

 1. Log på dropbox.com.
 2. Klik på Alle filer.
 3. Klik på Vault i listen med filer.
 4. Indtast din pinkode.
 5. Klik på fanen Indstillinger.
 6. Klik på Angiv pinkode.
 7. Indtast din gamle pinkode og den nye pinkode, du vil bruge. 
 8. Klik på Gem.

Nulstil din pinkode

Hvis du glemmer din pinkode, kan du nulstille den med adgangskoden til din Dropbox-konto. Sådan gør du:

 1. Log på dropbox.com.
 2. Klik på Alle filer.
 3. Klik på Vault i listen med filer.
 4. Klik på Har du glemt din pinkode? under det felt, hvor du skriver pinkoden.
 5. Skriv din Dropbox-adgangskode.
 6. Klik på Send. Du modtager en e-mail med et nulstillingslink.
 7. Klik på Nulstil pinkode i den e-mail, du modtager.
 8. Indtast en ny pinkode.
 9. Klik på Continue.

Bemærk! Hvis adgangskoden til din Dropbox-konto lige er blevet skiftet, skal du vente 48 timer, før du kan nulstille pinkoden. 

Slet din Vault

Sådan sletter du din Vault:

 • Hvis du ikke har konfigureret din Vault (ikke har oprettet en pinkode), kan du slette din Vault fra listen med dine filer på samme måde, som du ville slette en mappe i Dropbox
 • Hvis du allerede har konfigureret din Vault (ved at oprette en pinkode), kan du ikke slette den. Du kan i stedet slette filerne og mapperne i den på samme måde, som du normalt sletter filer og mapper i Dropbox.

Nedgrader, opgrader eller slet din Dropbox-konto

Hvis du nedgraderer din Dropbox-konto til Basic eller opgraderer din Dropbox-konto til Professional eller Business, bliver din Vault til en almindelig mappe, næste gang du indtaster din pinkode for at åbne den.

Hvis du sletter din Dropbox-konto, slettes din Vault også.

Hvor nyttig var denne artikel?

Det er vi kede af at høre.
Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback!
Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!