Sådan bruger du sikkerhedskopiering af computeren

Med sikkerhedskopiering af computeren kan du sikkerhedskopiere vigtige mapper, f.eks. “Skrivebord”, “Dokumenter” og “Overførsler”, til Dropbox. 

Efter sikkerhedskopieringen har du stadig adgang til disse mapper og filer det samme sted på din computer – nu har du bare også en sikkerhedskopi på Dropbox. De ændringer eller sletninger, du foretager i mapperne på din computer eller i Dropbox, bliver afspejlet begge steder. Du kan få adgang til de mapper, der er sikkerhedskopieret, under “Mac” eller “Pc” alle de steder, hvor du bruger Dropbox, f.eks. dropbox.com, Dropbox-mobilappen og Dropbox-computerappen på andre computere. For Dropbox Business-teammedlemmer, der bruger teammappestrukturen, bliver mapperne sikkerhedskopieret i den teammedlemsmappe.

Som med alle andre filer, du har gemt i Dropbox, kan du se versionshistorikken for filerne og gendanne tidligere versioner. 

Sådan indstiller du sikkerhedskopiering af computeren

Gør følgende, inden du indstiller sikkerhedskopiering af computeren:

 • Luk alle åbne filer og programmer på computeren.
 • Installer Dropbox-computerappen, hvis den ikke allerede er installeret.
 • Opret forbindelse til internettet.
 • Hvis nogle af mapperne allerede bliver sikkerhedskopieret til en anden udbyder af cloudlager (f.eks. iCloud, OneDrive eller Google Backup og synkronisering), skal du deaktivere disse sikkerhedskopieringer og sikre, at dine filer er tilbage i de oprindelige mapper på din computer. (Du kan læse mere om, hvordan du gør det, i den enkelte udbyders hjælpecenter).

Sådan indstiller du sikkerhedskopiering af computeren:

 1. Åbn dine præferencer i Dropbox-computerappen.
 2. Klik på fanen Sikkerhedskopier.
 3. Klik på Setup.
  • Bemærk! Hvis du er medlem af et Dropbox Business-team, og hvis du ikke kan se denne indstilling, kan din administrator have valgt ikke at give dig mulighed for at aktivere den.
 4. Markér afkrydsningsfeltet for de mapper, du vil sikkerhedskopiere.
  • Hvis din arbejdskonto og din private konto er forbundne, skal du vælge, hvilken Dropbox-konto du vil sikkerhedskopiere dine mapper til.
 5. Klik på Konfigurer, og følg disse trin. 
  • Mac-brugere: Klik på OK, når du bliver spurgt, om du vil give Dropbox tilladelse til at få adgang til dine mapper.

Hvis nogle filer ikke bliver sikkerhedskopieret, oprettes der en genvej i Dropbox med navnet “Filer på min computer”, som du kan klikke på for at komme til filernes placering på din computer.  

Foretag fejlfinding af sikkerhedskopiering af computeren

Hvis du støder på fejl under konfigurationen

Hvis du får en fejl, når du indstiller sikkerhedskopiering af computeren, kan du prøve følgende trin til fejlfinding, inden du forsøger igen:

 • Luk eventuelle filer eller programmer, der bruger data i de mapper, du vil sikkerhedskopiere.
 • Deaktiver eventuelle mapper til andre udbyderes cloudlagring (f.eks. iCloud, OneDrive eller Google Backup og synkronisering) fra de mapper, du vil sikkerhedskopiere, og sørg for, at dine filer er tilbage i de oprindelige mapper på din computer.
 • Giv redigeringstilladelser til alle de filer og mapper, du vil sikkerhedskopiere.
 • Hvis de mapper, du vil sikkerhedskopiere, ikke findes på deres oprindelige placeringer, skal du flytte dem tilbage.
 • Hvis Dropbox-mappen og de andre mapper, du vil sikkerhedskopiere, ikke findes på den samme harddisk, skal du flytte dem til den samme harddisk. Hvis dine mapper f.eks. er på en ekstern harddisk, og Dropbox-mappen er på computerens harddisk, skal de flyttes til samme harddisk.
 • Hvis du får en fejlmeddelelse, der henviser til Adobe Creative Cloud, skal du følge instruktionerne i denne Adobe Help Center-artikel for at slette mappen Library fra din enhed.

Hvis du ikke kan se filerne, efter at du har slået sikkerhedskopiering af computeren til

Alle de filer, der ikke kunne sikkerhedskopieres til Dropbox, placeres i stedet i mappen “Filer på min computer”.

Mac-brugere: Hvis du ikke kan se filerne i Finder efter sikkerhedskopieringen, skal du afslutte Finder og starte det igen.

Hvis du har problemer med et program, efter at du har slået sikkerhedskopiering af computeren til

Genstart programmet. Vi anbefaler især, at du genstarter:

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Money
 • Microsoft Outlook
 • Safari 
 • Hvis du bruger Windows og Microsoft Edge, bliver overførsler i Microsoft Edge ikke synkroniseret til mappen “Overførsler” i Dropbox med denne funktion. Hvis du alligevel vil synkronisere overførte filer i Microsoft Edge til Dropbox, kan du manuelt ændre, hvor dine Microsoft Edge-filer skal overføres til Dropbox.

Hvis dine filer ikke synkroniseres som forventet

Sørg for at Dropbox er installeret på din computer, og find ud af, hvordan du:

Du kan ikke flytte, slette, omdøbe eller dele dine mapper efter en sikkerhedskopiering.

Efter sikkerhedskopieringen kan du ikke flytte, slette eller omdøbe de mapper på øverste niveau, du har sikkerhedskopieret (f.eks. “Skrivebord”, “Dokumenter” og “Overførsler” eller “Mac” og “Pc”). Du kan flytte, slette og omdøbe filer i disse mapper. Du kan ikke dele disse mapper i Dropbox ved at invitere personer til dem via e-mail, men du kan stadig dele mapperne med et link og dele filer eller mapper i dem.

Slå sikkerhedskopiering af computeren fra

Bemærk!

 • Du skal have Dropbox-computerappen installeret for at kunne slå sikkerhedskopiering af computeren fra. Hvis du allerede har fjernet computerappen, skal du installere computerappen igen for at slå sikkerhedskopiering af computeren fra.
 • Hvis du sletter filerne eller mapperne i “Pc” eller “Mac”, slettes filerne både fra Dropbox og din computer. 
 • Hvis du ikke længere har adgang til enheden, kan du slå sikkerhedskopiering af computeren fra ved at fjerne forbindelsen til enheden fra din Dropbox-konto.

Sådan slår du sikkerhedskopiering af computeren fra:

 1. Åbn dine præferencer i Dropbox-computerappen.
 2. Klik på fanen Sikkerhedskopier.
 3. Klik på Administrer sikkerhedskopiering
 4. Fjern markeringen for de mapper, du ikke længere vil sikkerhedskopiere til Dropbox, eller fjern markeringen fra Mac/Pc for at deaktivere sikkerhedskopiering for alle mapper på en gang. 
 5. Klik på Gem.
 6. Vælg Behold indhold i mapper på denne pc/Mac eller Lad indholdet blive i Dropbox.
  • Hvis du vælger Behold indhold i mapper på denne pc/Mac, er de filer og mapper, du stoppede med at sikkerhedskopiere, stadig placeret i de oprindelige mapper på din computer. 
  • Hvis du vælger Lad indholdet blive i Dropbox, bliver de nye filer, du tilføjer i mapperne, gemt i de oprindelige mapper på din computer, men de filer og mapper, du tidligere sikkerhedskopierede til Dropbox med funktionen til sikkerhedskopiering af computeren, forbliver på din Dropbox-konto. På din computer kan du få adgang til dem i deres oprindelige mapper via genvejen “Mine filer i Dropbox”. 
   • Bemærk! Hvis du i stedet får vist Konfigurer, er sikkerhedskopiering af computeren allerede slået fra.
 7. Klik på Stop sikkerhedskopiering.
 8. Klik på Luk.

Administratorer: Vælg, om dit team må bruge sikkerhedskopiering af computeren

Administratorer kan vælge, om teammedlemmer skal kunne aktivere sikkerhedskopiering af computeren.

Hvis en administrator vælger ikke at lade teammedlemmerne kunne aktivere sikkerhedskopiering af computeren, kan teammedlemmerne ikke se denne indstilling på deres konto. Sikkerhedskopiering af computer deaktiveres ikke for de teammedlemmer, der allerede bruger funktionen, og heller ikke for teammedlemmer, der havde aktiveret funktionen på deres konto, før de tilmeldte sig teamet. Du kan som administrator se, hvilke teammedlemmer der allerede har aktiveret indstillingen, ved at søge efter “Aktiveret/deaktiveret sikkerhedskopiering for computer” i dashboardet Indsigt for administratorer

Vælg, om dit team må bruge sikkerhedskopiering af computeren:

 1. Log på dropbox.com med dit administratorlogon.
 2. Klik på Administratorpanel.
 3. Klik på Indstillinger.
 4. Klik på Sikkerhedskopier.
 5. Vælg Til eller Fra under Vil du give dit team tilladelse til at aktivere sikkerhedskopiering af computeren?.
  • Bemærk! Der kan gå op til en time, før ændringen træder i kraft.
Hvor nyttig var denne artikel?

Det er vi kede af at høre.
Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback!
Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!