Langsom upload: Sådan forbedrer du synkroniseringshastigheden

Dropbox bruger båndbredden på en intelligent måde. Som standard bruger appen kun den båndbredde, det har brug for, uden at det forstyrrer din almindelige brug af internettet. Det betyder, at Dropbox automatisk regulerer uploadhastigheden for at forhindre en mærkbar nedgang i hastigheden, når du browser. Downloads udføres med den hurtigste tilgængelige downloadhastighed.

Du kan dog tilpasse indstillingerne for brug af båndbredde. Sådan gør du:

 1. Åbn dine præferencer i Dropbox-computerappen.
 2. Klik på Båndbredde (Windows eller Linux).
  • På en Mac: Klik på Netværk, og klik derefter på Skift indstillinger under Båndbredde.
 3. Du kan ændre indstillingerne for båndbredden ved at klikke på knappen ud for Begræns til under Downloadhastighed eller Uploadhastighed. Angiv de ønskede hastigheder. Hvis du ønsker en så hurtig hastighed som muligt, skal du klikke på knappen ud for Begræns ikke.

Bemærk!

 • Hastigheder indstilles i kilobyte pr. sekund.
 • Hvis du indstiller Uploadhastighed til Begræns ikke eller et højere tal end din forbindelse er i stand til at håndtere, vil det sandsynligvis nedsætte hastigheden af al anden internetaktivitet markant.
 • Hvis du er Dropbox Business-bruger og er logget på med både en privat konto og en arbejdskonto på din computer, vil netværksindstillingerne gælde for begge konti.

Bruger du ikke Dropbox endnu? Se, hvor nemt det er at synkronisere filer med Dropbox.

Hvorfor ændrer synkroniseringshastigheden sig?

Synkronisering er basalt set den funktion, der gør filer tilgængelige på alle dine computere, telefoner, tablets og på dropbox.com. Afhængigt af hvilke enheder og filer du arbejder på, kan synkronisering både involvere upload og download af data mellem Dropbox' lagerservere og dine enheder.

Når en fil skal synkroniseres til Dropbox, uploades den fra din enhed til vores servere. Dropbox' synkronisering maksimerer uploadhastigheden på en intelligent måde, men uploadhastigheden afhænger af din internetudbyder, ikke Dropbox.

Du kan måle din forbindelse på en bestemt enhed på et bestemt tidspunkt ved at bruge en hastighedstest (du finder mange gratis hastighedstest på nettet). Jo højere uploadhastighed, des hurtigere synkronisering, og jo højere downloadhastighed, des hurtigere download og streaming. Du kan bruge målingerne af uploadhastighed i en hastighedstest til at anslå, hvor lang tid det vil tage at synkronisere en bestemt fil.

Vigtigt!

 • Andre apps på din computer bruger også båndbredde. Hvis du bruger flere apps på samme tid, kan det også påvirke hastigheden af Dropbox' synkronisering.
 • Internetudbyderes pakker kan have forskellige upload- og downloadhastigheder. Hvis du har bemærket, at det går hurtigere at downloade og streame i Dropbox end at uploade filer, er din downloadhastighed højere end din uploadhastighed.
 • De hastigheder, som internetudbyderne oplyser, er de teoretiske, maksimale værdier. Din egentlige forbindelseshastighed kan være lavere end det, som fremgår af din internetpakke.
 • Internetudbydere og hastighedstest viser særskilte værdier for downloadhastighed og uploadhastighed. Værdierne opgives i Mb/sek. (megabit pr. sekund), hvorimod Dropbox-appen oplyser den kombinerede upload- og downloadhastighed i kB/sek (kilobyte pr. sekund). Det betyder, at den synkroniseringshastighed, der oplyses i Dropbox-appen, måske ikke svarer til de hastigheder, der oplyses i en hastighedstest.

Latenstid og synkroniseringshastighed

Ved latenstid måles svartiden mellem din enhed og en tjenestes server. Det betyder, at afstanden er en vigtig faktor i forbindelse med måling af latenstid. Under overførsel af data fra enhed til server skal dataene foretage flere hop, og latenstiden øges med antallet af hop. Jo længere væk du er fra Dropbox' lagringsservere, des længere latenstid vil du opleve. Latenstiden kan forklare det udsving, du måske ser mellem uploadhastigheden i en hastighedstest og din faktiske uploadhastighed i Dropbox.

Andre faktorer, der påvirker synkroniseringshastigheden

Ud over de faktorer, der er beskrevet ovenfor, spiller følgende faktorer også en rolle for synkroniseringshastigheden:

 • Trafik- og pakkeudformning og båndbreddegrænser: Internetudbydere og andre organisationer sætter grænser for den mængde netværkstrafik, en tjeneste tildeles, eller prioriterer båndbredden til visse tjenester frem for andre.
 • Overbelastet netværk: For meget trafik på et bestemt netværk (overbelastning) påvirker forbindelseshastigheden.
Hvor nyttig var denne artikel?

Det er vi kede af at høre.
Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback!
Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!