Sådan bruger du selektiv synkronisering for teams

Selektiv synkronisering for teams er en funktion, som Dropbox Business-administratorer kan bruge til at administrere mapper. Med denne funktion kan teamadministratorer oprette en standardindstilling for selektiv synkronisering for en teammappe (eller en mappe uden medlemmer i teamområdet). Denne standard bruges derefter til alle nye medlemmer af Dropbox Business-teamet med adgang til mappen.

Sådan aktiverer du selektiv synkronisering for teams for din Dropbox Business-konto første gang:

 1. Log på Dropbox Business med dine loginoplysninger som teamadministrator.
 2. Klik på Administratorpanel.
 3. Klik på Indstillinger.
 4. Rul ned, og klik på Synkroniser under Indhold.
 5. Vælg  Aktivér eller Deaktiver under Selektiv synkronisering for teams.
 6. Klik på Gem.
 • Vigtigt! Du kan som teamadministrator angive en standardindstilling for selektiv synkronisering for alle mapper i administratorpanelet. For nogle teams vil det gælde for teammapper. For andre kan standardindstillingerne anvendes til enhver mappe i det nye teamområde (som ikke er medlemsmappen). I denne artikel kaldes disse to typer mapper "administratorstyrede mapper".

Selektiv synkronisering for teams fungerer stort set som selektiv synkronisering, men er til administratorstyrede mapper. Med selektiv synkronisering kan brugerne vælge, hvilke mapper der skal synkroniseres fra dropbox.com til mappen Dropbox på computerens harddisk. Med selektiv synkronisering for teams kan Dropbox Business-administratorer fra centralt hold styre, hvordan mapper synkroniseres til et teammedlems computer, når de forbinder deres konto første gang.

Alle teammedlemmer kan stadig få adgang til mapper (uanset om de synkroniseres eller ej) på dropbox.com.

Sådan indstiller du eksisterende mapper til at starte som usynkroniserede

Administratorstyrede mapper er som standard indstillet til at blive synkroniseret. Sådan ændrer du indstillingen for en mappe:

 1. Log på Dropbox Business med dine loginoplysninger som teamadministrator.
 2. Klik på Administratorpanelet.
 3. Klik på Teammapper (eller Indhold – det afhænger af, hvilken mulighed der vises).
 4. Klik på "" (de tre prikker) ud for den mappe, du vil oprette en synkroniseringsstandard for.
 5. Klik på Rediger synkroniseringsstandard.
 6. Vælg Starter som usynkroniseret, og klik derefter på Gem.

Bemærk!

 • Hvis et medlem af en eksisterende mappe allerede har sin egen indstilling for selektiv synkronisering for den mappe, bliver denne indstilling ikke tilsidesat af standardindstillingen
 • Administratorstyrede mapper starter som standard som synkroniseret. Det betyder, at en mappe både vises på dropbox.com og i mappen Dropbox på teammedlemmets computer
 • Hvis dit team bruger Smart synkronisering, bliver administratorstyrede mapper synkroniseret som Kun online eller Lokal afhængigt af indstillingerne for Smart synkronisering
 • Et skift til Starter som synkroniseret gør ikke, at mappen automatisk vises på eksisterende medlemmers computer (kun nye medlemmers)
 • Et skift til Starter som usynkroniseret fjerner ikke en mappe fra eksisterende mappemedlemmers computer
 • Hvis du vælger Starter som usynkroniseret, får nye medlemmer af mappen en meddelelse om, at de har adgang til mappen på dropbox.com

Sådan indstiller du nye mapper til at starte som usynkroniserede

Administratorstyrede mapper er som standard indstillet til at blive synkroniseret. Administratorer kan dog ændre dette, når de opretter en ny mappe, så standardindstillingen er ikke synkroniseret. En ny mappe, der ikke synkroniseres, vises ikke automatisk på teammedlemmernes computere (men de har stadig adgang til den på dropbox.com).

Sådan indstiller du en ny mappe som usynkroniseret som standard:

 1. Log på Dropbox Business med dine loginoplysninger som teamadministrator.
 2. Klik på Administratorpanelet.
 3. Klik på Teammapper (eller Indhold – det afhænger af, hvilken mulighed der vises).
 4. Klik på Opret teammappe (eller Opret mappe – det afhænger af, hvilken mulighed der vises).
 5. Angiv et mappenavn, og markér feltet ud for Starter som usynkroniseret.
 6. Klik på Opret.

Hvilke mapper påvirkes af selektiv synkronisering for teams?

Selektiv synkronisering for teams kan bruges til administratorstyrede mapper. Det er teammapper (eller mapperne i det nye teamområde) samt det første lag af undermapper i teammapperne.

Du kan f.eks. have mappen "Marketing" med følgende to undermapper: "Strategi" og "Projekter". Med selektiv synkronisering for teams kan du oprette en standardindstilling for hver af disse tre mapper.

Bemærk! Den overordnede mappe skal indstilles til at blive synkroniseret, hvis du vil synkronisere en eller flere af undermapperne. I dette eksempel betyder det, at hvis mappen "Projekter" skal synkroniseres, skal mappen "Marketing" også indstilles til at blive synkroniseret.

Hvad nu, hvis enkelte teammedlemmer skal have adgang til en mappe, der starter med at være usynkroniseret?

Hvis et enkelt teammedlem skal synkronisere en mappe til vedkommendes computer, kan vedkommende bruge standardfunktionen til selektiv synkronisering. Dette ændrer ikke på standardindstillingen for andre teammedlemmer.

Bemærk! Alle teammedlemmer kan stadig finde de usynkroniserede mapper på dropbox.com.

Hvem kan indstille standarden for selektiv synkronisering for teams?

Det er kun teamadministratorer, der kan angive en synkroniseringsstandard eller ændre den eksisterende standard.

Bemærk! De enkelte teammedlemmer kan stadig bruge selektiv synkronisering til at synkronisere de mapper, de har adgang til. Denne manuelle ændring tilsidesætter standardindstillingen for selektiv synkronisering for teams for dem (men ikke for andre teammedlemmer).

Kan jeg fjerne eller ophæve synkroniseringen af en mappe, som allerede er synkroniseret til et teammedlems computer?

Standardindstillingen for selektiv synkronisering for teams har ikke tilbagevirkende kraft. Hvis et teammedlem allerede har synkroniseret en mappe til sin computer, vil en ny standardindstilling for synkronisering ikke tilsidesætte brugerens indstilling.

Hvis du vil fjerne et medlems adgang til en mappe, har du tre muligheder:

Hvordan virker standardindstillingen for selektiv synkronisering for teams sammen med Smart synkronisering?

Standardindstillingerne for selektiv synkronisering for teams påvirker ikke indstillingerne for Smart synkroniering. Hvis en mappe starter som usynkroniseret, vises den ikke på et medlems computer (og berøres derfor ikke af Smart synkronisering). Hvis en mappe starter som synkroniseret, synkroniseres den i overensstemmelse med indstillingen for Smart synkronisering på computeren.

Er det en fordel at bruge selektiv synkronisering for teams i stedet for Smart synkronisering?

For de fleste Dropbox Business-teams kan Smart synkronisering spare plads på medarbejdernes computere og stadig give dem nem adgang til virksomhedens filer. Men Smart synkronisering opretter pladsholderikoner på computeren (der viser alle de filer, som er tilgængelige online, selvom de ikke er downloadet).

I de tilfælde hvor en administrator ønsker en hurtig implementering og en mere strømlinet oplevelse for teammedlemmerne, kan selektiv synkronisering for teams være en bedre mulighed. Med selektiv synkronisering for teams er det kun de mapper, som en administrator vælger som relevante, der kan ses på et teammedlems computer.

Kan du ikke helt beslutte, hvad der er det rigtige for dig? Få mere at vide om selektiv synkronisering og det antal filer, du kan starte med som synkroniseret på en computer.

Hvor nyttig var denne artikel?

Det er vi kede af at høre.
Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback!
Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!