Pengimbasan dokumen

Gunakan ciri pengimbasan dokumen untuk mencipta fail dalam Dropbox anda. Ciri ini juga berguna untuk mengubah sesi sumbang saran papan putih atau nota pelekat menjadi dokumen yang anda boleh kongsi menggunakan Dropbox.

Belum menggunakan Dropbox lagi? Belajar semua mengenai pengimbasan dokumen.

Tunjukkan arahan untuk:

Imbas dokumen

 1. Buka apl Dropbox pada peranti Android anda.
 2. Tekan "+" (tambah).
 3. Pilih Imbas Dokumen, kemudian pilih Benarkan apabila diminta.
  • Ambil gambar kandungan yang anda ingin ubah menjadi dokumen.
  • Atau pilih imej sedia ada pada peranti anda dengan menekan ikon foto di bahagian bawah kiri.
 4. Jika anda memilih untuk mengambil gambar, halakan kamera anda pada objek yang ingin diimbas. Sempadan akan menggariskan bentuk yang anda imbas. Pastikan:
  • dokumen anda tidak komot
  • tiada silau pada gambar yang anda ambil
  • anda memegang peranti anda betul-betul di atas objek yang anda tangkap
  • untuk menangkap hanya apa yang ingin diimbas
 5. Jika perlu, anda boleh mengimbas lebih banyak halaman. Atau anda boleh teruskan untuk menyunting dokumen anda.

Sunting dan atur imbasan anda

Selepas mengimbas dokumen anda, skrin seterusnya adalah paparan Pratonton Imbasan . Ikon di bawah paparan ini mewakili tindakan yang boleh diambil untuk menyunting imbasan anda.

Anda juga boleh menekan Atur (di sebelah Sunting) untuk mengatur semula halaman imbasan anda. Dalam paparan Atur, tekan halaman lama-lama untuk menyeret dan mengaturnya semula.

Ubah suai imbasan anda

 1. Daripada skrin Sunting, tekan ikon dengan tiga gelangsar di bahagian bawah skrin.
 2. Sunting kawasan imbasan dokumen anda dengan menggerakkan titik biru pada setiap sudut imbasan itu.
 3. Tentukan format yang ingin diimbas. (H&P, Papan putih, Asal).
 4. Jika mahu, gunakan gelangsar untuk mengubah suai kontras (pilihan ini hanya tersedia untuk sesetengah penapis).
 5. Apabila anda berpuas hati dengan suntingan anda, tekan tanda semak di sudut atas kanan skrin.

Simpan imbasan anda

 1. Dari skrin Pratonton Imbasan , tekan anak panah di bahagian atas kanan untuk memasuki paparan Simpan sebagai .
 2. Namakan fail anda dan tentukan jenis fail.
 3. Tentukan di mana untuk menyimpan dokumen anda.

Imbas dokumen

 1. Buka apl Dropbox pada peranti iOS anda.
 2. Tekan "+" (tambah).
 3. Pilih Imbas Dokumen.
  • Ambil gambar kandungan yang anda ingin ubah menjadi dokumen.
  • Atau pilih imej sedia ada di dalam Jalur Filem anda.
 4. Jika anda memilih untuk mengambil gambar, halakan kamera anda pada objek yang ingin diimbas. Sempadan akan menggariskan bentuk yang anda imbas. Pastikan:
  • dokumen anda tidak komot
  • tiada silau pada gambar yang anda ambil
  • anda memegang peranti anda betul-betul di atas objek yang anda tangkap
  • untuk menangkap hanya apa yang ingin diimbas
 5. Jika perlu, anda boleh mengimbas lebih banyak halaman. Atau anda boleh teruskan untuk menyunting dokumen anda. (Arahan tentang mengimbas lebih banyak halaman dan menyunting dokumen akan menyusul.)
Imbas dokumen ke dalam Dropbox anda

Sunting dan atur imbasan anda

Selepas mengimbas dokumen anda, skrin seterusnya adalah paparan Sunting. Ikon di bawah paparan ini mewakili tindakan yang boleh diambil untuk menyunting imbasan anda.

Paparan Sunting

Anda juga boleh menekan Atur (di sebelah Sunting) untuk mengatur semula halaman imbasan anda. Dalam paparan Atur, tekan halaman lama-lama untuk menyeret dan mengaturnya semula.

Ubah suai imbasan anda

Paparan Ubai suai
 1. Daripada skrin Sunting, tekan ikon dengan tiga gelangsar di bahagian bawah skrin.
 2. Sunting kawasan imbasan dokumen anda dengan menggerakkan titik biru pada setiap sudut imbasan itu.
 3. Di bawah Tapis, tentukan dalam format apa yang anda ingin imbas.
 4. Jika mahu, gunakan gelangsar untuk mengubah suai kontras (pilihan ini hanya tersedia untuk sesetengah penapis).
 5. Setelah anda berpuas hati dengan suntingan anda, tekan Selesai.

Simpan imbasan anda

 1. Daripada skrin Sunting, tekan Seterusnya untuk memasuki paparan Tetapan.
 2. Namakan fail anda dan tentukan jenis fail.
 3. Gunakan gelongsor untuk memilih kualiti dan saiz imej untuk imbasan.
 4. Tentukan di mana untuk menyimpan dokumen anda.

Tukar imej dalam Dropbox anda menjadi imbasan

Anda juga boleh menukar fail imej sedia ada kepada imbasan terus daripada tab Utama atau Fail dalam aplikasi Dropbox:

 • Dalam tab Utama, tekan Simpan sebagai Imbasan untuk menukar fail yang layak.
 • Dalam tab Fail, tekan ikon (elipsis) di sebelah nama fail dan pilih Simpan sebagai Imbasan.

Jenis fail yang berikut disokong untuk mengimbas imej sedia ada:

 • .jpg
 • .jpeg
 • .png

Soalan-soalan lazim

Bolehkah saya mengimbas lebih daripada satu halaman menjadi satu dokumen?

Ya. Anda boleh mengimbas hingga sepuluh halaman dokumen dan menyimpan fail sebagai satu .pdf. Begini caranya:

 1. Selepas mengimbas halaman pertama, tekan ikon tambah lagi halaman (dua halaman dengan simbol tambah) daripada paparan Sunting.
 2. Anda boleh mengatur semula halaman dokumen anda dengan menekan Atur.
 3. Tekan lama-lama pada halaman untuk menyeret dan menukar susunannya.

Bolehkah saya menyimpan imbasan beberapa halaman sebagai fail .png?

Tidak. Imbasan beberapa halaman hanya boleh disimpan sebagai fail .pdf.

Adakah teks akan dikesan secara automatik dalam dokumen yang diimbas?

Untuk pengguna Dropbox Business, OCR (pengecaman aksara optik) boleh didapati untuk fail .pdf sahaja. Jika pengguna Dropbox Business menyambungkan akaun peribadi dan kerja, OCR akan turut tersedia dalam akaun peribadi mereka. Baca lebih lanjut dalam bahagian "Untuk pengguna Dropbox Business" yang di bawah.

Bolehkah saya menggunakan pengimbasan dokumen semasa di luar talian?

Ya, anda boleh mengimbas dokumen semasa di luar talian. Setelah anda mendapat sambungan internet, dokumen itu akan dimuat naik ke Dropbox anda.

Untuk pengguna Dropbox Plus, Professional, dan Business

Pelanggan Dropbox Plus, Professional, dan Business mendapat akses kepada lebih banyak ciri untuk pengimbasan dokumen:

 • Gunakan bar carian di dropbox.com atau aplikasi mudah alih untuk membuat carian teks penuh dokumen yang diimbas
 • Salin teks dari dalam fail .pdf.zip

Perhatian tentang carian teks penuh dan pengimbasan dokumen

Jenis kandungan yang berikut disokong:

 • dokumen yang ditulis dalam bahasa Inggeris
 • dokumen yang ditaip

Jenis kandungan yang berikut tidak disokong:

 • imbasan yang dicipta oleh pengimbas dokumen pihak ketiga
 • dokumen yang ditulis dalam bahasa selain daripada bahasa Inggeris
 • dokumen yang ditulis tangan
 • jenis fail selain daripada .pdf
 • dokumen dengan gaya teks yang rumit
Sejauh manakah artikel ini membantu?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami bagaimana kami boleh perbaiki:

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami bagaimana artikel ini membantu:

Terima kasih atas maklum balas anda!

Cara lain untuk mendapatkan bantuan