Avbestille Dropbox Business-abonnementet

Informasjonen i denne artikkelen er utdatert. Hvis du vil ha oppdatert informasjon, kan du se den siste artikkelen om hvordan du avbestiller Dropbox-abonnementet.

Det er enkelt å avslutte abonnementet på Dropbox Business, og du kan gjøre det når som helst.

Hvis du ikke vil ha Dropbox Business-abonnementet lenger, eller du vil avbestille det før prøveperioden er over, kan du avbryte abonnementet i administratorverktøyet.

Hvis du er administrator for et Dropbox Business-team, følger du disse trinnene for å avslutte Dropbox Business-abonnementet ditt:

  1. Logg på dropbox.com med administratorkontoen.
  2. Klikk Administratorverktøy.
  3. Velg fanen Fakturering .
  4. Klikk på Administrer abonnementer.
  5. Klikk på Avslutt abonnementet.

Hvis du har problemer med å avbestille kontoen, kan kundestøtten hos Dropbox hjelpe deg. Slik kontakter du kundestøtten hos Dropbox:

  1. Logg på dropbox.com med administratorkontoen.
  2. Klikk Administratorverktøy.
  3. Velg fanen Hjelp.

Hva skjer når jeg avbryter prøveperioden med Dropbox Business?

Når du avbryter en Dropbox Business-prøveperiode, nedgraderes kontoen og alle kontoret koblet til prøveperioden til den typen Dropbox-kontoer de var før prøveperioden. Alle kontoer forbli sammenkoblet gjennom et abonnement som gir deg et gratis Dropbox-team.

Hva skjer når jeg avslutter Dropbox Business-abonnementet mitt?

Når du avslutter et Dropbox Business-abonnement, nedgraderes kontoen og alle kontoer som er koblet til abonnementet, til Dropbox Basic-kontoer. Alle kontoer forbli sammenkoblet gjennom et gratis abonnement for Dropbox-team.

Versjonshistorikk

Når du avbestiller Dropbox Business-abonnementet ditt, kommer Dropbox til å beholde slettede versjoner av filene dine i 30 dager. 

Suspenderte medlemmer

Hvis du har suspenderte medlemmer når du avbestiller abonnementet, blir du spurt om hva du ønsker å gjøre med disse kontoene. Du kan enten oppheve suspensjonen eller slette kontoene. 

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet