Slette filer eller mapper i Dropbox

Hvis du ikke lenger trenger en fil eller mappe, kan du slette den fra Dropbox-kontoen din. Du kan gjenopprette slettede filer eller mapper i opptil 30 dager (eller 120 hvis du har en Professional- eller Business-konto) etter at filen er slettet. Hvis du vil være sikker på at en fil ikke kan gjenopprettes, kan du slette den permanent.

Avsnitt i denne artikkelen:

Hvordan slette filer eller mapper

Slik sletter du slette filer eller mapper på dropbox.com:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på «» (ellipse) ved siden av filnavnet.
 3. Klikk på Slett.

Slik sletter du filer eller mapper i skrivebordsappen:

Dra-og-slipp en fil til et sted utenfor Dropbox-mappen hvis du ønsker å fjerne den fra Dropbox. Hvis du vil slette filen, drar du filen eller mappen til papirkurven eller søppelbøtten.

Hvordan slette filer eller mapper permanent

Hvis du sletter en fil permanent, kan du ikke gjenopprette den senere. Det er kun eieren av en delt mappe, eller personen som opprinnelig lastet opp en fil som ingen annen har endret, som kan slette en fil permanent. Alle filer som vises i grått, ble slettet tidligere og kan fremdeles gjenopprettes eller slettes permanent.

En merknad før du begynner:

Hvis du permanent sletter en fil eller mappe som pleide å være et annet sted i Dropboxen din, må du også slette den permanent fra den forrige plasseringen.

La oss si at du har en fil som heter «markedsføringsplan 2018». Forestill deg nå at denne filen for tiden er i en mappe som heter «Markedsføring», men pleide å være i en mappe som heter «Strategi». For å slette denne filen permanent fra Dropboxen må du slette den permanent fra både mappen «Markedsføring» og «Strategi».

Hvis du ikke er sikker på hvor en fil eller mappe var før, bruker du søkelinjen på dropbox.com til å finne ut av det. Deretter følger du trinnene nedenfor for permanent å slette den fra hver plassering.

Slik sletter du filer permanent ved å bruke filutforskeren på dropbox.com:

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, sletter du filene du vil slette permanent.
 2. I filutforskeren klikker du på søppelkurv-ikonet for å vise slettede filer.
 3. Når du har funnet filen eller mappen du vil slette permanent, holder du musepekeren over fil- eller mappenavnet, og merker av i avmerkingsboksen som vises.
 4. Klikk på Slett permanent.
 5. Klikk på Slett permanent i vinduet som dukker opp.

Obs! Hvis du ikke ser muligheten til å slette filer, kan administrator ha deaktivert muligheten til å permanent slette filer. Kontakt teamadministratoren din for å få hjelp.

Slik sletter du filer permanent ved å bruke siden for slettede filer på dropbox.com:

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, sletter du filene du vil slette permanent.
 2. Åpne Slettede filer-siden på dropbox.com.
 3. Når du har funnet filen eller mappen du vil slette permanent, holder du musepekeren over fil- eller mappenavnet, og merker av i avmerkingsboksen som vises.
 4. Klikk på Slett permanent.
 5. Klikk på Slett permanent i vinduet som dukker opp.

Som vi forklarer i våre retningslinjer for personvern, kan det ta litt tid før en fil fjernes helt fra systemet vårt etter en permanent sletting. I tillegg, hvis andre Dropbox-brukere har de samme filene som de du sletter permanent, vil deres filer ikke bli påvirket av slettingen din.

Hvordan slette delte mapper permanent

Hvis du vil slette en delt mappe, bruker du samme fremgangsmåte som når du permanent sletter filer og mapper

Hvis du eier mappen, og du permanent sletter den, fjernes den delte mappen fra Dropbox-kontoene til alle som er medlemmer av mappen, og tilgangen deres fjernes permanent. Hvis du ønsker å gi medlemmer en kopi av mappen, opphever du delingen i stedet.

Hvis du ikke eier mappen, fjernes den fra Dropbox-kontoen, og du får ikke tilgang til den. Alle andre medlemmer av mappen har fortsatt tilgang.

Obs! Hvis du er medlem av et Dropbox Business-team, kan du ikke slette teaminnhold som andre har endret. Det er bare Dropbox Business-administratorer som kan slette teaminnhold permanent.

Merknader om å slette filer permanent

Slettede og permanent slettede filer teller ikke mot lagringskvoten. Hvis du sletter filer permanent etter at de allerede har blitt slettet, vil ikke dette frigjøre mer plass i Dropboxen din.

For Dropbox Basic (gratis)- og Plus-brukere vil slettede filer slettes permanent etter 30 dager. Hvis du har en Dropbox Professional- eller Business-konto, vil filene slettes permanent etter 120 dager.

Hvis du flytter en fil, og deretter sletter den permanent, vil en versjon av denne filen fra der den var plassert før, vises på siden for slettede filer. Du kan deretter slette denne versjonen permanent.

Slik tømmer du hurtigminnet

Dropbox skrivebordsprogram har et hurtigminne i Dropbox-mappen for filer og mapper du flytter og sletter. Hurtigminnet tømmes automatisk hver tredje dag. Hvis du har behov for å slette sensitive filer umiddelbart eller trenger mer plass, kan du manuelt tømme hurtgminnet. Når du permanent sletter en delt mappe du eier, vil andre medlemmer fortsatt kunne få tilgang til innholdet via hurtigminnet sitt, frem til det tømmes.

Feilen «For mange filer å slette permanent»

Dropbox begrenser antallet filer du kan slette på én gang. Hvis du ser en feil der det står «For mange filer å slette permanent», må du prøve å permanent slette filer i mindre grupper.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet