Dropbox Paper: Administratorinnstillinger for Dropbox Business-team

Dropbox Paper: En enkel, kraftig måte å samarbeide på.

Det er lett å skape, dele og holde teamet på samme bølgelengde, samtidig som du har administratorverktøyet som du kan bruke til å beskytte bedriften din.

Aktivere eller deaktivere Paper

Slik aktiverer eller deaktiverer du Paper for teamet ditt:

 1. Logg på dropbox.com med administratorkontoen.
 2. Åpne administratorverktøyet.
 3. Åpne Innstillinger-fanen.
 4. Velg Paper under Ekstra innstillinger.
 5. Slå Aktiver Paper av eller på.
 6. Godta Dropbox-vilkårene før du slår på Paper.
 7. Klikk på Bruk endringer.

Obs! Paper er som standard aktivert for alle Standard- og Advanced Dropbox Business-team opprettet etter 7. august 2017. 

Eksportere alle Paper-dokumenter

Når du deaktiverer Paper, kan du eksportere Paper-dokumentene dine til Word- eller Markdown-filer. Slik eksporterer du dokumentene dine:

 1. Etter at du har deaktivert Paper, klikker du på Eksporter x dokumenter
 2. Velg et filformat og klikk på Last ned.
 3. Når eksporteringen er fullført, får du en e-post med Paper-dokumentene dine i valgt format. I denne e-posten klikker du på Last ned dokumenter.

Alle aktive dokumenter som eies av teammedlemmer, vil eksporteres. Slettede dokumenter eksporteres ikke.

Deling kun med teamet

Administrator for et Dropbox Business-team kan velge hvem teammedlemmer kan dele Paper-dokumenter med. Administratorer kan velge å aktivere deling utenfor teamet, eller deling kun innenfor Dropbox-teamet. Slik begrenser du delingen til innad i teamet:

 1. Logg på dropbox.com med administratorkontoen.
 2. Åpne administratorverktøyet.
 3. Åpne Innstillinger-fanen.
 4. Velg Paper under Ekstra innstillinger.
 5. Slå Dele Paper-dokumenter eksternt på eller av.
 6. Klikk Bruk endringer.

Denne innstillingen har ikke tilbakevirkende kraft og gjelder bare for dokumenter som deles når innstillingen er endret. Du kan se dokumenter som er delt med noen utenfor teamet, i aktivitetsrapporten.

Obs! Hvis du endrer denne innstillingen til Av, hindres også teammedlemmer i å opprette dokumenter i eksterne mapper som er delt med dem.

Standard personvern for Paper-dokument

Administratorer kan velge standard personverninnstilling for koblinger til Paper-dokumenter. Slik slår du standard personvern for Paper-dokument av eller på:

 1. Logg deg inn på dropbox.com med administratorkontoen.
 2. Åpne administratorverktøyet.
 3. Åpne Innstillinger-fanen.
 4. Velg Paper under Ekstra innstillinger.
 5. Ved siden av Standard delingsinnstillinger velger du fra Alle som har koblingen, Medlemmer som har koblingen, eller Deaktiver ekstern deling.
  • Alle som har koblingen gjør at alle med koblingen – enten de er med på teamet eller ikke – åpne dokumentet
  • Medlemmer som har koblingen lar kun teammedlemmer med koblingen åpne dokumentet. Brukere som ikke er teammedlemmer, vil ikke kunne åpne dokumentet, selv om de har koblingen
  • Deaktiver ekstern deling hindrer teammedlemmer i å dele dokumenter med andre enn teammedlemmer

Obs! Personverninnstillingen for individuelle Paper-dokumenter kan endres hvis delingsinnstillingene tillater det.

Styring av permanent sletting

Som standard kan den som oppretter et dokument eller en mappe, permanent slette dokumentet eller mappen etter arkivering.

Teamadministratorer for et Dropbox Business-team kan begrense permanent sletting av Paper-dokumenter til kun teamadministratorer. For å hindre permanent sletting kan teamadministratorer stille innstillingen for teamsletting på Av.

Obs! Hvis Sletting er satt til Av, kan teamadministratorer permanent slette filer ved å logge på som en bruker.

Obs! Innstillingen gjelder for Dropbox-filer og Paper-dokumenter.

Koble fra mobile enheter

Administratorer kan koble fra enheter som har Paper-mobilappen installert, fra kontoen til et teammedlem.

 1. Logg på dropbox.com med administratorkontoen.
 2. Åpne administratorverktøyet.
 3. Åpne Medlemmer-siden.
 4. Klikk på navnet til medlemmet som eier enheten du ønsker å fjerne forbindelsen til.
 5. Under Paper-mobilenheter, klikker du for å koble alle mobile enheter fra Paper.

Obs! Siden Paper-dokumenter ikke lagres lokalt, vil det å koble fra Paper-mobilenheter fjerne tilgang til alle Paper-dokumenter på telefonen eller nettbrettet ditt. Dette fungerer på samme måte som ekstern sletting.

Logg på som bruker

Teamadministratorer for et Dropbox Business-team kan logge på som et teammedlem. Når «logg på som» brukes, kan administratorer:

 • Vise Paper-dokumenter og -mapper
 • Dele dokumenter og mapper med andre brukere
 • Flytte Paper-dokumenter og -mapper
 • Gjenopprette arkiverte Paper-dokumenter
 • Arkivere og permanent slette Paper-dokumenter

Administratorer kan ikke opprette, redigere eller kommentere på dokumenter.

Slik logger du på som et teammedlem for å få tilgang til vedkommendes Paper-konto:

 1. Logg på dropbox.com med administratorkontoen.
 2. Åpne administratorverktøyet.
 3. Åpne Medlemmer-siden.
 4. Klikk på tannhjul-ikonet ved siden av teammedlemmet du ønsker å logge på som.
 5. Klikk på Logg på som bruker.
 6. Klikk på Logg på for å bekrefte at du ønsker å logge på som den valgte brukeren.
 7. Klikk på Paper-fanen.
 8. Når du er ferdig, klikker du på Logg ut.

Obs! Alle handlinger utført av administratoren blir registrert i aktivitetsloggen.

Paper-aktivitetslogg

Aktivitet-siden viser et sammendrag av nylig aktivitet på et team. Administratorer kan velge en type Paper-aktivitet på Aktivitet-siden eller laste ned hele aktivitetsrapporten.

Paper-hendelser registreres for:

 • Opprettelse og redigering av dokumenter
 • Kommentering og løsing av kommentarer på dokumenter
 • Deling av dokument med teammedlemmer eller andre
 • Arkivering av dokument eller permanent sletting av dokumenter
 • Forespørsler om tilgang til dokument fra teammedlemmer og andre
 • Dokumenter vist av teammedlemmer og andre
 • Endringer av delingsregler

Slik kan du vise aktivitetsloggen:

 1. Logg på dropbox.com med administratorkontoen.
 2. Åpne administratorverktøyet.
 3. Åpne Aktivitet-siden.
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!