Hvordan konfigurere en Dropbox-fil eller -mappe slik at den blir ignorert

Du kan konfigurere en fil eller mappe slik at den blir «ignorert» av Dropbox. På denne måten kan du organisere filer og mapper i Dropbox-mappen på datamaskinen uten å måtte lagre dem på dropbox.com eller på Dropbox-serveren.  Hvis du ignorerer en fil eller mappe, teller ikke denne mot lagringsplassen din.

Når den er ignorert, forblir filen eller mappen der den er i Dropbox-mappen på datamaskinens harddisk, men den slettes fra Dropbox-serveren og de andre enhetene dine, du får ikke tilgang til den fra dropbox.com og den vil ikke synkroniseres med Dropbox-kontoen din. Du kan når som helst velge å synkronisere denne filen eller mappen tilbake til dropbox.com.

Merknader

 • Når en mappe er ignorert, ignoreres også alle filene og mappene som ligger i den.
 • Hvis du flytter en ignorert mappe, forblir den ignorert med mindre du flytter den inn i en mappe som ikke ignoreres.
 • Hvis du ignorerer en delt fil eller en mappe som inneholder en delt fil, slettes den delte filen for de den har blitt delt med. Hvis du velger å ikke lenger ignorere denne filen eller mappen, blir den delt igjen.

Angi at en fil eller mappe skal ignoreres ved å bruke Dropbox‑skrivebordsappen

Slik angir du at en fil eller mappe skal ignoreres ved å bruke Dropbox‑skrivebordsappen:

 1. Åpne Dropbox-skrivebordsappen.
 2. Høyreklikk på filen eller mappen du vil ignorere.
 3. Klikk på Ikke synkroniser til dropbox.com.

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til et grått minustegn, noe som viser at den ignoreres.

Obs! Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for Dropbox Business-brukere. Hvis du er Dropbox Business-bruker, må du bruke kommandolinje-instruksjonene nedenfor.

Angi at en fil eller mappe skal ignoreres ved å bruke kommandolinjen

Hvis du vil ignorere en fil eller mappe, følger du instruksjonene for operativsystemet ditt nedenfor.

Mac

 1. Åpne Terminal-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor, og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen du vil ignorere.
      xattr -w com.dropbox.ignored 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Trykk på Enter på tastaturet. 

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til et grått minustegn, noe som viser at den ignoreres.

Windows

 1. Åpne PowerShell-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor, og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen du vil ignorere.
      Set-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored -Value 1
    
 1. Trykk på Enter på tastaturet ditt

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til et grått minustegn, noe som viser at den ignoreres.

Linux

 1. Åpne Terminal-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor, og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen du vil ignorere.
      attr -s com.dropbox.ignored -V 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Trykk på Enter på tastaturet. 

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til et grått minustegn, noe som viser at den ignoreres.

Angi at en fil eller mappe ikke lenger skal ignoreres ved å bruke Dropbox‑skrivebordsappen

Slik angir du at en fil eller mappe ikke lenger skal bli ignorert ved å bruke Dropbox‑skrivebordsappen:

 1. Åpne Dropbox-skrivebordsappen.
 2. Høyreklikk på mappen du ønsker å ignorere.
 3. Klikk på Synkroniser til dropbox.com.

Obs! Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for Dropbox Business-brukere. Hvis du er Dropbox Business-bruker, må du bruke kommandolinje-instruksjonene nedenfor.

Angi at en fil eller mappe ikke lenger skal ignoreres ved å bruke kommandolinjen

Hvis du ikke lenger vil at en fil eller mappe skal ignoreres, følger du instruksjonene for operativsystemet ditt nedenfor.

Mac

 1. Åpne Terminal-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor, og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen du ikke lenger vil ignorere.
      xattr -d com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Trykk på Enter på tastaturet. 

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til en grønn hake, noe som viser at den ikke lenger ignoreres. 

Obs! Hvis du bruker smart synkronisering, kan ikonet også endres til et kun på nett-ikon eller et blandet tilstand-ikon, avhengig av innstillingene dine. Finn ut mer om synkroniseringsikoner og hva de betyr.

Windows

 1. Åpne PowerShell-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor, og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen du ikke lenger vil ignorere.
      Clear-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored
    
 1. Trykk på Enter på tastaturet ditt

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til en grønn hake, noe som viser at den ikke lenger ignoreres. 

Obs! Hvis du bruker smart synkronisering, kan ikonet også endres til et kun på nett-ikon eller et blandet tilstand-ikon, avhengig av innstillingene dine. Finn ut mer om synkroniseringsikoner og hva de betyr.

Linux

 1. Åpne Terminal-programmet på datamaskinen.
 2. Skriv inn koden nedenfor, og erstatt plassholderen for banen til filen/mappen du ikke lenger vil ignorere.
      attr -r com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Trykk på Enter på tastaturet. 

Ikonet ved siden av filen eller mappen endres til en grønn hake, noe som viser at den ikke lenger ignoreres. 

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!