Hvordan angi eller endre tillatelser for delt kobling

Hvis du deler en kobling til en fil eller mappe med noen, kan du avgjøre hvem som kan se innholdet i koblingen, og hva de kan gjøre med koblingen.

Obs! Alle Dropbox-brukere kan slette koblingen til en fil de eier.

Bruker du ikke Dropbox ennå? Se hvordan Dropbox gjør administrering av filtillatelser enkelt.

Hvis du har lagt til medlemmer i en fil eller mappe, kan du, i stedet for å dele en kobling, lese om hvordan du endrer tillatelsene.

Deler i denne artikkelen:

Denne artikkelen omhandler en funksjon som kun er tilgjengelig for Dropbox Professional- og Dropbox Business-brukere.

Angi passord for delte koblinger

Dropbox Professional- og Business-kunder kan legge til et passord på en delt kobling på dropbox.com eller med Dropbox-mobilappen. Når noen åpner koblingen, må vedkommende ha passordet for å se innholdet.

Slik legger du til et passord på en delt fil på dropbox.com:

 1. Logg på dropbox.com
 2. Klikk på Alle filer i venstre sidestolpe.
 3. Hold musepekeren over navnet på filen og klikk på del-ikonet (person).
 4. Klikk på Innstillinger.
 5. Klikk på enten Kobling for redigering eller Kobling for visning, avhengig av hvilken kobling du vil legge et passord til.
 6. Ved siden av Krev passord klikker du for å slå .
 7. Angi et passord.
 8. Klikk Lagre.

Slik legger du til et passord på en delt mappe på dropbox.com:

 1. Logg på dropbox.com
 2. Klikk på Alle filer i venstre sidestolpe.
 3. Hold musepekeren over navnet på mappen og klikk på del-ikonet.
 4. Hvis det ikke har blitt opprettet en kobling, klikker du på Opprett og kopier kobling.
 5. Klikk på tannhjul-ikonet øverst til høyre.
 6. Klikk på Kobling for visning.
 7. Velg De som har passordet ved siden av Hvem har tilgang.
 8. Angi et passord.
 9. Klikk Lagre.

Slik legger du til et passord på en delt kobling i Dropbox-mobilappen:

 1. Åpne Dropbox-mobilappen.
 2. Trykk på «» (vertikale prikker) i Android eller «» (horisontale prikker) på iPhone/iPad ved siden av den filen eller mappen du vil legge til et passord for.
 3. Trykk på Mappeinnstillinger eller Filinnstillinger.
 4. Trykk på Styr tilgang under Koblingsinnstillinger.
 5. Sett Krev passord til på.
 6. Trykk på Hvem kan vise.
 7. Trykk på Bare de som har passordet.
 8. Angi et passord.
 9. Trykk på Lagre.

Hvis noen prøver å vise en delt kobling som har passord, kommer de til å se se denne siden:

Passordbeskyttet delt kobling

Når de skriver inn passordet, vil de se den normale delt kobling-siden.

Hva om jeg glemmer passordet mitt for koblingen eller vil endre det?

Du kan tilbakestille passordet for alle koblinger du har delt på samme måte som du angir passordet. Hvis du har glemt passordet, kan du opprette et nytt passord. Du kan eventuelt deaktivere koblingen når som helst. Av sikkerhetsgrunner viser vi aldri ditt nåværende passord.

Finn ut hvordan du deaktiverer en kobling.

Jeg er medlem av et Dropbox Business-team. Har administratoren min noen kontroll over passordene jeg angir?

Administratorer kan ikke håndheve passordregler for teammedlemmers delte koblinger. Det administratorer kan gjøre, er å begrense alle delte koblinger til «kun teammedlemmer».

Administratorer: Finn ut hvordan du oppretter koblinger som kun er for team.

Angi utløpsdatoer for de delte koblingene dine

Dropbox Professional- og Business-kunder kan opprette, endre eller fjerne en utløpsdato for en delt kobling på dropbox.com eller i Dropbox-mobilappen. Folk vil bare få tilgang til den delte koblingen før utløpsdatoen. Denne koblingen deaktiveres etter utløpsdatoen.

Slik angir du en utløpsdato for en delt kobling på dropbox.com:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Alle filer i venstre sidestolpe.
 3. Hold musepekeren over navnet på filen eller mappen og klikk på del-ikonet (person).
 4. I vinduet som dukker opp, klikker du på Innstillinger.
 5. Klikk på enten Kobling for redigering eller Kobling for visning, avhengig av hvilken kobling du vil angi en utløpsdato for.
 6. Ved siden av Utløpsdato, klikker du for å slå den På. 
 7. Velg når du vil at koblingen skal utløpe. Den delte koblingen utløper kl. 23:59 den dagen du velger, basert på tidssonen din.
 8. Klikk på Lagre for at utløpsdatoen skal bli brukt på koblingen.

Slik angir du en utløpsdato for en delt kobling i Dropbox-mobilappen:

 1. Åpne Dropbox-mobilappen.
 2. Trykk på en fil for å åpne forhåndsvisningssiden for den.
 3. Trykk på «» (ellipse) øverst til høyre. 
 4. Trykk på Administrer tilgang.
 5. Trykk på Vis koblingsinnstillinger.
 6. Ved siden av Utløpsdato, trykker du for å slå den . 
 7. Velg når du vil at koblingen skal utløpe. Den delte koblingen utløper kl. 23:59 den dagen du velger, basert på tidssonen din.
 8. Trykk på Ferdig.

Når innstillingene er lagret, kan du klippe og lime koblingen inn i en e-post eller sende den direkte via Dropbox. Når koblingen utløper, må du opprette en ny kobling for å dele filen eller mappen igjen.

Mottakere vil være i stand til å se siden til den delte koblingen som normalt. De vil ikke være i stand til å se utløpsdatoen.

Hvis du vil endre utløpsdatoen, bruker du samme fremgangsmåte.

Hva skjer hvis noen jeg deler koblingen med åpner den etter utløpsdatoen?

Hvis noen besøker en kobling etter at den har utløpt, vil de se en feilmelding der det står «Denne koblingen har utløpt».

Jeg er medlem av et Dropbox Business-team. Har administratoren noen kontroll over utløpsdatoene jeg angir?

Administratorer kan ikke håndheve regler for utløpsdatoer for teammedlemmers delte koblinger. Administratorer kan derimot begrense alle delte koblinger til å være kun for team.

Dropbox Business-administratorer: Finn ut hvordan du oppretter koblinger som er kun for team.

Deaktivere nedlastinger for en delt kobling

Dropbox Professional og Business-kunder kan deaktivere nedlastinger for en delt kobling på dropbox.com eller på Dropbox-mobilappen. 

Viktig merknad: Deaktivering av nedlastinger for en delt kobling hindrer andre i å laste ned innholdet i en kobling via Dropbox. Dette hindrer ikke brukere i å lagre innhold ved hjelp av andre metoder.

Slik deaktiverer du nedlastinger for en delt kobling på dropbox.com:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Alle filer i venstre sidestolpe.
 3. Hold musepekeren over navnet på filen eller mappen og klikk på del-ikonet (person).
 4. Klikk på Innstillinger.
 5. Klikk på enten Kobling for redigering eller Kobling for visning, avhengig av hvilken kobling du vil deaktivere nedlastinger for.
 6. Ved siden av Deaktiver nedlastinger, klikker du for å slå .
 7. Klikk Lagre.

Slik deaktiverer du nedlastinger for en delt kobling i dropbox-mobilappen:

 1. Åpne Dropbox-mobilappen.
 2. Trykk på en fil for å åpne forhåndsvisningssiden for den.
 3. Trykk på «» (ellipse) øverst til høyre. 
 4. Trykk på Administrer tilgang.
 5. Trykk på Vis koblingsinnstillinger.
 6. Ved siden av Deaktiver nedlastinger, klikker du for å slå .
 7. Trykk på Ferdig.

Du kan dele denne koblingen via Dropbox eller ved å lime inn koblingen i en e-post eller chat. 

Mottakere kan forhåndsvise filen på dropbox.com, men Last ned-knappen vil bli grå, og vil ikke være klikkbar. Hvis en mottaker holder musepekeren over Last ned-knappen, vil de se «Nedlasting er deaktivert».

Hvis forhåndsvisninger ikke støttes for den typen fil du deler, vil du se feilen «filtype]-filer kan ikke forhåndsvises. Nedlastinger må aktiveres for å kunne dele.» Nedlastinger kan da ikke deaktiveres for den filen. 

Dropbox Business-brukere: Begrense tilgangen til delte koblinger til kun medlemmer av teamet

Slik begrenser du tilgang til delte koblinger for medlemmer på teamet ditt på dropbox.com:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Alle filer i venstre sidestolpe.
 3. Hold musepekeren over navnet på filen eller mappen og klikk på del-ikonet (person).
 4. I vinduet som dukker opp, klikker du på Innstillinger.
 5. Klikk på enten Kobling for redigering eller Kobling for visning, avhengig av hvilken kobling du vil begrense tilgangen til.
 6. Ved siden av Hvem har tilgang velger du Teammedlemmer fra rullegardinlisten.
 7. Klikk Lagre.

Slik begrenser du tilgang til delte koblinger for medlemmer på teamet ditt i Dropbox-mobilappen:

 1. Åpne Dropbox-mobilappen.
 2. Trykk på en fil for å åpne forhåndsvisningssiden for den.
 3. Trykk på «» (ellipse) øverst til høyre. 
 4. Trykk på Administrer tilgang.
 5. Trykk på Vis koblingsinnstillinger.
 6. Trykk på Koblingstilgang.
 7. Velg Teammedlemmer på menyen.
 8. Trykk på Ferdig.

Når de er lagret, kan du klippe og lime koblingen inn i en e-post eller sende den direkte via Dropbox.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!