Slik redigerer du PDF-filer i Dropbox

Du kan gjøre endringer i en PDF-fil når du forhåndsviser den på dropbox.com. For å redigere en PDF i Dropbox må PDF-en være mindre enn 111 MB, og den kan ikke være passordbeskyttet.

Rediger en PDF

Slik redigerer du en PDF:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på navnet til PDF-filen du ønsker å redigere.
 3. Klikk på Rediger over forhåndsvisningen av filen. Da åpnes redigeringsmodusen.
 4. Gjør endringene dine.
  • For å sette inn en side klikker du på Sett inn side og følger instruksjonene for å sette inn en PDF fra Dropbox-kontoen din.
  • For å rotere en side klikker du på siden(e) du vil rotere, i venstre sidestolpe og klikker på Roter mot høyre eller Roter mot venstre.
  • For å endre rekkefølgen på sidene klikker du på sidene du vil omorganisere, i venstre sidestolpe og drar dem til en ny plassering.
  • For å slette en side klikker du på sidene du vil slette, i venstre sidestolpe og klikker på Slett side.
  • For å fylle ut et interaktivt skjema klikker du i feltet du vil fylle ut, og skriver i tekstboksen som vises.
   • Obs! For å fylle ut et PDF-skjema i Dropbox må det være en interaktiv PDF med utfyllbare felt.
 5. Klikk på Ferdig.
 6. Klikk på Lagre en kopi eller Erstatt originalen.
  • Hvis du velger Lagre en kopi, lagres den redigerte PDF-filen som en ny fil i Dropbox-kontoen din. Ingen med tilgang til den opprinnelige filen kan se endringene.
  • Hvis du velger Erstatt originalen, erstatter den redigerte PDF-filen originalfilen i Dropbox-kontoen din. Alle med tilgang til originalfilen kan se endringene.
   • Obs! Du kan bare erstatte originalen hvis du er filens eier eller har redigeringstilgang.

Dele tilbakemelding

Du kan gi Dropbox-teamet tilbakemeldinger om PDF-redigering, inkludert hva du synes om funksjonen og forslag til ting du ønsker å se i fremtiden. Slik gir du tilbakemelding:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på navnet til PDF-filen du vil redigere.
 3. Klikk på Rediger over forhåndsvisningen av filen. Da åpnes redigeringsmodusen.
 4. Klikk Gi tilbakemelding nederst til høyre på siden.
 5. Skriv inn tilbakemeldingen din.
 6. Merk av boksen ved siden av Jeg vil gjerne delta i Dropbox-brukerundersøkelser hvis du er interessert.
 7. Klikk på Send

Du vil se en melding som takker for tilbakemeldinen din nederst på siden.

PDF-redigeringsfunksjonalitet på dropbox.com drives av PDFTron, Inc. Dropbox deler ikke PDF-en din med PDFTron, Inc.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!