Ikoner, symboler og farger på filer og mapper

Dette er en oversikt over ikoner, symboler og farger som vises på filene og mappene i Dropbox-kontoen din.

Hvis du leter etter et ikon som ikke er oppført her, kan du lese denne artikkelen om synkroniseringsikoner.

Kameraopplastningmappe

En mappe med bilde av et kamera på seg er kameraopplastningsmappen din. Hvis du aktiverer kameraopplastningsfunksjonen på den mobile enheten, blir bilder og videoer lagret her. Finn ut mer om kameraopplastinger.

Kameraopplastningmappe

Dropbox-mappe

Blå mapper uten symboler er vanlige Dropbox-mapper som ikke er delt med noen. Du kan bruke dem til å lagre filer og andre mapper. Finn ut hvordan du oppretter og bruker Dropbox-mapper.

Dropbox-mappe

Låst fil

Hvis en fil har et låsikon i hjørnet, er filen låst. Du kan låse en fil for å hindre at andre redigerer den. Finn ut hvordan du låser eller låser opp en fil.

Låst fil

Begrenset mappe

En blå mappe med et minustegn inne i en sirkel er en begrenset mappe. Begrensede mapper er bare tilgjengelige for Dropbox Business-team. De fleste mapper i teammapper er delt med hele teamet, men begrensede mapper er bare delt med visse teammedlemmer. Finn ut mer om begrensede mapper.

Begrenset mappe

Delt mappe

Blå mapper som har et symbol med personer på, er delte mapper. (På dropbox.com og mobilappen har symbolet to personer, og på skrivebordsappen har det tre.) En delt mappe er en mappe som du har delt med andre, eller som andre har delt med deg. Finn ut hvordan du deler mapper med andre.

Delt mappe

Snarvei til nettside

En fil med en pil nederst i hjørnet er en snarvei til en nettside. Hvis det ikke er noe annet ikon som kan brukes fra nettsiden, har filen også et klode-ikon. Finn ut mer om lagring av snarveier til nettsider i Dropbox.

Snarvei

Teammappe

Blå mapper som har et symbol med to bygninger på, er teammapper. (Symbolet ligner også på et søylediagram eller to loddrette streker.) Teammapper er bare tilgjengelige for Dropbox Business-team, og de opprettes av en administrator. Finn ut mer om teammapper.

Teammappe

Teammedlem-mappe

En mappe med bilde av en person på seg er en teammedlem-mappe. Teammedlem-mapper er bare tilgjengelige for Dropbox Business-teammedlemmer med teamområde-mappestrukturen. Finn ut mer om teamområde- og teammedlem-mapper.

Teammedlem-mappe

Uidentifisert filtype

En fil med en UFO på er en uidentifisert filtype. Legg til den riktige filtypen, slik at Dropbox kan identifisere den. Hvis filen for eksempel er en JPG, legger du til «.jpg» i filnavnet. Finn ut hvordan du endrer navn på en fil.

Uidentifisert filtype
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!