Snarveier på tastaturet

Med hurtigtaster kan du bruke Dropbox raskere. Hurtigtaster er tilgjengelige på dropbox.com og skrivebordsprogrammet.

Hurtigtaster på dropbox.com

På dropbox.com klikker du på Filer , og deretter trykker du på ?-tasten (spørsmålstegn) for å få tilgang til hele menyen for tastatursnarveier. Dette er noen av snarveiene på dropbox.com:

 • eller (opp- og ned-piltaster): Gå fra til fil eller mappe til mappe
 • Enter (Enter- eller returtast): Åpne en fil eller mappe
 • / (skråstrek-tast): Søk i filer og mapper

Obs! Hurtigtaster fungerer kun mens du er på Filer-fanen på dropbox.com.

Velg flere filer

Du kan du velge flere filer på dropbox.com ved hjelp av hurtigtaster.

Slik velger du flere etterfølgende filer eller mapper:

 1. Velg det første elementet.
 2. Trykk og hold Skift-tasten nede.
 3. Klikk på det siste elementet.

Slik velger du flere ikke-etterfølgende filer eller mapper:

 1. Trykk og hold Ctrl (control på Windows) eller  (command på Mac).
 2. Velg alle filene eller mappene du vil.

Hurtigtaster på Dropbox-skrivebordsprogrammet

I Dropbox-skrivebordsappen kan du bruke hurtigtaster i selve programmet eller i det utvidede forhåndsvisningsvinduet til en fil. 

I skrivebordsappen

Blant hurtigtastene i Dropbox-skrivebordsappen finner du:

 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows)-B: Fet
 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows)-I: Kursiv
 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows)-alternativ (Mac)/Alt (Windows)-S: Gjennomstreket
 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows)-K: Opprett kobling
 • [-]-mellomromstast: Opprett et gjøremål
 • --mellomromstast: Punktliste
 • 1.-mellomromstast: Nummerert liste
 • @-[navn]: @omtal noen

I den utvidede forhåndsvisningen

Slik åpner du en utvidet forhåndsvisning:

 1. Åpne skrivebordsprogrammet.
 2. Klikk på en fil.
 3. Klikk på ikonet for utvidet forhåndsvisning (pilsymbol øverst til høyre).

Blant snarveiene i den utvidede forhåndsvisningen finner du:

 • eller (venstre og høyre piltaster): Gå fra fil til fil eller mappe til mappe, bla til venstre/høyre i fil
 • eller (opp- og ned-piltaster): Gå til neste eller forrige side i en PDF-/PPT-fil eller bla opp og ned i en PDF-fil
 • Page Up- og Page Down-taster: Gå til neste eller forrige side i en PDF-/PPT-fil
 • Home- og End-taster: Gå til første eller siste side i en PDF-/PPT-fil
 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows) +/-: Zoom inn og ut
 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows) 0: Zoom til 100 %
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!