Hvordan bruke Dropbox raskere med hurtigtaster

Med hurtigtaster kan du bruke Dropbox raskere. Hurtigtaster er tilgjengelige på dropbox.com og skrivebordsprogrammet.

Hurtigtaster på dropbox.com

På dropbox.com klikker du på Filer, og deretter trykker du på ?-tasten (spørsmålstegn) for å få tilgang til hele menyen for hurtigtaster. Du kan utføre følgende handlinger ved å bruke hurtigtaster.

 • Gå fra én fil eller mappe til en annen: eller (opp- og nedpiltastene)
 • Åpne en fil eller mappe: Enter(enter-tasten)
 • Søke i filer og mapper: / (skråstrek-tasten)

Obs! Hurtigtaster fungerer kun mens du er på Filer-fanen på dropbox.com.

Velg flere filer

Du kan du velge flere filer på dropbox.com ved hjelp av hurtigtaster.

Slik velger du flere etterfølgende filer eller mapper:

 1. Velg det første elementet.
 2. Trykk og hold Skift-tasten nede.
 3. Klikk på det siste elementet.

Slik velger du flere ikke-etterfølgende filer eller mapper:

 1. Trykk og hold Ctrl (på Windows) eller (på Mac).
 2. Velg alle filene eller mappene du vil.

Hurtigtaster på Dropbox-skrivebordsprogrammet

I Dropbox-skrivebordsappen kan du bruke hurtigtaster i selve programmet eller i det utvidede forhåndsvisningsvinduet til en fil. 

I Dropbox-skrivebordsappen

Du kan utføre følgende handlinger i skrivebordsappen ved å bruke hurtigtaster.

 • Fet: Cmd-B (Mac)/Ctrl-B (Windows)
 • Kursiv: Cmd-I (Mac)/Ctrl-I (Windows)
 • Gjennomstreket: Cmd-Option-S (Mac)/Ctrl-Alt-S (Windows)
 • Opprette kobling: Cmd-K (Mac)/Ctrl-K (Windows)
 • Opprette gjøremål: [-]-mellomromstast
 • Punktliste: --mellomromstast
 • Nummerert liste: 1.-mellomromstast
 • Omtale noen: @-[navn]
 • Flytte merket kolonne til venstre/høyre: Skift-Option- eller (piltaster til høyre og venstre) (Mac)/Ctrl- eller (piltaster til høyre og venstre) (Windows)
 • Øke/redusere bredden til en merket kolonne: Option- eller (piltaster til høyre og venstre) (Mac)/Alt- eller (piltaster til høyre og venstre) (Windows)

I en utvidet forhåndsvisning

Du kan utføre følgende handlinger i en utvidet visning ved å bruke hurtigtaster.

 • Gå fra én fil eller mappe til en annen, bla til høyre/venstre i en fil: eller (piltaster til høyre og venstre)
 • Gå til neste eller forrige side i en PDF-/PPT-fil, eller bla opp og ned i en PDF-fil: eller (pil opp og pil ned)
 • Gå til neste eller forrige side i en PDF-/PPT-fil: Page Up- og Page Down-tastene
 • Gå til første eller siste side i en PDF-/PPT-fil: Home- og End-tastene
 • Zoom inn og ut: Cmd-+/- (Mac)/Ctrl-+/- (Windows)
 • Zoom til 100 %: Cmd-0 (Mac)/Ctrl-0 (Windows)

Slik åpner du den utvidede forhåndsvisningen til en fil:

 1. Åpne skrivebordsprogrammet.
 2. Klikk på en fil.
 3. Klikk på ikonet for utvidet forhåndsvisning (pilsymbol øverst til høyre).
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!