Hvordan bruke symlinker med Dropbox

En symlink (eller symbolsk kobling) er en type fil som inneholder en kobling til en annen fil eller mappe. Symlinker brukes ofte slik at det kan refereres til en fil på to steder.

Hvordan blir symlinker synkronisert med Dropbox?

Fra midten av 2019 følger ikke lenger Dropbox elementer utenfor Dropbox-kontoen din som er koblet til med en symlink.

Du kan ha symlinker som refererer til elementer både i og utenfor Dropbox-kontoen din. Disse to symlink-typene vil imidlertid synkroniseres forskjellig.

 • Hvis du oppretter en symlink som refererer til et element i Dropbox-kontoen din, synkroniserer vi symlink-filen hvor denne befinner seg og elementet som den refererer til, hvor denne befinner seg.
 • Hvis du oppretter en symlink som refererer til et element utenfor Dropbox-kontoen, vil du kun se symlink-filen når du logger på dropbox.com, men ikke innholdet den er koblet til

Hvis du for eksempel har en symlink som heter «Røreoppskrift» i Dropbox-kontoen din,

      /Dropbox/Cake recipes/Batter recipe
    
Og den refererer til et filnavn som heter «Røreoppskrift.pdf» som også er i Dropbox-kontoen din
      /Dropbox/Cupcake recipes/Documents/Batter recipe.pdf
    

Du vil se både en symlink som heter «Røreoppskrift.symlink» og et filnavn som heter «Røreoppskrift.pdf» når du logger på dropbox.com.

Hvis du derimot har en symlink som heter «Røreoppskrift» i Dropbox-kontoen din

      /Dropbox/Cake recipes/Batter recipe
    
Men den refererer til et filnavn som heter «Røreoppskrift.pdf» som ikke er i Dropbox-kontoen din
      /Desktop/Cupcake recipes/Batter recipe.pdf
    

Du vil kun se symlinken som heter «Røreoppskrift.symlink» når du logger på dropbox.com, og ikke filnavnet som heter «Røreoppskrift.pdf».

Hvis du oppretter symlink-koblinger som refererer til elementer utenfor Dropbox-kontoen din, vil du ikke være i stand til å åpne dem på andre enheter ettersom filen som symlinken er koblet til, ikke er tilgjengelig på den andre enheten. 

Hvis du vil ha en katalog som skal være tilgjengelig både i Dropbox og et annet sted på datamaskinen, kan du lagre målkatalogen i Dropbox og ha symlinken utenfor Dropbox-mappen. På denne måten kan du ha filen begge steder, og innholdet vil sikkerhetskopieres av Dropbox.

Hvordan fungerer symlinker i delte mapper?

Hvis du oppretter en symlink i en delt mappe som refererer til et element utenfor den delte mappen, vil alle som har tilgang til den delte mappen, se symlinken, men ikke filen den er koblet til.

Hvis du for eksempel har en symlink som heter «Røreoppskrift» i en delt mappe,

      /Dropbox/Shared cake recipes/Batter recipe
    
Og den refererer til en fil som heter «Røreoppskrift.pdf» i en mappe som ikke deles
      /Dropbox/My personal cupcake recipes/Batter recipe.pdf
    

Alle som har tilgang til den delte mappen, vil se symlinken som heter «Røreoppskrift», men de vil ikke være i stand til å åpne «Røreoppskrift.pdf».

Hvorfor sier mappen min «Symlink-sikkerhetskopi»?

Alle elementer som ble synkronisert til Dropbox-kontoen din via en symlink som ble koblet til utenfor Dropbox-mappen før midten av 2019, finnes i en kopi av mappen som er etterfulgt av (Symlink-sikkerhetskopi). Alle endringer som gjøres på elementer på den opprinnelige plasseringen som symlinken refererte til, blir ikke lenger synkronisert til Dropbox-kontoen din. Hvis du fortsatt vil synkronisere originalelementet, anbefaler vi at du legger dette elementet på Dropbox-kontoen din i stedet for symlinken.

Merkingen på denne mappen fjernes som standard i innstillingene for selektiv synkronisering.

Hvorfor har jeg en mappe som heter «Delte symlink-sikkerhetskopier»?

Alle elementer som ble synkronisert til Dropbox-kontoen din via en symlink som var i en delt mappe og som var koblet til utenfor en delt Dropbox-mappe før midten av 2019, finnes i en ny mappe som heter Delte symlink-sikkerhetskopier. Alle endringer som gjøres på elementer på den opprinnelige plasseringen som symlinken refererte til, blir ikke lenger synkronisert til Dropbox-kontoen din.

Det er ikke sikkert brukere som har tilgang til den delte mappen lenger vil ha tilgang til innholdet som ble referert til av disse symlinkene – de vil kun være i stand til å se symlink-filen. Hvis du vil at disse brukerne skal ha tilgang til både symlinken og elementene den refererer til, må du flytte det refererte elementet inn i den delte mappen.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg ser en symlink hvor jeg tidligere fikk tilgang til en fil eller mappe?

Hvis symlinken ligger i en delt mappe, og det ikke var du som opprettet den, kan det hende at noen tidligere opprettet en symlink og filene som ble referert til av symlinken ikke ligger i den delte mappen. For å løse dette kan du be eieren av disse filene om å flytte dem til den delte mappen, i stedet for symlinken.

Hvis symlinken ligger i en delt mappe eller en privat mappe som ikke er delt, kan det være lurt å erstatte symlink-filen med filene den refererer til for å gjøre disse filene tilgjengelige på hele nettstedet og alle de andre enhetene.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!