Synkronisering: En oversikt

Dropbox sørger for at du har filene du trenger, når du trenger dem. Synkronisering, en av de viktigste Dropbox-funksjonene, holder filene dine oppdatert på tvers av datamaskiner, telefoner og nettbrett. Hvis du redigerer et dokument på datamaskinen, synkroniseres dokumentet med Dropbox, og du kan få tilgang til den nye versjonen fra telefonen. 

Slik synkroniserer du på tvers av datamaskiner, telefoner og nettbrett:

  1. Installer Dropbox-appen på alle datamaskiner, telefoner og nettbrett du vil synkronisere med.
  2. Logg deg inn på samme Dropbox-konto på alle datamaskiner, telefoner og nettbrett.
  3. Legg filer i Dropbox-mappen. Så lenge en fil ligger i Dropbox-mappen, synkroniseres den til alle tilkoblede datamaskiner, telefoner og nettbrett.

Enhetene dine er som vinduer inn til Dropbox-kontoen din. Når du er pålogget, har du tilgang til Dropbox-filene dine uansett hvor du er.

Synkronisere filer fra en datamaskin

Dropbox-programmet på datamaskinen synkroniserer endringer fra datamaskinen til alle tilkoblede enheter. Alle filer du legger i Dropbox-mappen på datamaskinen, synkroniseres med Dropbox-kontoen din. 

Kan Dropbox synkronisere filer som ligger utenfor Dropbox-mappen?

Dropbox synkroniserer bare filene som er i Dropbox-mappen.

Etter at en fil eller mappe har blitt flyttet til Dropbox, kan du opprette en snarvei på den opprinnelige plasseringen til filene som ligger der. Dette fungerer derimot ikke omvendt. Du kan ikke opprette en snarvei i Dropbox-mappen for å få tilgang til filene på den opprinnelige plasseringen, fordi dette støttes ikke av Dropbox.

Synkronisere filer fra en telefon eller et nettbrett

Mobilappen viser de nyeste filene i Dropboxen din. Denne listen over filer synkroniseres med Dropbox-kontoen din. 

Du kan laste ned en fil ved forespørsel for å spare data, batteri og plass på telefonen eller nettbrettet. Trykk på en fil for å laste ned og vise filen på telefonen eller nettbrettet. 

Du må ha tilgang til Wi-Fi eller mobilnettverk for å laste ned en fil. Hvis du har behov for filene når et nettverk ikke er tilgjengelig, gjør du de viktige filene dine tilgjengelige mens du er frakoblet.

Synkronisering over Wi-Fi og mobilnettverk

Mobilappen synkroniseres basert på nettverkstypen telefonen eller nettbrettet er koblet til.

På et Wi-Fi-nettverk, med mobilappen:

  • Appen laster ned oppdateringer automatisk når du starter appen, åpner en fil og åpner fanen Offline-filer.
  • Kameraopplastingen starter eller fortsetter hver gang du kjører appen.

På et mobilnettverk, med mobilappen:

  • Appen laster kun ned oppdateringer når du ber om det.
  • På Android-enheter vises offline-filer med et varselikon hvis de har blitt endret mens du var frakoblet. Hvis du vil synkronisere den nyeste versjonen, trykker du på Oppdater alle i fanen Offline-filer.
  • Kameraopplasting starter ikke eller fortsetter ikke automatisk med mindre innstillingen for Bruk mobildata er .
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!