Hvordan bruke Zoom med Dropbox

Ved å integrere Zoom og Dropbox kan du:

 • Opprette og bli med i Zoom-møter rett fra Dropbox
 • Straks starte et Zoom-møte fra Dropbox
 • Presentere Dropbox-filer i et Zoom-møte
 • Sende melding om en Dropbox-fil fra Zoom
 • Automatisk lagre en kopi av Zoom-møter som er tatt opp og transkripsjoner til Dropbox

Er du administrator for et Dropbox Business-team?

Finn ut hvordan du kan administrere appintegrasjoner som Zoom for hele teamet.

Koble Zoom til Dropbox-kontoen din

Hvis du vil koble Zoom til Dropbox, må du først koble Google- eller Outlook-kalenderen din til Dropbox. Når kalenderen er tilkoblet, følger du trinnene nedenfor for å koble Zoom til Dropbox-kontoen din.

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren (profilbilde eller ansikt-ikon) øverst til høyre.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på fanen Tilkoblede apper.
 5. Ved siden av Zoom klikker du på Koble til Zoom, og følger instruksjonene.
  • Obs! Hvis du er en del av et Dropbox Business-team og ikke ser Zoom, kan administratoren din ha deaktivert Zoom for teamet. Du må få hjelp fra teamadministratoren for å kunne koble deg til Zoom.

Noen brukere har tilgang til den nye funksjonen App Center. Hvis App Center dukker opp når du klikker på ruteikonet øverst i høyre hjørne på startsiden din, kan du følge instruksene nedenfor for å koble Zoom til Dropbox-kontoen din.

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på ruteikonet øverst i høyre hjørne.
 3. Klikk på App Center i menyen som dukker opp.
 4. Klikk på Zoom.
  • Hvis du ikke ser Zoom, kan du bruke søkefeltet i App Center.
 5. Klikk på Koble til, og følg instruksjonene.

Finn ut mer om App Center.

Opprette og bli med i Zoom-møter fra Dropbox

Du kan opprette og bli med i Zoom-møter rett fra en Dropbox-filforhåndsvisning.

Starte et umiddelbart Zoom-møte fra en filforhåndsvisning i Dropbox-skrivebordsprogrammet

 1. Åpne Dropbox-skrivebordsappen.
 2. Klikk på navnet til filen du ønsker å forhåndsvise.
 3. Til høyre for filforhåndsvisningen klikker du på Zoom-ikonet.
 4. Klikk på navnene til brukerne du vil ha et møte med.
 5. Klikk på Start møte.

Obs! Du kan ikke starte et øyeblikkelig Zoom-møte fra Dropbox hvis du har aktivert Bruk personlig møte-ID for umiddelbare møter i Zoom-innstillingene dine

Legg til Zoom i et eksisterende møte fra en filforhåndsvisning på dropbox.com

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Alle filer i venstre sidestolpe.
 3. Klikk på navnet til filen du ønsker å forhåndsvise.
 4. Øverst på filforhåndsvisningen klikker du på profilbildet eller initialene til personen du skal ha et møte med.
 5. Klikk på Legg til et Zoom-møte.

Bli med i et Zoom-møte fra en filforhåndsvisning på dropbox.com

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Alle filer i venstre sidestolpe.
 3. Klikk på navnet til filen du ønsker å forhåndsvise.
 4. Øverst på filforhåndsvisningen klikker du på profilbildet eller initialene til personen du skal ha et møte med.
 5. Klikk på Bli med i Zoom-møte ved siden av møtet du vil bli med i.

Presentere Dropbox-filer i et Zoom-møte

Slik presenterer du en Dropbox-fil i et Zoom-møte

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Alle filer i venstre sidestolpe.
 3. Hold musepekeren over filen du vil presentere, og klikk i avmerkingsboksen som dukker opp til venstre.
 4. Klikk på pilen ved siden av Del under fil-miniatyrbildet i høyre sidestolpe.
 5. Klikk på Zoom
 6. Klikk på Skriv inn møte-ID for Zoom og skriv inn møte-ID-en.
 7. Klikk på Presenter.

Sende melding om en Dropbox-fil i Zoom

Slik sender du en melding i Zoom direkte fra en Dropbox-filforhåndsvisning på dropbox.com:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Alle filer i venstre sidestolpe.
 3. Klikk på navnet til filen du ønsker å forhåndsvise.
 4. Øverst på filforhåndsvisningen klikker du på profilbildet eller initialene til noen du deler filen med.
  • Hvis du ikke ser personen du vil sende melding til, klikker du på overflytlisten (sirkelen med nummeret i) og klikker på den du vil sende melding til.
 5. Klikk på området der det står Melding på Zoom, og skriv inn meldingen.
  • Hvis du ikke ser Melding på Zoom, klikker du først på nedoverpilen og deretter på Zoom.
 6. Klikk på Send

Kopiere Zoom-skyopptak automatisk til Dropbox

Hvis du har aktivert skyopptak i Zoom, kan du velge å ta opptak av møtene dine automatisk til Dropbox-kontoen din.

Dropbox vil kopiere:

Dropbox vil ikke kopiere:

 • Møter du bare deltok i, men ikke opprettet og var vert for
 • Møter som ble gjort opptak av før aktiveringen av innstillingen i Dropbox
 • Lokale opptak i Zoom

Merknader:

 • Opptak lagres fortsatt i Zoom-skyen, enten denne funksjonen er aktivert i Dropbox eller ikke.
 • Hvis du er opphavsperson og vert for et møte, kopieres opptakene til en ny Dropbox-mappe med navnet «Zoom», selv om noen andre startet opptaket.

Slik kopierer du Zoom-skyopptak automatisk til Dropbox:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren (profilbilde eller ansikt-ikon) øverst til høyre.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på fanen Tilkoblede apper.
 5. Klikk på Zoom.
 6. Klikk på Rediger innstillinger for Zoom.
 7. Merk av i boksen ved siden av Kopier Zoom-skyopptak til Dropbox.
 8. Klikk på Oppdater.

Koble fra Zoom fra Dropbox-kontoen

Slik kobler du fra Zoom fra Dropbox-kontoen:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren (profilbilde eller ansikt-ikon) øverst til høyre.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på fanen Tilkoblede apper.
 5. Klikk på Zoom.
 6. Klikk på Koble fra.
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!