Problemer med kameraopplasting for Dropbox på Mac

Vi har nylig oppdaget en inkompatibilitet mellom Dropbox-skrivebordsappen og visse versjoner av MacOS Sierra. Hvis du brukte kameraets opplastningfunksjon til å importere til Dropbox fra datamaskinen, kan dette problemet ha hindret noen filer i å bli fullstendig importert til Dropbox. Dette påvirker bare en bestemt, liten gruppe av brukere. I disse svært begrensede tilfellene kan problemet føre til ufullstendige eller ubrukelige bilder og videoer.

Denne artikkelen beskriver hvem som kan ha blitt berørt av dette problemet. Hvis kontoen din ble berørt, vil denne artikkelen vise i detalj hva du kan gjøre videre.

Viktig merknad:

 • Vi anbefaler at du ikke sletter noen filer fra enheten før du har bekreftet at de har blitt importert til Dropbox på riktig måte.

Hvem er berørt av dette problemet?

Denne inkompatibiliteten påvirker bare et bestemt utvalg av brukere på MacOS Sierra, som importerte filer til Dropbox på en helt bestemt måte.

Du kan ha blitt påvirket av dette problemet hvis alle de følgende betingelsene er oppfylt:

 • Du bruker Dropbox-skrivebordsappen (versjon 17.4.33 eller eldre) på en Apple-datamaskin
 • Du kjører MacOS Sierra 10.12.2 på den datamaskinen
 • Du importerte filene til Dropbox på denne datamaskinen ved hjelp av funksjonen for kameraopplasting
 • Du importerte disse filene ved å koble en enhet direkte til datamaskinen via USB
 • Filene ble importert etter 12. desember 2016
 • Minst én av filene var større enn 4 MB

Alle disse punktene må være oppfylt for at du skal ha blitt påvirket av dette problemet. Hvis bare ett av disse punktene ikke er oppfylt, skal du ikke ha blitt berørt av problemet.

Viktige merknader:

 • Du skal ikke ha blitt berørt av dette problemet hvis du importerte bilder eller videoer fra en mobil enhet til Dropbox via mobilappen.
 • Du vil bare bli berørt av dette problemet hvis du har koblet en enhet direkte til datamaskinen via USB, og deretter importert bilder eller videoer til Dropbox med kameraopplasting. En «enhet» i dette tilfellet kan være en mobiltelefon, et SD-kort eller et digitalt kamera.

Hvordan vet jeg om jeg er berørt av denne inkompatibiliteten?

Først, sørg for at du har lest avsnittet ovenfor. Det beskriver i detalj det bestemte settet med kriterier som må være oppfylt for at du skal ha kunne blitt påvirket av dette problemet. Hvis én eller flere av disse seks kriteriene ikke er oppfylt, har du sannsynligvis ikke blitt berørt.

Hvis du er berørt, vil du oppdage dette ved å sjekke de store filene du importerte til Dropbox ved å koble en enhet til datamaskinen via USB. Mer bestemt kan du se ett av følgende:

 • Bildene dine er ufullstendige (du ser bare en liten del av bildet)
 • Videoene dine kan ikke spilles av
 • Bildene eller videoene kan ikke åpnes

Jeg er berørt av denne inkompatibiliteten. Hva bør jeg gjøre?

Hvis du er berørt av dette problemet, må du gjøre to ting:

 1. Oppdater til den nyeste versjonen av Dropbox-skrivebordsappen (17.4.34+) – vi har løst kompatibilitetsproblemet i den nyeste verjsonen av appen.
 2. Koble til de opprinnelige enhetene du brukte for kameraopplasting på nytt – Dropbox vil da automatisk importere på nytt og erstatte ufullstendige eller ubrukelige filer.

Den nyeste versjonen av Dropbox-skrivebordsappen (17.4.34+) vil fikse dette problemet for fremtidige filimporteringer. Dette vil også bidra til å reparere eventuelle filer som er ufullstendige eller ubrukelige.

Viktige merknader:

 • Vi anbefaler at du ikke sletter noen filer fra enheten før du har bekreftet at de har blitt importert til Dropbox på riktig måte
 • Automatisk erstatning av ufullstendige eller ubrukelige filer vil bare fungere hvis de nye filene har samme navn, og de opprinnelige ufullstendige) versjonene forblir i mappen for kameraopplastinger
 • Hvis du gir nytt navn til filene eller har flyttet dem ut av mappen for kameraopplastinger etter den første importeringen, kan det hende den andre importeringen skaper et nytt sett med filer (du vil se både nye versjoner og ufullstendige eller ubrukelige versjoner)
  • Du kan deretter manuelt slette de ufullstendige eller ubrukelige versjonene fra Dropbox

Hva om jeg allerede har slettet de ufullstendige eller ubrukelige filene fra enheten min?

Hvis du allerede har slettet filene som ble berørt av dette problemet, kan det hende vi ikke vil være i stand til å gjenopprette dem for deg. Ta kontakt med oss så snart som mulig slik at vi kan undersøke nærmere. Hvis det er mulig å gjenopprette de slettede filene, vil vi gjøre vårt ytterste for å gjøre dette.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet