Filversjonshistorikk

Hvor lenge Dropbox lagrer tidligere versjoner av filene dine, avhenger av abonnementet du har:

 • Basic (gratis): 30 dager
 • Plus: 30 dager
 • Professional: 120 dager
 • Business (Standard, Advanced, Enterprise eller Education): 120 dager

Obs! Hvis du tidligere har kjøpt utvidet versjonshistorikk på Dropbox Plus-kontoen, har du et helt år på deg til å gjenopprette tidligere versjoner. Tillegget for utvidet versjonshistorikk er imidlertid ikke lenger tilgjengelig for kjøp.

Forhåndsvise – og gjenopprette – eldre versjoner av filer

 1. Logg deg inn på dropbox.com.
 2. Klikk på Filer eller Paper for å finne filen du vil se tidligere versjoner av.
 3. Merk av i avmerkingsboksen som vises til venstre når du holder musepekeren over filen.
 4. Klikk på Versjonshistorikk.
 5. Velg en av versjonene for å forhåndsvise den.
 6. For å gjenopprette til en eldre versjon, klikker du på knappen Gjenopprett .

Bruker versjonshistorikk lagringskvoten min?

Nei, versjonshistorikk bruker ikke noe av den tilgjengelige lagringskvoten din.

Vil redigeringer som gjøres i frakoblet tilstand vises i versjonshistorikken?

Versjonshistorikk oppdateres ikke når en fil redigeres i frakoblet tilstand.

Hvis du for eksempel redigerer og lagrer en tekstfil flere ganger uten Internett-tilkobling, vil ikke disse redigeringene gjenspeiles i versjonshistorikken for denne filen. Når enheten er tilbake på nettet, vil redigeringer som er gjort i frakoblet modus synkroniseres som nåværende versjon for denne filen. Hvis dut kanskje kommer til å trenge tilgang til en eldre versjon av en fil senere, foreslår vi at du bare gjør endringer når enheten er koblet til Internett.

Hva skjer hvis jeg endrer navnet på en fil?

Når du endrer navn på en fil, fortsetter versjonshistorikken for denne filen, og hendelsen for endring av filnavn oppføres. Alle senere versjoner av filen vil ha det nye navnet.

Hva skjer hvis jeg flytter en fil?

Filens versjonshistorikkside viser flyttingen og mappen som filen ble flyttet til.

Hva skjer hvis jeg deler en fil?

Versjonshistorikken for denne filen fortsetter, og delingshendelsen oppføres som flytting til en ny mappe.

Hva skjer hvis jeg gjenoppretter filen til slik den var før den fikk nytt navn eller ble flyttet?

Hvis du gjenoppretter en fil til en versjon som eksisterte før filen ble flyttet eller endret navn, vil den eldre versjonen bli gjenopprettet på filens nåværende plassering og med det nåværende navnet.

Her er to eksempler:

 • Flytting: Du har en fil som heter utkast.txt i mappen «Utkast». Du flytter utkast.txt til mappen «Ferdig». Senere bestemmer du deg for å gjenopprette en versjon av utkast.txt som eksisterte før du flyttet filen. Den eldre versjonen av utkast.txt gjenopprettes på sitt nåværende sted, i mappen «Ferdig».
 • Navneendring: Du endrer navn på utkast.docx til ferdig.docx. Deretter gjenoppretter du en versjon fra før navneendringen. Den eldre versjonen gjenopprettes under det nåværende navnet: ferdig.docx.

Få tilgang til versjonshistorikk i Dropbox-skrivebordsappen

Windows

Tilgang til versjonshistorikk i Windows

 1. Høyreklikk på filen.
 2. Før musen over Dropbox-undermenyen og velg Versjonshistorikk.
 3. Følg instruksjonene for dropbox.com ovenfor hvis du vil gå tilbake til en tidligere versjon eller gjenopprette en fil som ble fjernet ved et uhell.

Mac

Tilgang til versjonshistorikk på Mac

 1. Trykk på control på tastaturet og klikk samtidig på filen.
 2. Velg Versjonshistorikk.
 3. Følg instruksjonene for dropbox.com ovenfor hvis du vil gå tilbake til en tidligere versjon eller gjenopprette en fil som ble fjernet ved et uhell.

Linux

Tilgang til versjonshistorikk i Linux

 1. Høyreklikk på filen.
 2. Velg Versjonshistorikk.
 3. Følg instruksjonene for dropbox.com ovenfor hvis du vil gå tilbake til en tidligere versjon eller gjenopprette en fil som ble fjernet ved et uhell.

Støttes versjonshistorikk for alle filtyper?

Dropbox lagrer versjonshistorikk for alle typer filer. Dropbox lagrer ikke versjonshistorikk for mapper, inklusive program-pakker. Program-pakker er mapper som ser ut som filer. Noen vanlige program-pakker ender på .key, .pages og .app. Hvis du lagrer noen av disse typene mapper i Dropboxen, må du være oppmerksom på at versjonshistorikk ikke vil være tilgjengelig.

Periode for versjonshistorikk

Avhengig av hvilket abonnement du har, og om du har kjøpt utvidet versjonshistorikk, er versjonshistorikken tilgjengelig i en viss periode. Vi kaller dette «perioden for versjonshistorikk».

Hvis du oppretter en fil, og deretter redigerer den etter at perioden for versjonshistorikk er over, kan bare denne siste, redigerte versjonen av filen gjenopprettes.

Eksempel: Tenk deg at du har en fil som heter minfil.docx, og at du har 30 dager med versjonshistorikk. Hvis du oppretter minfil.docx den 1. januar, og deretter redigerer den den 1. mars, vil kun filen fra 1. mars være tilgjengelig på kontoen din.

 • Dette skjer fordi perioden med versjonshistorikk på 30 dager utløp i løpet av tiden mellom tidspunktet du laget den opprinnelige versjonen (1. januar), og da du redigerte den (1. mars)
 • Versjonen fra 1. mars er tilgjengelig fram til du redigerer filen igjen og det er gått 30 dager siden 1. mars
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet