Kvalifiserer Acer-enheten min til plasskampanjen til Dropbox?

Avsnitt i denne artikkelen:

Hva slags kampanje har Dropbox for Acer-enheter?

Når du bruker Dropbox på en Acer-enhet som er berettiget for en kampanje, er det enklere enn noensinne å få tilgang til de viktigste dokumentene, bildene og videoene dine fra hvor som helst og du kan dele dem andre.

Utvalgte modeller av Acer-datamaskiner som ble kjøpt i et av de utvalgte landene etter juli 2018, kan være berettiget til 25 ekstra GB med Dropbox-plass i 12 måneder fra kjøpsdatoen. Dette gjelder for brukere som oppretter en ny Dropbox-konto ved hjelp av Acer Jumpstart-installasjonsmetoden.

Kampanjevilkår og berettigelse

Hvor lenge er kampanjeplassen gyldig?

Kampanjeplassen på 25 GB for utvalgte Acer-enheter er gyldig i 12 måneder fra datoen kampanjetilbudet ble innløst.

Hvilke Acer-enheter er berettiget for kampanjen?

Kampanjen er nå tilgjengelig for utvalgte modeller av Acer-datamaskiner.

Hvordan kan jeg sjekke om enheten min kvalifiserer?

Enheten kan være kvalifisert hvis du ser en melding om å installere Dropbox og opprette en ny Dropbox-konto under Acer Jumpstart-trinnene.

Hvis du vil innløse kampanjen, klikker du på denne meldingen og følger trinnene for å installere Dropbox og registrere deg for en ny konto. Fullfør deretter de to neste trinnene i Kom i gang-veiledningen:

 • Legge til filer i Dropbox-mappen
 • Installere Dropbox på en annen enhet eller datamaskin du bruker

Hvordan fullfører jeg Dropbox Kom i gang-trinnene og krever kampanjeplassen?

Kan jeg benytte meg av samme tilbud flere ganger dersom jeg har kjøpt flere enheter som er berettiget for kampanjen?

Nei. Hver enkelt Dropbox-konto kan bare løse inn samme type kampanjetilbud én gang. Du kan for eksempel ikke løse inn Acer-kampanjetilbudet på 25 GB i 12 måneder mer enn én gang.

Kan jeg overføre kampanjeplassen til en annen Dropbox-konto?

Nei, kampanjeplassen kan ikke overføres etter at den har blitt innløst.

Kan jeg få kampanjen på en gjenopprettet eller brukt enhet?

Nei. Kampanjeplassen er bare tilgjengelig for den opprinnelige kjøperen av en ny berettiget enhet.

Hvorfor er jeg ikke berettiget til kampanjeplass?

Det kan finnes en rekke grunner til at du ikke er berettiget til å løse inn kampanjeplass:

 • Du har allerede løst inn en kampanje på en Acer-enhet. Du er bare berettiget til å løse inn samme type kampanjetilbud én gang. Du kan for eksempel ikke løse inn Acer-kampanjen med 25 GB i 12 måneder mer enn én gang, selv om du kjøper flere Acer-enheter som er kvalifisert.
 • Du logget på en eksisterende Dropbox-konto. Denne kampanjen er bare gyldig for nye Dropbox-kontoer som er opprettet under Acer Jumpstart-oppsettet.
 • Du så ikke en melding om å opprette en ny Dropbox-konto under Acer Jumpstart-trinnene.
 • Du har kjøpt en enhet som noen andre har eid eller som har blitt forbedret, og eieren har allerede løst inn kampanjetilbudet som er knyttet til enheten. Hver enhet kan bare benyttes i en kampanje én gang.
 • Det kan være at enheten din ikke er berettiget til kampanjen fordi landet du er i eller forhandleren, er ekskludert fra kampanjen.

Innløsning av kampanjen

Hvordan løser jeg inn kampanjeplassen på Acer-maskinen min?

Dersom enheten din er berettiget, må du følge følgende trinn for å løse inn plassen din:

 1. Klikk på meldingen for å installere Dropbox og opprette en ny Dropbox-konto som vises under Acer Jumpstart-trinnene, og fullfør denne prosessen.
 2. Fullfør de to neste trinnene i Kom i gang-veiledningen:
  • Legge til filer i Dropbox-mappen
  • Installere Dropbox på en annen enhet eller datamaskin du bruker

Viktig merknad: Du må klikke på meldingen i Acer Jumpstart-trinnene for at datamaskinen skal kvalifiseres for kampanjeplassen. Hvis du hopper over dette trinnet og senere installerer Dropbox på egen hånd, vil du ikke være kvalifisert for kampanjeplassen.

Knytt Acer-maskinen din til Dropbox

Når må jeg ha løst inn plassen?

Kampanjen må innløses innen 12 måneder etter at enheten ble kjøpt.

Jeg får ikke til å løse inn kampanjeplassen på en kvalifisert enhet. Kan dere hjelpe meg?

Hvis du ikke kan løse inn kampanjeplassen på den kvalifiserte enheten, må du bekrefte følgende:

 • Har du fullført de fem trinnene i Kom i gang-veiledningen?
 • Har du løst inn en annen Acer-kampanje? Hver bruker kan bare løse inn samme type kampanjetilbud én gang. Du kan for eksempel ikke løse inn Acer-kampanjetilbudet på 25 GB i 12 måneder mer enn én gang.
 • Har enheten din blitt modifisert eller vært eid av andre tidligere? Kampanjeplassen er bare tilgjengelig for den opprinnelige kjøperen av en ny berettiget enhet.
 • Har du installert Dropbox ved hjelp av meldingen i Acer Jumpstart-trinnene? Du må installere Dropbox ved å følge meldingen i Acer Jumpstart-trinnene for å være kvalifisert.

Hvordan sjekker jeg om jeg har løst inn kampanjen?

Du kan sjekke kampanjeplassen din ved å gå til kontosiden din. Der klikker du Vis all opptjent plass.

Når kampanjen slutter

Hvordan sjekker jeg når kampanjeplassen min utgår?

Du kan bekrefte datoen da bonusplassen først ble tildelt ved å gå til kontosiden og klikke på Vis all opptjent plass. Bonusplassen utløper 12 måneder fra denne datoen.

Hva skjer når kampanjeplassen min utløper?

Når kampanjetilbudet utløper, vil grensen for Dropbox-plassen automatisk gå tilbake til det den var uten kampanjeplassen. Hvis du for eksempel har en Basic-konto, vil grensen settes tilbake til 2 GB, pluss all plassen som du har opptjent via verving eller andre bonuser.

Dersom du har overskredet grensen etter utløpsdatoen, kan du ikke lenger lagre nye bilder, videoer og dokumenter på Dropbox. Du kan få mer plass ved å oppgradere til Dropbox Plus.

Tidligere Acer-kampanjer og -kampanjevilkår

Dropbox støttet tidligere flere andre kampanjer for Acer-enheter. Hvis du kjøpte en Acer-enhet etter juli 2018, kan det hende kampanjen på 25 GB som omtales i denne artikkelen, gjelder for deg. Hvis du kjøpte en Acer-enhet før desember 2015, kan det hende du ser en eldre kampanje:

 • Utvalgte modeller av Acer-hjemmemaskiner som ble kjøpt i et av de utvalgte landene mellom januar 2014 og desember 2015, kan ha vært kvalifisert til ytterligere 15 GB med Dropbox-plass i 3 måneder.
 • Nye Acer Iconia B1 810-nettbrett som ble kjøpt i et av de utvalgte landene mellom januar 2014 og desember 2015, kan ha vært kvalifisert til ytterligere 15 GB med Dropbox-plass i 3 måneder.
 • Utvalgte Acer-nettbrett som ble kjøpt før høsten 2014 kan ha mottatt en annen kampanje.

Vilkårene for både den nåværende kampanjen og disse tidligere kampanjene, er beskrevet nedenfor.

Vilkårene for 1-års kampanjen til Dropbox for Acer-datamaskiner (nåværende kampanje)

For Acer-datamaskiner som ble kjøpt etter juli 2018, og som fikk opp Dropbox-meldingen i Acer Jumpstart-trinnene, er kampanjen tilgjengelig for den første brukeren som (a) registrerer seg for Dropbox, og (b) fullfører to trinn i «Kom i gang»-veiledningen for Dropbox (legge til filer i Dropbox-mappen og installere Dropbox på en annen enhet eller annen datamaskin de bruker). Kampanjen gjelder for én enkelt, privat Dropbox-konto, som i tolv (12) måneder, fra datoen tilbudet ble innløst, får 25 GB med ekstra lagringsplass i tillegg til plassen som Dropbox tilbyr for gratiskontoer. Hver bruker er bare berettiget til én kampanje av denne typen for én enkelt konto. Når kampanjeperioden på 12 måneder utløper, fjernes den ekstra plassen på 25 GB som ble lagt til brukerens Dropbox-konto automatisk. Dropbox skal brukes i henhold til tjenestevilkårene, personvernerklæringen og andre vilkår for bruk av Dropbox.. Kampanjen gjelder ikke i Kina, Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan eller Syria.

Vilkår for den 3-måneders Dropbox-kampanjen for Acer-nettbrett (tidligere kampanje)

For Acer-nettbrett der Dropbox-appen er forhåndsinnlastet, er kampanjen tilgjengelig for den første brukeren som (a) registrerer seg på Dropbox eller logger inn på en eksisterende konto og (b) fullfører startveiledning til Dropbox i løpet av 90 dager etter at enheten ble kjøpt. Kampanjen gjelder for én enkelt Dropbox-konto med privat abonnement, som i tre måneder får 10 GB med ekstra lagringsplass i tillegg til plassen som Dropbox tilbyr for gratiskontoer. Hver bruker er bare berettiget til én kampanje av denne typen for én enkelt konto. Kampanjen er ikke tilgjengelig for brukere som tidligere har benyttet en Dropbox-kampanje ved å kjøpe en enhet som ikke er fra Acer. Når kampanjeperioden på tre måneder utløper, fjernes de 10 GB som var tillagt brukerens Dropbox-konto, automatisk. Dropbox skal brukes i henhold til tjenestevilkårene, personvernerklæringen og andre vilkår for bruk av Dropbox. Kampanjen gjelder ikke i Kina, Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan eller Syria.

Vilkår for den 3-måneders Dropbox-kampanjen for Acer-datamaskiner (tidligere kampanje)

For nye Acer-maskiner der Dropbox-programmet er forhåndsinnlastet, er kampanjen tilgjengelig for den første brukeren som (a) registrerer seg på Dropbox eller logger seg inn på en eksisterende konto og (b) fullfører startveiledningen til Dropbox i løpet av 90 dager etter at enheten er blitt knyttet til en Dropbox-konto. Kampanjen gjelder for én enkelt Dropbox-konto med privat abonnement, som i tre måneder får 15 GB med ekstra lagringsplass i tillegg til plassen som Dropbox tilbyr for gratiskontoer. Hver bruker er bare berettiget til én kampanje av denne typen for én enkelt konto. Kampanjen er ikke tilgjengelig for brukere som tidligere har benyttet en Dropbox-kampanje ved å kjøpe en enhet som ikke er fra Acer. Når kampanjeperioden på tre måneder utløper, fjernes de 15 GB som var tillagt brukerens Dropbox-konto, automatisk. Dropbox skal brukes i henhold til tjenestevilkårene, personvernerklæringen og andre vilkår for bruk av Dropbox. Kampanjen gjelder ikke i Kina, Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan eller Syria.

Vilkår for den 6-måneders Dropbox-kampanjen for Acer-enheter (tidligere kampanje)

For Acer-nettbrett der Dropbox-appen er forhåndsinnlastet, er kampanjen tilgjengelig for den første brukeren som (a) registrerer seg på Dropbox eller logger seg inn på en eksisterende konto og (b) fullfører startveiledningen til Dropbox i løpet av 90 dager etter at du har knyttet den berettigede enheten til en Dropbox-konto. Kampanjen gjelder for en enkel, privat Dropbox-konto som i seks måneder får 28 GB med ekstra lagringsplass i tillegg til plassen Dropbox tilbyr for gratiskontoer. Hver bruker er bare berettiget til én kampanje av denne typen for én enkelt konto. Kampanjen er ikke tilgjengelig for brukere som tidligere har mottatt en Dropbox-kampanje ved å kjøpe en enhet som ikke er fra Acer. Når kampanjeperioden på seks måneder utløper, fjernes ekstraplassen på 28 GB som ble lagt til brukerens Dropbox-konto, automatisk. Dropbox skal brukes i henhold til tjenestevilkårene, personvernerklæringen og andre vilkår for bruk av Dropbox.. Kampanjen gjelder ikke i Kina, Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan, Syria eller Krim-regionen.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet