Enhetsgodkjenninger

Denne artikkelen omhandler en funksjon som kun er tilgjengelig for Dropbox Business-team på et Advanced- eller Enterprise-abonnement.
Med enhetsgodkjenninger kan du som teamadministrator administrere enhetene teammedlemmer bruker til å få tilgang til Dropbox Business-kontoene sine. Du kan begrense antall tilkoblede enheter for teammedlemmene.

Avsnitt i denne artikkelen:

Slik konfigurerer du enhetsgodkjenninger for teamet ditt

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavn og -passord.
 2. Klikk på Administratorverktøy i sidestolpen til venstre.
 3. Velg innstillinger.
 4. Velg Enhetsgodkjenninger.
  • Velg maks antall tilkoblede PC-er og mobilenheter
  • Angi hva som vil skje dersom medlemmer overskrider denne grensen
Merk: Enhetsgodkjenninger påvirker bare Dropbox-mobilappen. De begrenser ikke antall tilkoblede enheter i andre mobilapper levert av Dropbox.

Hvem kan fjerne godkjente enheter?

Du kan selv bestemme hva som vil skje når et teammedlem kobler fra godkjente enheter:

 • Fjerne enheten: Når et teammedlem kobler fra sin egen enhet, regnes denne handlingen som en fjerning av enheten og gjør det mulig for teammedlemmet å koble til en ny enhet.
 • Holde enheten godkjent: Et teammedlem kan selv koble fra sin egen enhet. Enheten vil imidlertid fremdeles være oppført blant totalt antall enheter, inntil en administrator fjerner den.

Hva skjer når et medlem overskrider grensen for antall godkjente enheter?

Teammedlemmer vil som regel motta en feilmelding om at påloggingen mislyktes hvis de prøver å koble til for mange enheter. Du kan bestemme hva som vil skje etter dette, i innstillinger for enhetsgodkjenninger:

 • Fjerne alle enheter: Hvis teammedlemmer overskrider grensen når du aktiverer enhetsgodkjenninger, blir alle enhetene deres koblet fra.
 • Fjerne eldste enheter: Enheten som teammedlemet brukte senest, forblir tilkoblet. Eldre enheter blir fjernet, slik at teammedlemmet holder seg innenfor grensen på antall godkjente enheter.
 • Legge til teammedlemer i unntakslisten: Legg til teammedlemmer i unntakslisten. Medlemmer som står oppført på unntakslisten, kan fortsette å bruke så mange enheter de har behov for.

Blir alle teammedlemmer påvirket av innstillingene for enhetsgodkjenning?

Teammedlemmer på unnstakslisten kan koble til så mange enheter de ønsker. Slik legger du til teammedlemmer til unntakslisten:

 1. Velg Ingen unntak.
 2. Skriv inn navnet eller e-postadressen til teammedlemmet du ønsker å legge til i listen. Navnet eller e-postadressen fylles ut automatisk mens du skriver.
 3. Når alle aktuelle medlemmer er lagt til i listen, klikker du på Ferdig.
 4. Velg Lagre endringer.

Begrense teammedlemmer til bare å ha én Dropbox-konto per datamaskin

Hvis du er administrator for en Dropbox Business-konto og du ikke vil at teammedlemmer skal ha tilgang til både en privat og arbeidsrelatert Dropbox-konto på datamaskinen, kan du velge å tillate kun én konto på hver datamaskin.

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavn og -passord.
 2. Klikk på Administratorverktøy i sidefeltet til venstre.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Under Enheter klikker du på Flere kontoer.
 5. Sett Flere kontoer til Av.

Hvis et teammedlem allerede har logget seg på både en privat Dropbox-konto og en arbeidsrelatert Dropbox-konto, og du senere bare tillater én enkelt Dropbox-konto, vil teammedlemmet bli logget ut av den Dropbox-kontoen vedkommende logget seg inn på sist. Kontoen som ble logget på først, vil forbli tilknyttet til skrivebordet. Teammedlemmene vil fortsatt kunne få tilgang til begge kontoene via nettstedet og Dropbox-mobilappen.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!