Hvordan suspenderer jeg et teammedlems konto på Dropbox Business-teamet?

Administratorer for et Dropbox Business- eller Dropbox Enterprise-team kan velge å suspendere en teammedlemkonto når brukerlisensene administreres. Et suspendert teammedlem mister umiddelbart tilgang til Dropbox Business-teamkontoen og tilhørende filer, mapper og Paper-dokumenter. Kontoen vil forbli suspendert inntil en administrator velger å fjerne suspensjonen. 

Hvis administratoren ønsker å gjenopprette slettede filer eller eldre filversjoner som tilhører et suspendert medlem, må de gjøre dette før fristen for utvidet versjonshistorikk (120 dager for Dropbox Business-team).

Slik suspenderer du en teammedlemkonto

 1. Logg på Dropbox-nettstedet.
 2. Åpne administratorverktøyet.
 3. Åpne Medlemmer-siden.
 4. Klikk på tannhjul-ikonet ved siden av navnet til brukeren du ønsker å suspendere.
 5. Klikk på Suspender eller slett bruker.
  • Velg Suspender, og velg om du vil slette denne brukerens filer fra eventuelle enheter de kan ha knyttet til Dropbox (denne funksjonen kalles ekstern sletting)
 6. Klikk på Suspender igjen.
Suspendere en bruker

Slik opphever du suspenderingen av en teammedlemkonto

 1. Logg på Dropbox-nettstedet.
 2. Åpne administratorverktøyet.
 3. Åpne Medlemmer-siden, klikk på «Medlemstype»-rullegardinmenyen og velg Suspendert.
 4. Klikk på tannhjul-ikonet ved siden av navnet til brukeren du ønsker å oppheve suspenderingen til.
 5. Klikk på Opphev suspendering av bruker.
 6. Klikk på Opphev suspendering på neste skjerm.
Oppheve suspendering av et teammedlem

Slik sletter du et suspendert teammedlem fra Dropbox Business-kontoen

 1. Logg på Dropbox-nettstedet.
 2. Åpne administratorverktøyet.
 3. Åpne Medlemmer-siden, klikk på «Medlemstype»-rullegardinmenyen og velg Suspendert.
 4. Klikk på tannhjul-ikonet ved siden av navnet til brukeren du ønsker å slette.
 5. Klikk på Slett bruker.
  • Velg om du vil overføre brukerens konto til et annet teammedlem, og om du vil slette denne brukerens filer fra eventuelle enheter de kan ha knyttet til Dropbox
 6. Klikk på Slett på neste skjerm.

Hva skjer i Dropbox-skrivebordsprogrammet når en bruker blir suspendert?

Fra teammedlemmets perspektiv fungerer en suspendert konto på samme måte som en slettet konto. Dropbox-skrivebordsprogrammet blir koblet fra og Dropbox vil slutte å kjøre. Som administrator har du også muligheten til å slette alle filene til virksomheten din fra det suspenderte medlemmets konto (denne funksjonen kalles ekstern sletting).

Det er imidlertid tre viktige forskjeller mellom det å suspendere en bruker og det å slette en bruker:

 • Suspendering av en bruker kan reverseres (suspensjonen av brukeren kan oppheves på et senere tidspunkt)
 • Når du suspenderer en bruker, vil delte mapper og delte koblinger fremdeles fungere
 • Du kan ikke bruke kontooverføring for en suspendert bruker

Finn mer ut om det å slette et Dropbox Business-teammedlem

Finn ut hvordan du fjerner et teammedlem fra Dropbox Business på best mulig måte

Jeg er Dropbox Business-teammedlem, og jeg kan ikke logge på fordi kontoen er suspendert

Hvis du ikke er administrator for et Dropbox Business-team, og kontoen er suspendert, vil du motta en e-post som opplyser om dette. Hvis du har forsøkt å logge på eller opprette en ny konto, vil du også se feilmeldinger som informerer deg om at kontoen har blitt suspendert. Hvis du trenger tilgang til kontoen, må du snakke med bedriftens administrator.

 • Kan du ikke logge på for å se administratorene? Forsøk å ta kontakt med bedriftens støtteavdeling, IT-avdeling eller ledelsen for å få mer hjelp.

Vil en suspendert bruker fortsatt telle som en benyttet lisens på teamkontoen?

Ja, suspenderte brukere fortsetter å telle som en benyttet lisens på teamet. Dette betyr at en suspendert brukers data og delingsforhold forblir intakt så lenge kontoen er suspendert, og tilgjengelig for deg, kontoadministratoren.

Hvis du ønsker å redusere antall lisenser på teamet, kan du slette den suspenderte brukerens konto. Når kontoen er slettet, kan du velge å overføre denne kontoen til noen andre på teamet.

Hva om jeg bruker Active Directory?

Endringer som gjøres for brukerstatus i Active Directory sendes bare til Dropbox Business hvis du bruker Dropbox AD Connector eller et tredjepartsprogram. I de fleste tilfeller vil endringer i brukerstatus bare bevege seg i én retning (fra Active Directory til Dropbox Business), men dette avhenger av den bestemte Connector-programvaren du bruker.

Jeg er medlem av et Dropbox Business-team – vil en suspensjon av den arbeidsrelaterte kontoen bety at jeg også mister tilgangen til privatkontoen?

Nei. En suspendert arbeidsrelatert konto vil ikke suspendere privatkontoen. Tilknytningen av den private og arbeidsrelaterte kontoen vil derimot fjernes.

Hva om et teammedlem har arbeidsfiler på en privatkonto eller delt tilgang med en privatkonto?

Hvis medlemmer av teamet har tilgang til teamets filer og mapper via en privat Dropbox, kan du administrere tilgangstillatelser på de individuelle filene og mappene.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!