Slik organiserer og deler du innhold i teamområdet ditt

Med oppgraderingen til Dropbox Business har teamet ditt et felles teamområde. Alle på teamet har tilgang til dette teamområdet, og alle ser den samme mappestrukturen. I teamområdet har du to forskjellige typer mapper:

 • Teammapper: Hver enkelt fil eller mappe i en teammappe kan deles med forskjellige grupper mennesker. Du kan velge å la andre vise eller redigere filene i en teammappe – eller blokkere tilgang til dem helt.
 • Teammedlem-mapper: Teammedlem-mappen er ditt eget område, og du kan velge om du som standard vil dele filene og mappene i teammedlem-mappen med resten av teamet. Du kan velge å dele filer i teammedlem-mappen din med andre medlemmer av teamet ditt hvis du vil. 

Avsnitt i denne artikkelen:

Dele i en teammedlem-mappe

Du kan dele filer og mapper i teammedlem-mappen din med delte mapper og delte koblinger. Du bestemmer hvem som får tilgang til dette innholdet. 

Hvis du er invitert til en mappe som ikke er i teamområdet, kan du legge til denne mappen i teammedlem-mappen din. Når du får invitasjon til en mappe, vil invitasjonen vise hvor du legger til mappen: Enten i teammedlem-mappen eller en teammappe. Ved å legge til mappen får du tilgang til innholdet i den inne på Dropbox-kontoen din.

Obs! Hvis du deler en fil eller mappe i teammedlem-mappen din, er det kun filen eller mappen du velger som deles. Ikke noe annet i teammedlem-mappen deles, så fremt du ikke velger å dele det.

Bli med i et team med en eksisterende Dropbox-konto

Hvis du ble med i Dropbox Business-teamet ditt med en eksisterende Dropbox-konto, vil teammedlem-mappen din inneholde alle de eksisterende filene du har. Du kan flytte innhold som skal deles med teamet ditt, inn i teamområdet.

Teamområde

Teamområdet deles med alle på teamet ditt. Teamområdet ser likt ut og har den samme strukturen for alle teammedlemmer. 

Eksempel på teamområde

Navnet ditt er Janne Skjæven, og du jobber på designavdelingen i en organisasjon som heter Hanford Inc. Du har nettopp blitt med i Dropbox Business-teamet. 

I Dropbox-kontoen ser du et teamområde som heter Hanford Inc. Når du klikker på dette, vil du se flere mapper: 

 • Ola Nordmann: Dette er teammedlem-mappen din. 
 • Design: Denne mappen inneholder filer og mapper for designprosjekter. Du har tilgang til og kan se alle filene i denne mappen.
 • Markedsføring: Det er et grått minus-symbol på mappeikonet til mappen Markedsføring. Hvis du prøver å åpne Markedsføring, får du opp feilmeldingen: Ingen tilgang til mappen «Markedsføring».

Dele i teamområdet

Teamområdet er tilgjengelig for hele teamet, men det betyr ikke at alle teammedlemmene har tilgang til alt innholdet. Du kan ha forskjellige tillatelser på mappene:

 • Kan redigere: Du kan vise, redigere og administrere tilgangen til innholdet i denne mappen
 • Kan vise: Du kan vise innholdet i denne mappen
 • Ingen tilgang: Du kan ikke se på innholdet i denne mappen

Som standard har alle med redigeringstilgang til en mappe også redigeringstilgang til alle mapper i den mappen. Eksempel: Hvis du kan redigere «Design», kan du også redigere alle mapper i «Design», så fremt ikke tilgang til en mappe er begrenset.

Obs! Når du gjør endringer i en delt mappe i teamområdet, vises endringene for alle medlemmene.

Endre tilgang til en mappe i teamområdet

Hvis du kan redigere en mappe, kan du endre hvem som har tilgang til den mappen. 

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Naviger til mappen du vil administrere tilgangen til.
 3. Hold musepekeren over navnet på mappen, og klikk på delingsikonet (rektangel med oppoverpil).
  • Legg til brukere eller grupper ved å skrive inn navnene eller e-postadressene deres i tekstboksen. Når du har lagt til medlemmer og valgt tilgangsnivå, klikker du på Del mappe.
  • Hvis du vil fjerne brukere eller grupper, klikker du på [x] personer har tilgang, og deretter klikker du ved siden av de aktuelle navnene i rullegardinlisten og velger Fjern.

Fra dette vinduet kan du se hvem som har tilgang til mappen og hvilke tillatelser de har. Ved siden av et teammedlem eller en gruppe vil du se Kan redigere eller Kan vise

Eksempel: Designteamet kan ha en «Design»-mappe i teamområdet som kun designgruppen har tilgang til. Designteamet kan så invitere bestemte brukere til mappene i «Design»-mappen.

Feilen Ingen tilgang til en mappe

Mapper som du ikke har tilgang til, har et grått minus-symbol over mappen. Hvis du prøver å åpne en av disse mappene, får du opp en feil: Ingen tilgang til mappen «mappenavn».

Hvordan flytte filer og mapper inn i teamområdet
Teammedlemmer og administratorer kan flytte en delt mappe inn i teamområdet så lenge følgende krav er oppfylt:

1) Brukeren har redigeringstilgang til mappen som forsøkes flyttet. Dette sjekker du ved å følge disse trinnene:

 1. Klikk på Administrer til høyre for mappen.
 2. Klikk på[x] personer har tilgang.
 3. Se Kan redigere til høyre for den individuelle brukeren eller gruppen.

2) Administrer tilgang-innstillingen er stilt på Mappemedlemmer. Dette sjekker du ved å følge disse trinnene:

 1. Klikk på Administrer til høyre for mappen.
 2. Klikk på tannhjulikonet.
 3. Se Mappemedlemmer i rullegardinlisten ved siden av Administrer tilgang.

3) Mappen eies av noen på samme team som brukeren som flytter den inn i teamområdet.

Merk: Du kan ikke flytte en mappe hvis du ikke har redigeringstilgang til den overordnede mappen du prøver å flytte mappen til.

Hvordan flytte filer og mapper ut av teamområdet

Teammedlemmer og administratorer kan flytte en delt mappe ut av teamområdet så lenge følgende krav er oppfylt:

 • Mappen inneholder ikke nestede delte mapper
 • Mappen og mappene inne i den er ikke satt til Kun for inviterte
 • Teammedlemmet eller administratoren har endret tilgang til den overordnede mappen
 • Teammedlemmet eller administratoren har redigeringstilgang til mappen
 • Administrer medlemskap-innstillingen for mappen er satt til Alle på Dropbox Business-kontoen som har redigeringstillatelse
 • Innstillingen for ekstern deling er satt til Hvem som helst

Merk: Du kan ikke flytte en mappe hvis du ikke har redigeringstilgang til den overordnede mappen du prøver å flytte mappen til.

Kopiere mapper inn i teamområdet

Når du kopierer en mappe inn i teamområdet, kopieres også innholdet i den mappen. Tillatelsene til mappen kopieres imidlertid ikke. Hvis du limer inn en mappe i en del av teamområdet som du kan redigere, vil mappen ha samme tillatelser på det nye stedet.

Eksempel: Et lite merkevareteam har tilgang til «Nye logodesign»-mappen. Du kopierer «Nye logodesign»-mappen og limer den inn i «Markedsføring»-mappen, som hele teamet ditt har tilgang til. Alle på teamet har nå tilgang til kopien av «Nye logodesign» i «Markedsføring»-mappen.

Hva betyr ikonene på mappene?

Ikonene på mappene i Dropbox-kontoen din forteller deg hva slags mappe du bruker. 

Blå mappe med et bygning-ikon

 

En mappe med et bygning-ikon er delt med alle eller deler av Dropbox Business-teamet ditt. Den er en del av teamområdet. Den kan også være delt med noen som er utenfor teamet ditt.

 

Lilla mappe med person-ikon

 

En mappe med bilde av en person på seg er teammedlem-mappen din. Teammedlem-mappen din er kun synlig for deg. Inneholdet i teammedlem-mappen kan deles.

Blå mappe med et minusikon

 

En blå mappe med et minusikon er begrenset til visse medlemmer av Dropbox Business-teamet. Hvis du ser dette ikonet, har du ikke tilgang til mappen.

Blå mappe

 

En blå mappe uten noe ikon brukes for mapper inni teammedlem-mappen din som ikke er delt.

Obs! Hvordan disse mappeikonene ser ut, avhenger av hvor du ser dem. Disse ikonene er fra dropbox.com.

Mine mappeikoner ser ikke ut som disse ikonene

Hvis du hadde tilgang til teamområdet før 9. april 2018, kan det hende du fortsatt har noen eldre ikoner. Hvis mappene dine ikke har de samme ikonene som beskrevet i denne artikkelen, er de kanskje ikke oppdatert ennå.

Du kan oppdatere til de nye ikonene ved å synkronisere Dropbox-mappen din på nytt. Når du vil synkronisere mappen på nytt, avslutter du synkronisering av mappen i skrivebordsappen, noe du gjør ved å bruke selektiv synkronisering, og deretter synkroniserer du den igjen.

Administrere teamområdet

Administratorer kan velge om alle medlemmer eller kun administratorer kan redigere det overordnede nivået av teamområdet. Overordnet nivå er det første settet med mapper som du ser i Filer-delen av kontoen din på dropbox.com.

Slik endrer du denne innstillingen:

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Under Innhold klikker du på Redigering på overordnet nivå.
 5. Klikk på nedtrekkslisten og velg den riktige innstillingen for teamet ditt:
  • Alle: Alle teammedlemmer kan redigere det overordnede nivået av teamområdet.
  • Kun administratorer: Kun administratorer kan redigere det overordnede nivået av teamområdet. Teammedlemmene kan ikke legge til filer eller mapper på dette nivået av området.
 6. Klikk Lagre.

Hvis du velger Kun administratorer, kan du bruke Innhold-fanen til å legge til, slette, endre navn på, eller flytte innhold på det overordnede nivået av teamområdet. 

Hvis du velger Alle, kan du enten bruke Innhold-fanen, dropbox.com, eller skrivebordsappen til å redigere det overordnede nivået av teamområdet.

Innholdsstyring

Inne på innholdsstyring kan du organisere mappestrukturen i teamområdet. Teamadministratorer kan også administrere medlemskapet til alt delt innhold i innholdsstyring. 

Opprett en mappe på overordnet nivå i teamområdet:

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innhold.
 4. Klikk på Ny mappe.
 5. Velg om du vil at alle på teamet ditt skal ha tilgang til denne mappen, eller kun bestemte medlemmer.
 6. Velg om medlemmer skal ha Kan redigere- eller Kan vise-tilgang til innholdet i mappen.

Administrer tilgang til en mappe:

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innhold.
 4. Klikk på Administrer ved mappen du er interessert i.
 5. Klikk på[x] personer har tilgang.
 6. Finn gruppen eller personen du vil fjerne.
 7. Klikk på nedtrekksmenyen og velg Kan redigere, Kan vise eller Fjern.

Teammedlem-mapper

Du kan få tilgang til teammedlem-mapper ved å benytte logg inn som bruker eller ved å gå til Innhold-fanen under Medlemmer.

Hvis du vil ha hjelp med teamområdet og medlemsmapper, eller hvis du vil avbestille Dropbox Business-abonnementet ditt, er det bare å ta kontakt med Dropbox kundestøtte.
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!