Bestanden of mappen in Dropbox verwijderen

Als je een bestand of map niet langer nodig hebt, kun je het bestand of de map verwijderen uit je Dropbox-account. Nadat een bestand of map is verwijderd, heb je nog 30 dagen om het bestand of de map terug te zetten (of 120 dagen als je een Professional- of Business-account hebt). Als je wilt voorkomen dat een bestand nog kan worden teruggezet, kun je het definitief verwijderen.

Gedeelten in dit artikel:

Bestanden of mappen verwijderen

Bestanden of mappen verwijderen op dropbox.com:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op ... (het pictogram met drie puntjes) naast de bestandsnaam.
 3. Klik op Verwijderen.

Bestanden of mappen verwijderen in de desktopapp:

Je kunt een bestand heel eenvoudig uit je Dropbox weghalen door het uit je Dropbox-map te verslepen. Als je het bestand wilt verwijderen, sleep je het bestand of de map naar de Prullenbak of de Prullenmand.

Bestanden of mappen definitief verwijderen

Als je een bestand definitief verwijdert, kun je het niet meer terugzetten.  Alleen de eigenaar van een gedeelde map of de persoon die het oorspronkelijke bestand (dat niemand anders ooit heeft bewerkt) heeft geüpload, kan een bestand definitief verwijderen. Alle bestanden die grijs worden weergegeven, zijn eerder verwijderd. Je kunt deze bestanden nog terugzetten of ze definitief verwijderen.

Voordat je begint:

Als je een bestand of map definitief verwijdert en dat bestand of die map stond eerst op een andere locatie in je Dropbox, dan moet je het bestand of de map ook op die andere locatie verwijderen.

Stel bijvoorbeeld dat je een bestand hebt, genaamd 'marketingplan_2018'. Dit bestand bevindt zich nu in de map 'Marketing', maar stond voorheen in de map 'Strategie'. Wanneer je dit bestand definitief uit Dropbox wilt verwijderen, moet je het definitief verwijderen uit de map 'Marketing' en de map 'Strategie'.

Als je niet zeker weet waar een bestand of map eerst stond, gebruik je de zoekbalk op dropbox.com om ze te vinden. Volg daarna onderstaande stappen om het bestand of de map definitief te verwijderen van elke locatie.

Bestanden definitief verwijderen met de bestandsbrowser op dropbox.com:

 1. Als je dit nog niet hebt gedaan, verwijder je de bestanden die je definitief wilt verwijderen.
 2. Klik in de bestandsbrowser op het prullenbakpictogram om de verwijderde bestanden weer te geven.
 3. Zoek het item dat je definitief wilt verwijderen. Wijs de naam van dit bestand of deze map aan met de muis en schakel vervolgens het weergegeven selectievakje in.
 4. Klik op Definitief verwijderen.
 5. Klik op Definitief verwijderen in het geopende pop-upvenster.

Opmerking: Als de optie Definitief verwijderen niet wordt weergegeven, heeft de beheerder het definitief verwijderen van bestanden misschien uitgeschakeld. Neem contact op met je teambeheerder voor hulp.

Bestanden definitief verwijderen via de pagina met verwijderde bestanden op dropbox.com:

 1. Als je dit nog niet hebt gedaan, verwijder je de bestanden die je definitief wilt verwijderen.
 2. Open de pagina Verwijderde bestanden op dropbox.com.
 3. Zoek het item dat je definitief wilt verwijderen. Wijs de naam van dit bestand of deze map aan met de muis en schakel vervolgens het weergegeven selectievakje in.
 4. Klik op Definitief verwijderen.
 5. Klik op Definitief verwijderen in het geopende pop-upvenster.

Zoals vermeld in ons Privacybeleid kan het even duren voordat een definitief verwijderd bestand volledig uit ons systeem is verdwenen. Bovendien heeft dit geen invloed op de bestanden van andere Dropbox-gebruikers die dezelfde bestanden hebben als de bestanden die jij definitief hebt verwijderd.

Gedeelde mappen definitief verwijderen

Wanneer je een gedeelde map definitief wilt verwijderen, volg je dezelfde stappen als in Mappen of bestanden definitief verwijderen

Als je eigenaar bent van de map die je definitief verwijdert, wordt de gedeelde map verwijderd uit alle Dropbox-accounts van alle leden van de map en hebben ze ook geen toegang meer tot de map. Als je een kopie van de map voor leden wilt laten staan, hef je het delen van de map op in plaats van de map definitief te verwijderen.

Als je niet de eigenaar bent van de map, wordt deze uit je Dropbox-account verwijderd en heb je geen toegang meer. Alle andere leden van de map hebben nog wel toegang.

Opmerking: Als je lid bent van een Dropbox Business-team, kun je niet het teammateriaal definitief verwijderen dat anderen hebben bewerkt. Alleen Dropbox Business-beheerders kunnen teammateriaal definitief verwijderen.

Opmerkingen over het definitief verwijderen van bestanden

Verwijderde en definitief verwijderde bestanden tellen niet mee voor je opslagquotum. Als je verwijderde bestanden definitief verwijdert, wordt er dus geen extra ruimte vrijgemaakt in je Dropbox.

Als je een Dropbox Basic-account (gratis) of Plus-account hebt, worden verwijderde bestanden na 30 dagen definitief verwijderd. Als je een Dropbox Professional- of Business-account hebt, worden verwijderde bestanden na 120 dagen definitief verwijderd.

Als je een bestand verplaatst en het vervolgens definitief verwijdert, wordt de versie van dat bestand op de vorige locatie weergegeven op de pagina met verwijderde bestanden. Je kunt deze versie dan definitief verwijderen.

De cache wissen

De Dropbox-desktopapp houdt een cache in je Dropbox-map bij voor bestanden en mappen die je verplaatst en verwijdert. Deze cache wordt om de drie dagen automatisch gewist. Als je vertrouwelijke bestanden onmiddellijk wilt verwijderen of schijfruimte wilt vrijmaken, kun je de cache handmatig wissen. Wanneer je een map die van jou is definitief verwijdert, kunnen andere leden misschien nog bij het materiaal via hun cache zolang de cache niet is gewist.

Fout: Er zijn te veel bestanden om definitief te verwijderen

Dropbox beperkt het aantal bestanden dat je tegelijk definitief kunt verwijderen. Als een foutmelding als 'Er zijn te veel bestanden om definitief te verwijderen' wordt weergegeven, kun je de bestanden in kleinere hoeveelheden definitief verwijderen.

Hoe nuttig was dit artikel?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.

Antwoorden uit de community