Pictogrammen synchroniseren in de desktopapp

Dit artikel bevat een verklarende woordenlijst van de synchronisatiepictogrammen en -symbolen in de Dropbox-desktopapp. Er zijn twee locaties waar deze symbolen verschijnen: in de Dropbox-map op je computer en in de taakbalk (Windows) of menubalk (Mac). Op deze twee locaties worden niet dezelfde symbolen gebruikt. In dit artikel worden de gebruikte symbolen op beide locaties uiteengezet.

Zoek je een pictogram dat hier niet vermeld staat, raadpleeg dan dit artikel over pictogrammen, symbolen en kleuren van bestanden en mappen.

Gebruik je Dropbox nog niet? Kijk hoe je met Dropbox eenvoudig bestanden kunt synchroniseren.

De synchronisatiepictogrammen in de Dropbox-map

Hieronder staan de synchronisatiepictogrammen die verschijnen in de bestanden en mappen in je Dropbox-map in de Verkenner (Windows) of de Finder (Mac).

Groen pictogram met vinkje

Gesynchroniseerd en lokaal

Een effen groene cirkel met een wit vinkje betekent dat je bestand of map volledig is gesynchroniseerd en lokaal is. 'Gesynchroniseerd' betekent dat alle wijzigingen die je in dit bestand of deze map hebt aangebracht, overal worden toegepast waar je toegang hebt tot je bestanden in Dropbox. 'Lokaal' betekent dat je bestand of map ook beschikbaar is wanneer je geen verbinding met internet hebt.

Pictogram voor alleen-online inhoud

Alleen-online

Een grijze cirkel met een zwart wolkje betekent dat je bestand of map volledig is gesynchroniseerd en alleen online beschikbaar is. 'Gesynchroniseerd' betekent dat alle wijzigingen die je in dit bestand of deze map hebt aangebracht, overal worden toegepast waar je toegang hebt tot je bestanden in Dropbox. 'Alleen online' betekent dat je de functie Slimme synchronisatie hebt gebruikt om je bestand alleen online beschikbaar te maken. Meer informatie over Slimme synchronisatie en Alleen online.

Blauw pictogram met ronddraaiende pijlen

Synchronisatie wordt uitgevoerd

Een effen blauwe cirkel met twee witte pijlen die in een cirkel lopen, betekent dat je bestand of map wordt bijgewerkt. Als je een item aan je harde schijf toevoegt met Selectieve synchronisatie, kan dit pictogram betekenen dat de synchronisatie met je harde schijf nog bezig is. Als je Slimme synchronisatie gebruikt, kan dit pictogram betekenen dat de synchronisatiestatus van je bestand wordt gewijzigd van 'alleen online' naar 'lokaal' of andersom.

Pictogram voor mappen met gemengde inhoud

Bevat zowel lokale als alleen-online-bestanden

Een witte cirkel met een groene omtrek en een groen vinkje kan alleen op een map verschijnen. Dit betekent dat de map een mix van bestanden en mappen bevat die ofwel offline beschikbaar of 'lokaal' zijn, ofwel alleen beschikbaar wanneer je bent verbonden met het internet en dus 'alleen online' zijn.

Rood pictogram met een x

Synchronisatiefout

Een rode cirkel met een witte 'X' betekent dat je bestand of map niet kan worden bijgewerkt of gesynchroniseerd. Als je zojuist hebt geprobeerd dit bestand of deze map aan je Dropbox-account toe te voegen, kan dit betekenen dat het item niet kan worden toegevoegd. Meer informatie over de verschillende soorten synchronisatiefouten en hoe je deze kunt oplossen.

Grijs pictogram met een minteken

Genegeerd bestand

Een grijze cirkel met een wit minteken betekent dat je bestand wordt genegeerd. Dat betekent dat het is opgeslagen in de Dropbox-map op je computer, maar niet op dropbox.com of op de Dropbox-server. Meer informatie over genegeerde bestanden.

   

De synchronisatiepictogrammen in de taakbalk of menubalk

Hieronder staan de verschillende Dropbox-pictogrammen in je taakbalk (Windows) of menubalk (Mac), die verschijnt wanneer de Dropbox-desktopapp op je computer is geopend. De kleur van het pictogram kan variëren, afhankelijk van je besturingssysteem.

 

Volledig gesynchroniseerd

Een effen zwart Dropbox-pictogram zonder ander pictogram betekent dat de Dropbox-bestanden en -mappen op je computer volledig zijn bijgewerkt. Alle wijzigingen die je hebt aangebracht, zijn overal overgenomen waar je Dropbox gebruikt. 

Synchronisatie wordt uitgevoerd

Een effen zwarte cirkel met twee witte pijlen die in een cirkel lopen, betekent dat de Dropbox-bestanden en -mappen op je computer worden bijgewerkt. Alle wijzigingen die je aanbrengt, worden overal bijgewerkt waar je toegang hebt tot je bestanden in Dropbox. 

Synchronisatie onderbroken

Een effen zwarte cirkel met een wit pauzepictogram betekent dat je de synchronisatie hebt onderbroken. Meer informatie over onderbreken en hervatten van bestandssynchronisatie in de Dropbox-desktopapp. Wijzigingen die je aanbrengt in je Dropbox-bestanden en -mappen, worden pas bijgewerkt op andere locaties waar je de bestanden in Dropbox opent, als je de synchronisatie hervat.

Geen verbinding met internet

Een grijs Dropbox-pictogram betekent dat de Dropbox-desktopapp geen verbinding heeft met internet. Dit betekent dat wijzigingen die je aanbrengt in de Dropbox-bestanden en -mappen op je computer pas worden bijgewerkt op andere locaties waar je de bestanden in Dropbox opent, als je weer verbinding hebt met internet. Mogelijke oorzaken dat Dropbox geen verbinding kan maken en oplossingen.

Ongelezen meldingen


Een rode cirkel met een wit nummer erop heeft niets te maken met synchronisatie. Dit betekent dat je ongelezen Dropbox-meldingen hebt. Meer informatie over het beheren van Dropbox-meldingen.

Camera-uploads in uitvoering

Een camerapictogram betekent dat je een camera of mobiel apparaat met een camera hebt verbonden met je computer en dat je camerarol wordt geüpload naar Dropbox. Meer informatie over Camera-uploads.

Wat betekent een grijs "X"-pictogram?

In Verkenner kan een grijs "X"-pictogram verschijnen op een bestand of map in je Dropbox-map. Dit is een Windows-pictogram en geen Dropbox-pictogram. Dit pictogram geeft aan dat je map of bestand niet met je Dropbox wordt gesynchroniseerd. Je kunt dit verhelpen door de stappen te volgen in dit artikel over het verhelpen van synchronisatieproblemen in Dropbox. Als dit het probleem niet oplost, neem dan contact op met Microsoft-ondersteuning .

Hoe nuttig was dit artikel?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.