Usuwanie konta Dropbox

Usunięcie konta Dropbox powoduje usunięcie wszystkim Twoich danych z witryny dropbox.com i odłączenie Twoich urządzeń od konta Dropbox. Gdy usuniesz konto Dropbox:

 • Wszystkie komputery, telefony i tablety połączone z Twoim kontem przestana się synchronizować.
 • Utracisz dostęp do konta w witrynie dropbox.com.
 • Utracisz możliwość edytowania plików w folderach udostępnionych.
 • Twoje pliki pozostaną w folderze Dropbox na komputerze.
 • Pliki udostępnione przez Ciebie w folderach udostępnionych pozostaną dostępne dla członków tych folderów.
 • Twoje pliki zostaną usunięte z serwerów Dropbox.

Użytkownicy Dropbox Basic, Plus i Professional

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji Ogólne kliknij Usuń konto.

Jeśli usuniesz konto, po 30 dniach zainicjujemy usunięcie plików, które przechowujesz w Dropbox. Jeśli oznaczysz jakiś plik na swoim koncie do trwałego usunięcia, w normalnym toku działalności jego trwałe usunięcie nastąpi w ciągu 60 dni.

Jeśli anulujesz subskrypcję Dropbox Plus lub Professional, Twoje konto stanie się kontem Dropbox Basic. Następnie możesz trwale usunąć konto.

Ważna uwaga: Usunięcia konta Dropbox Basic, Plus lub Professional nie można cofnąć.

Administratorzy zespołów Dropbox Business

Jeśli anulujesz subskrypcję Dropbox Business, taryfa kont wszystkich członków zespołu zostanie zmieniona na Dropbox Basic. Konta te wciąż będą połączone w ramach bezpłatnego zespołu. Członkowie będą mogli w dowolnym czasie zdecydować się na opuszczenie zespołu.

Aby trwale usunąć zespół wraz ze wszystkimi danymi na temat kont członków i plików, wykonaj następujące kroki:

 1. Usuń wszystkich członków z zespołu.
 2. Anuluj subskrypcję Dropbox Business.
 3. Usuń własne konto.

Członkowie zespołu Dropbox Business

Jeśli jesteś członkiem zespołu Dropbox Business, nie możesz usuwać kont ani anulować subskrypcji. Jeśli jesteś członkiem zespołu i chcesz usunąć swoje konto, skontaktuj się z administratorem zespołu.

Administratorzy zespołów Dropbox Business mogą usuwać członków zespołu. Ze względów bezpieczeństwa administrator może odzyskać członka zespołu w ciągu siedmiu dni od jego usunięcia.

Ewentualnie, aby zachować dane i pliki związane z kontem usuniętego członka zespołu, administrator zespołu może przenieść konto tego członka do innego aktywnego członka zespołu. 

Uwagi

 • Pliki znajdujące się w folderach udostępnionych usuniętego użytkownika są nadal dostępne dla innych członków tych folderów. Pozostali członkowie folderów mogą te pliki otwierać, edytować, usuwać lub trwale usuwać, w zależności od uprawnień ustawionych przez administratora zespołu.
 • Po usunięciu konta kopie Twoich plików są wciąż dostępne w Twoim zespole. Skontaktuj się z administratorem, jeśli masz pytania na temat obowiązującej w Twojej organizacji polityki przechowywania danych, procesów tworzenia kopii zapasowych i innych obowiązków.

Co się stanie, gdy moje konto służbowe zostanie usunięte z zespołu Dropbox Business?

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.