Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 jest rozporządzeniem Unii Europejskiej, które wprowadza istotne zmiany w dotychczasowych przepisach o przetwarzaniu danych osobowych w UE. Rozporządzenie wprowadza szereg nowych lub zaostrzonych wymagań, które będą dotyczyć firm takich jak Dropbox mających do czynienia z danymi osobowymi. Rozporządzenie wejdzie w życie 25 maja 2018 r. i zastąpi obecną unijną dyrektywę 95/46 WE, lepiej znaną jako dyrektywa o ochronie danych.

Jakie są plany Dropbox w zakresie zapewniania zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych?

Dropbox nieustannie dąży do skutecznego zabezpieczania i ochrony danych użytkowników zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz najlepszymi praktykami. Jak stanowi nasz przewodnik Zaufanie oraz pokazują nasze obecne praktyki, dla których otrzymaliśmy certyfikat ISO/IEC 27018:2014, już teraz spełniamy wiele postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W ramach naszego zobowiązania wobec użytkowników opracowujemy i realizujemy szczegółowe plany zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i zamierzamy osiągnąć pełną zgodność przed 25 maja 2018 r. Ponadto wprowadzamy korekty, aby w miarę publikowania dalszych wskazówek przez władze odpowiedzialne za ochronę danych nasze procesy i praktyki spełniały lub przewyższały szczegółowe zapisy nowego rozporządzenia.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.