Czy moje urządzenie HP kwalifikuje się do promocji na darmową przestrzeń?

Sekcje tego artykułu:

Na czym polega promocja Dropbox dla urządzeń HP?

Korzystanie z Dropbox na kwalifikującym się do promocji urządzeniu marki HP ułatwi Ci udostępnianie Twoich najważniejszych dokumentów, zdjęć i filmów z dowolnego miejsca oraz dzielenie się materiałami z innymi.

Jeśli kupiłeś(aś) komputer klasy konsumenckiej lub tablet z systemem Android marki HP w wybranych krajach, możesz kwalifikować się do otrzymania dodatkowych 25 GB miejsca w Dropbox.

 • Jeśli Twoje urządzenie HP zostało zakupione przed 23 października 2015 r., 25 GB miejsca premiowego będzie dostępne przez 6 miesięcy od daty aktywacji.
 • Jeśli Twoje urządzenie HP zostało zakupione 23 października 2015 r. lub później, 25 GB miejsca premiowego będzie dostępne przez 12 miesięcy od daty aktywacji.

Które urządzenia HP kwalifikują się do promocji na darmową przestrzeń?

Wybrane nowe urządzenia HP z fabrycznie zainstalowaną aplikacją Dropbox.

Warunki promocji i zasady kwalifikowalności

Jak długo obowiązuje promocja?

 • Jeśli Twoje urządzenie HP zostało zakupione przed 23 października 2015 r., 25 GB miejsca premiowego będzie dostępne przez 6 miesięcy od daty aktywacji.
 • Jeśli Twoje urządzenie HP zostało zakupione 23 października 2015 r. lub później, 25 GB miejsca premiowego będzie dostępne przez 12 miesięcy od daty aktywacji.

Czy jeśli kupiłem(am) kilka urządzeń kwalifikujących się do promocji, czy mogę skorzystać z promocji wielokrotnie?

Nie. Każde konto Dropbox może brać udział w jednym typie promocji tylko raz.


Czy mogę przenieść moje promocyjne miejsce na inne konto Dropbox?

Nie, przestrzeń promocyjna jest niezbywalna, gdy już zostanie nadana.


Czy mogę skorzystać z promocji na odnowionym lub używanym urządzeniu?

Nie. Przestrzeń promocyjna jest dostępna tylko dla pierwotnego nabywcy kwalifikującego się urządzenia.

Czy mogę skorzystać z promocji na istniejącym koncie Dropbox?

Miejsce promocyjne do urządzeń kupionych po 1 grudnia 2016 r. jest dostępne wyłącznie na nowych kontach Dropbox. 

Dlaczego nie kwalifikuję się do uzyskania miejsca promocyjnego?

Istnieje kilka powodów, dla których możesz nie kwalifikować się do otrzymania promocyjnego miejsca:

 • Kwalifikujesz się do uzyskania promocyjnego miejsca tego samego typu tylko raz. Na przykład, nie możesz skorzystać z promocji HP więcej niż jeden raz, nawet jeśli kupisz kilka urządzeń HP.
 • Aplikacja Dropbox nie została fabrycznie zainstalowana na Twoim urządzeniu.
 • Kupiłeś(aś) urządzenie od poprzedniego właściciela lub urządzenie zregenerowane, a poprzedni jego właściciel skorzystał z promocji przypisanej do tego urządzenia. Każdemu urządzeniu promocja przyznawana jest tylko jeden raz.
 • Twoje urządzenie nie kwalifikuje się do promocji w wyniku ograniczeń kraju zakupu lub warunków sprzedawcy.
 • Zalogowałeś(aś) się na istniejące konto. Miejsce promocyjne do urządzeń kupionych po 1 grudnia 2016 r. jest dostępne wyłącznie na nowych kontach Dropbox.

Realizacja promocji

Jak mogę skorzystać z tej promocji?

W celu uzyskania dodatkowych 25 GB miejsca na koncie Dropbox należy wykonać następujące kroki:

 1. Użyj instalatora znajdującego się na urządzeniu, aby połączyć konto Dropbox.
 2. Zarejestruj się lub zaloguj za pośrednictwem aplikacji Dropbox na swoim urządzeniu, aby połączyć je z Dropbox.
 3. Ukończ co najmniej pięć kroków z naszego przewodnika Wprowadzenie w przeciągu 90 dni od czasu połączenie swojego urządzenia HP z kontem Dropbox.

Jak połączyć komputer HP z kontem Dropbox?

Aby zainstalować Dropbox na komputerze HP, kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań. Powinno się wyświetlić okno podobne do poniższego:

HP webflow 1

Wypełniając informacje na tej stronie, możesz się zarejestrować i utworzyć nowe konto Dropbox. Jeśli już masz konto Dropbox, kliknij zaloguj się. Urządzenia kupione po 1 grudnia 2016 r. trzeba połączyć z nowym kontem Dropbox, aby otrzymać miejsce promocyjne. 

Gdy zakończy się instalacja Dropbox, zobaczysz powiadomienie systemowe z prośbą o ukończenie przewodnika Wprowadzenie w celu otrzymania miejsca promocyjnego.


Nie jestem w stanie uzyskać promocyjnego miejsca na urządzeniu, które się do niego kwalifikuje. Czy możecie mi pomóc?

Jeśli nie możesz uzyskać promocyjnego miejsca na urządzeniu, które się do niego kwalifikuje, zweryfikuj poniższe kwestie:

 • Czy ukończyłeś(aś) co najmniej 5 z 7 kroków z naszego przewodnika Wprowadzenie? Pamiętaj, że musisz to zrobić w przeciągu 90 dni od połączenia Twojego konta Dropbox ze swoim urządzeniem HP.
 • Czy zalogowałeś(aś) się na istniejące konto Dropbox? Pamiętaj, że w przypadku urządzeń kupionych po 1 grudnia 2016 r. miejsce promocyjne jest dostępne wyłącznie na urządzeniach połączonych z nowym kontem Dropbox.
 • Czy zalogowałeś(aś) się na inne konto Dropbox? Z promocji możesz skorzystać wyłącznie na pierwszym koncie Dropbox, na którym zalogowałeś(aś) się na kwalifikującym się urządzeniu. Promocja nie może być przenoszona między kontami. 
 • Czy korzystałeś(aś) z innej promocji firmy HP? Każdy użytkownik kwalifikuje się do uzyskania promocyjnego miejsca tego samego typu tylko raz.

Kiedy promocja się skończy

Jak sprawdzić, kiedy wygasa moja przestrzeń promocyjna?

Możesz sprawdzić datę wygaśnięcia swojego miejsca premiowego, przechodząc do strony konta i klikając Wyświetl łączną ilość uzyskanego miejsca.


Co się stanie, kiedy moja promocyjna przestrzeń wygaśnie?

Po wygaśnięciu promocji Twój limit miejsca w Dropbox automatycznie powróci do wielkości obowiązującej przed uzyskaniem przestrzeni promocyjnej. Jeśli na przykład masz konto Dropbox Basic, Twój limit powróci do 2 GB (powiększonych o miejsce zdobyte przez polecanie usługi lub inne bonusy).

Jeśli po dacie wygaśnięcia będziesz mieć przekroczony limit, dalsze zapisywanie nowych zdjęć, filmów i dokumentów w Dropbox nie będzie możliwe. Będziesz w stanie uzyskać więcej miejsca, zmieniając taryfę na Dropbox Plus.

Warunki promocji Dropbox dla urządzeń HP

W przypadku komputerów i tabletów HP, które mają fabrycznie zainstalowaną aplikację Dropbox, promocja jest dostępna dla pierwszego użytkownika, który: (a) spełni kryteria określone w poniższej tabeli i (b) ukończy przewodnik Dropbox „Wprowadzenie” w ciągu 90 dni od daty połączenia kwalifikującego się urządzenia HP ze swoim kontem Dropbox. Promocja przysługuje pojedynczemu kontu z taryfą osobistą Dropbox, w postaci dodatkowego miejsca na ustalony okres (dokładną ilość i czas trwania przedstawiono w poniższej tabeli) stanowiącego dodatek do przestrzeni, którą Dropbox oferuje użytkownikom konta bezpłatnego. Każdy użytkownik jest uprawniony tylko do jednorazowego udziału w promocji tego typu w obrębie jednego konta. Promocja może nie być dostępna dla użytkowników, którzy wcześniej skorzystali z promocji Dropbox przez zakup urządzenia innego niż marki HP. Po zakończeniu okresu promocji miejsce promocyjne dodane do usługi Dropbox zostanie automatycznie usunięte. Korzystanie z Dropbox jest przedmiotem Warunków korzystania z usługi Dropbox, Polityki prywatności i pozostałych warunków, które znajdują się pod adresem http://www.dropbox.com/terms. Promocja nie jest dostępna w Chinach, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie, Syrii, na Krymie ani w żadnym innym kraju lub regionie zabronionym prawnie.

Miejsce

Czas trwania

Dotychczasowy czy nowy użytkownik?

Data zakupu

25 GB 6 miesięcy Nowi i dotychczasowi użytkownicy Zakup przed 23 października 2015 r.
25 GB 12 miesięcy Nowi i dotychczasowi użytkownicy Zakup po 23 października 2015 r. i przed 1 grudnia 2016 r.
25 GB 12 miesięcy Tylko nowi użytkownicy Zakup po 1 grudnia 2016 r.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.