Jak zarządzać odnawianiem subskrypcji zespołu Dropbox?

Subskrypcje zespołów Dropbox Standard i Advanced odnawiają się automatycznie co miesiąc lub co rok. Na 30 dni przed datą odnowienia zaczniemy Cię o tym powiadamiać. Niektórzy administratorzy mogą wyświetlać przyszłe faktury zespołu oraz wprowadzać zmiany w subskrypcji, w tym m.in. odnawiać ją i zarządzać danymi rozliczeniowymi zespołu, w konsoli administracyjnej.

Uwaga: jeśli korzystasz z Dropbox Enterprise, porozmawiaj z opiekunem konta o odnowieniu subskrypcji.

Aby wyświetlić następną fakturę swojego zespołu:

  1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
  2. Kliknij Konsola administratora.
  3. Kliknij Płatności.

Szczegóły przyszłej faktury znajdują się w prawym górnym rogu. Widnieje tam data odnowienia subskrypcji, aktualny rodzaj taryfy oraz liczba licencji, za które zostanie pobrana opłata wraz z podatkiem. Faktura uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w subskrypcji od ostatniego okresu rozliczeniowego, w tym zmiany w liczbie licencji.

Uwaga: klienci w Indiach z taryfami obejmującymi płatności cykliczne mogą mieć problemy z ich odnowieniem ze względu na postanowienia Banku Rezerw Indii. Klienci będą mogli płacić za pomocą UPI.

Aby wprowadzić zmiany w subskrypcji zespołu:

  1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
  2. Kliknij Konsola administratora.
  3. Kliknij Płatności.

Uwaga: Jeśli dokonujesz płatności przy użyciu faktur wystawianych ręcznie lub chcesz przejść na takie faktury (dotyczy tylko kont rozliczanych rocznie), skontaktuj się z naszym zespołem ds. płatności w okresie 60 dni przed datą odnowienia.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.