Dropbox Paper: ustawienia administracyjne dla zespołów Dropbox Business

Dropbox Paper: Prosty, wydajny sposób współpracy.

Łatwo twórz i udostępniaj, dbaj, by Twój zespół był na bieżąco, oraz korzystaj z kontroli administracyjnej do ochrony swojej firmy.

Włączanie lub wyłączanie Paper

Aby włączyć lub wyłączyć Paper w zespole:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com na konto administratora.
 2. Otwórz Konsolę administratora.
 3. Otwórz kartę Ustawienia.
 4. Wybierz Paper w sekcji Ustawienia dodatkowe.
 5. Przełącz odpowiednio Włącz Paper.
 6. Przed włączeniem Paper zaakceptuj warunki korzystania z Dropbox.
 7. Kliknij Zastosuj zmiany.

Uwaga: Paper jest domyślnie włączony we wszystkich zespołach Standard i Advanced Dropbox Business utworzonych po 7 sierpnia 2017 r. 

Eksportowanie wszystkich dokumentów Paper

Po wyłączeniu Paper możesz wyeksportować dokumenty Paper do plików Word lub Markdown. Aby wyeksportować dokumenty:

 1. Po wyłączeniu Paper kliknij Eksportuj # dokumenty(ów)
 2. Wybierz format pliku i kliknij Pobierz.
 3. Po zakończeniu eksportu otrzymasz wiadomość e-mail z dokumentami Paper w wybranym formacie. W tym e-mailu kliknij Pobierz dokumenty.

Wszystkie aktywne dokumenty będące własnością członków zespołu są eksportowane. Usunięte dokumenty nie są eksportowane.

Udostępnianie tylko w zespole

Administratorzy zespołu Dropbox Business mogą wybrać, komu członkowie zespołu mogą udostępniać dokumenty Paper. Administratorzy mogą włączyć udostępnianie poza zespołem lub tylko w zespole Dropbox. Aby ograniczyć udostępnianie do swojego zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com na konto administratora.
 2. Otwórz Konsolę administratora.
 3. Otwórz kartę Ustawienia.
 4. Wybierz Paper w sekcji Ustawienia dodatkowe.
 5. Włącz lub wyłącz Udostępnianie dokumentów Paper na zewnątrz.
 6. Kliknij Zastosuj zmiany.

To ustawienie nie działa wstecz i dotyczy tylko dokumentów udostępnionych po zmianie ustawienia. Dokumenty udostępnione osobom spoza zespołu można zobaczyć w raporcie aktywności.

Uwaga: Zmiana tego ustawienia na Wyłączone również uniemożliwia członkom zespołu tworzenie dokumentów w udostępnionych im folderach zewnętrznych.

Domyślna prywatność dokumentów Paper

Administratorzy mogą wybrać domyślne ustawienie prywatności dla łączy do dokumentów Paper. Aby zmienić domyślną prywatność dokumentów Paper:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com na konto administratora.
 2. Otwórz Konsolę administratora.
 3. Otwórz kartę Ustawienia.
 4. Wybierz Paper w sekcji Ustawienia dodatkowe.
 5. Obok Domyślne ustawienia udostępniania wybierz spośród następujących opcji Każdy mający łącze, Członkowie mający łącze lub Wyłącz udostępnianie zewnętrzne.
  • Każdy mający łącze pozwala otworzyć dokument każdemu, kto ma łącze ‑niezależnie od tego, czy jest członkiem zespołu, czy nie.
  • Członkowie mający łącze pozwala otworzyć dokument tylko członkom zespołu mającym łącze. Osoby spoza zespołu nie będą mogły otworzyć dokumentu, nawet jeśli mają łącze
  • Wyłącz udostępnianie zewnętrzne uniemożliwia członkom zespołu udostępnianie dokumentów osobom spoza zespołu

Uwaga: ustawienia prywatności dla poszczególnych dokumentów Paper można zmienić, jeśli pozwala na to ustawienie udostępniania.

Kontrola trwałego usuwania

Domyślnie autor może trwale usunąć dokument lub folder po zarchiwizowaniu.

Administratorzy zespołu z zespołu Dropbox Business mogą ograniczyć trwałe usuwanie dokumentów Paper tylko do administratorów zespołu. Aby zapobiec trwałemu usunięciu, administratorzy zespołu mogą zmienić ustawienie usuwania w zespole na Wyłączone.

Uwaga: jeśli opcja Usunięcia ma ustawienie Wył., administratorzy zespołu mogą trwale usuwać pliki przez zalogowanie się jako inny użytkownik.

Uwaga: to ustawienie dotyczy plików Dropbox i dokumentów Paper.

Usuwanie połączenia urządzeń mobilnych

Administratorzy mogą usuwać połączenie urządzenia z zainstalowaną aplikacją mobilną Paper z konta członka zespołu.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com na konto administratora.
 2. Otwórz Konsolę administratora.
 3. Otwórz stronę Członkowie.
 4. Kliknij nazwę użytkownika, którego połączenie urządzenia chcesz usunąć.
 5. Kliknij w obszarze Urządzenia mobilne Paper, aby odłączyć wszystkie urządzenia mobilne od Paper.

Uwaga: ponieważ dokumenty Paper nie są zapisywane lokalnie, odłączenie urządzeń mobilnych Paper usuwa dostęp do dokumentów Paper na telefonie lub tablecie. Działa to podobnie do zdalnego czyszczenia.

Logowanie się jako użytkownik

Administratorzy zespołu w Dropbox Business mogą zalogować się jako członek zespołu. Podczas korzystania z tego typu logowania, administratorzy mogą:

 • Wyświetlanie dokumentów i folderów Paper
 • Udostępnianie dokumentów i folderów innym użytkownikom
 • Przenoszenie dokumentów i folderów Paper
 • Przywracanie zarchiwizowanych dokumentów Paper
 • Archiwizowanie i trwałe usuwanie dokumentów Paper

Administratorzy nie mogą tworzyć, edytować ani komentować dokumentów.

Aby zalogować się jako członek zespołu i uzyskać dostęp do konta Paper:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com na konto administratora.
 2. Otwórz Konsolę administratora.
 3. Otwórz stronę Członkowie.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego obok nazwy członka zespołu w imieniu którego chcesz się zalogować.
 5. Kliknij Zaloguj się jako użytkownik.
 6. Kliknij Zaloguj się w celu potwierdzenia, że chcesz się zalogować jako wybrany użytkownik.
 7. Kliknij kartę Paper.
 8. Po zakończeniu kliknij Wyloguj się.

Uwaga: wszystkie działania wykonane przez administratora są zapisywane w dzienniku aktywności.

Dziennik aktywności Paper

Strona aktywności przedstawia podsumowanie ostatniej aktywności w zespole. Administratorzy mogą wybrać rodzaj aktywności w Paper na stronie Aktywności lub pobrać pełny raport aktywności.

Zdarzenia Paper są rejestrowane dla:

 • tworzenia i edycji dokumentów
 • komentowania dokumentów i zamykania komentarzy
 • udostępniania dokumentów członkom zespołu i osobom spoza zespołu
 • archiwizowania dokumentów i trwałego usuwania dokumentów
 • próśb o dostęp do dokumentów od członków zespołu i osób spoza zespołu
 • dokumentów wyświetlanych przez członków zespołu i osoby spoza zespołu
 • zmian w zasadach udostępniania

Aby wyświetlić dziennik aktywności:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com na konto administratora.
 2. Otwórz Konsolę administratora.
 3. Otwórz stronę Aktywności.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.