Tworzenie dokumentu Dropbox Paper

Możesz utworzyć dokument Paper w witrynie dropbox.com, aplikacji komputerowej Dropbox oraz aplikacji mobilnej Dropbox.

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki w lewym górnym rogu.
 3. Kliknij Paper w wyświetlonym menu.
 4. Kliknij Utwórz dokument lub Utwórz dokument Paper, w zależności od rodzaju konta.

Otworzy się nowy pusty dokument.

W aplikacji komputerowej Dropbox

 1. Otwórz aplikację komputerową Dropbox.
 2. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac).
 3. Kliknij „+” (znak plus).
 4. Kliknij Dropbox Paper.
  • Uwaga: jeśli nie widzisz Dropbox Paper jako opcji, korzystasz ze starszej wersji Dropbox Paper, a nie z wersji 2020. Jeśli korzystasz ze starszej wersji, nie możesz tworzyć dokumentu w aplikacji komputerowej, ale możesz go utworzyć w witrynie dropbox.com.

Nowy pusty dokument otworzy się w Twojej przeglądarce.

W aplikacji mobilnej Dropbox Paper

iPhone

 1. Otwórz aplikację mobilną Paper.
 2. Kliknij „+” (znak plus) u góry po prawej.
 3. Kliknij Nowy pusty dokument.

Otworzy się nowy pusty dokument.

System Android

 1. Otwórz aplikację mobilną Paper.
 2. Kliknij przycisk edycji (ikona pióra) u dołu po lewej.

Otworzy się nowy pusty dokument.

W aplikacji mobilnej Dropbox

Uwaga: aplikacja mobilna Dropbox pozwala tworzyć i organizować dokumenty Paper, ale edytować je możesz tylko przy użyciu aplikacji mobilnej Paper.

iPhone

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Kliknij Utwórz u dołu ekranu.
 3. Kliknij Utwórz lub prześlij plik.
 4. Kliknij Paper.
  • Uwaga: jeśli nie widzisz Paper jako opcji, korzystasz ze starszej wersji Dropbox Paper, a nie z wersji 2020. Jeśli korzystasz ze starszej wersji, na urządzeniu mobilnym możesz tworzyć dokumenty Paper tylko w aplikacji mobilnej Paper.
 5. Kliknij Utwórz.
 6. Kliknij konto i folder, gdzie chcesz przechowywać dokument.
 7. Stuknij Ustaw lokalizację.
 8. Kliknij Utwórz.

Otworzy się nowy pusty dokument.

System Android

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Kliknij „+” (znak plus) u dołu po prawej.
 3. Kliknij Utwórz nowy dokument Paper.
  • Uwaga: jeśli nie widzisz opcji Utwórz nowy dokument Paper, korzystasz ze starszej wersji Dropbox Paper, a nie z wersji 2020. Jeśli korzystasz ze starszej wersji, na urządzeniu mobilnym możesz tworzyć dokumenty Paper tylko w aplikacji mobilnej Paper.
 4. Zatytułuj swój nowy dokument.
 5. Kliknij Utwórz plik.

Otworzy się nowy pusty dokument.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.