Współpraca nad dokumentami Paper

Dropbox Paper umożliwia współpracę z innymi osobami przez:

 • wspominanie ich w tekście i w komentarzach
 • komentowanie tekstu i obrazów
 • tworzenie zadań

Uwaga: w danym momencie maksymalnie 50 osób może edytować dokument Paper. Jeśli ponad 50 osób spróbuje edytować dokument, stanie się on dostępny tylko do wyświetlania dla dodatkowych edytorów.

Jeszcze nie korzystasz z Paper? Zobacz, jak Dropbox umożliwia zespołowi łatwą współpracę nad zawartością.

Wzmianki

Chcąc wspomnieć współpracownika (czyli zamieścić wzmiankę na jego temat), możesz to zrobić w dowolnym miejscu dokumentu Paper przez wpisanie znaku @ oraz imienia i nazwiska tej osoby.

Jeśli wspomniana osoba ma konto Dropbox, jej imię i nazwisko zostanie skrócone zgodnie z nazwą powiązaną z kontem.

Gdy klikniesz imię i nazwisko z hiperłączem, pojawi się menu rozwijane. Umożliwia ono wyszukanie każdego udostępnionego dokumentu utworzonego przez tę osobę.

Komentarze

Komentowanie dokumentu:

 1. Wyróżnij wiersz tekstu, aby wyświetlić pasek narzędzi formatowania.
 2. Kliknij ikonę komentarza (chmurkę mowy) w wyświetlonym menu.

W swoim komentarzu możesz wspomnieć współpracownika za pomocą znaku @, aby wysłać powiadomienie.

Uwaga: komentarz możesz także utworzyć, najeżdżając myszą na prawy margines obok wiersza tekstu.

Komentowanie części obrazu:

 1. Kliknij obraz, który chcesz skomentować.
 2. Kliknij ikonę kółka ze znakiem plus, aby skomentować określoną część obrazu.
 3. Kliknij sekcję obrazu, którą chcesz skomentować.
 4. Wpisz komentarz i kliknij Opublikuj.
Pasek narzędzi obrazu

Możesz utworzyć bezpośrednie łącze do komentarzu w dokumencie Paper:

 1. W dokumencie Paper kliknij komentarz, do którego chcesz utworzyć łącze.
 2. Kliknij znacznik czasowy (na przykład 2 godziny temu).
 3. Adres URL w Twojej przeglądarce zmieni się. Skopiuj ten adres.

Gdy ktoś kliknie ten adres URL, zostanie przekierowany do danego komentarza.

Zadania

Możesz tworzyć zadania do wykonania i przydzielać te zadania współpracownikom

Przypisanie autorstwa

Za pomocą funkcji przypisania autorstwa można wskazać, kto jest autorem określonej sekcji dokumentu. Imię i nazwisko osoby, która napisała dany fragment dokumentu, jest wyświetlana obok tekstu. Przypisanie autorstwa działa nawet w przypadku skopiowania i wklejenia tekstu z jednego dokumentu Paper do drugiego.

Uwaga: Funkcja przypisania autorstwa nie zawsze wskazuje pierwotnego autora tekstu. W przypadku skopiowania i wklejenia treści do Paper przypisanie autorstwa może się zmienić:

 • Autorstwo treści skopiowanej ze źródeł zewnętrznych lub wklejonej bez formatowania jest przypisywane osobie, która ją wkleiła.
 • Autorstwo treści skopiowanej z innego dokumentu Paper jest przypisywane pierwotnemu współpracownikowi.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.