Współpraca nad dokumentami Paper

Dropbox Paper umożliwia współpracę z innymi osobami przez:

 • wspominanie ich w tekście i w komentarzach
 • komentowanie tekstu i obrazów
 • Tworzenie dokumentu z zadaniami

Jeszcze nie korzystasz z Paper? Zobacz, jak Dropbox umożliwia zespołowi łatwą współpracę nad zawartością.

Uwaga: w danym momencie maksymalnie 50 osób może edytować dokument Paper. Jeśli ponad 50 osób spróbuje edytować dokument, stanie się on dostępny tylko do wyświetlania dla dodatkowych edytorów.

Wzmianki

Chcąc wspomnieć współpracownika (czyli zamieścić wzmiankę na jego temat), możesz to zrobić w dowolnym miejscu dokumentu Paper przez wpisanie znaku @ oraz imienia i nazwiska tej osoby.

Jeśli wspomniana osoba ma konto Dropbox, jej imię i nazwisko zostanie skrócone zgodnie z nazwą powiązaną z kontem.

Gdy klikniesz imię i nazwisko z hiperłączem, pojawi się menu rozwijane. Umożliwia ono wyszukanie każdego udostępnionego dokumentu utworzonego przez tę osobę.

Komentarze

Komentowanie dokumentu:

 1. Wyróżnij wiersz tekstu, aby wyświetlić pasek narzędzi formatowania.
 2. Kliknij ikonę komentarza (chmurkę mowy) w wyświetlonym menu.

W swoim komentarzu możesz wspomnieć współpracownika za pomocą znaku @, aby wysłać powiadomienie.

Uwaga: komentarz możesz także utworzyć, najeżdżając myszą na prawy margines obok wiersza tekstu.

Komentowanie części obrazu:

 1. Kliknij obraz, który chcesz skomentować.
 2. Kliknij ikonę kółka ze znakiem plus, aby skomentować określoną część obrazu.
 3. Kliknij sekcję obrazu, którą chcesz skomentować.
 4. Wpisz komentarz i kliknij Opublikuj.
Pasek narzędzi obrazu

Możesz utworzyć bezpośrednie łącze do komentarzu w dokumencie Paper:

 1. W dokumencie Paper kliknij komentarz, do którego chcesz utworzyć łącze.
 2. Kliknij znacznik czasowy (na przykład 2 godziny temu).
 3. Adres URL w Twojej przeglądarce zmieni się. Skopiuj ten adres.

Gdy ktoś kliknie ten adres URL, zostanie przekierowany do danego komentarza.

Zadania

Możesz tworzyć zadania do wykonania i przydzielać te zadania współpracownikom

Przypisanie autorstwa

Za pomocą funkcji przypisania autorstwa można wskazać, kto jest autorem określonej sekcji dokumentu. Imię i nazwisko osoby, która napisała dany fragment dokumentu, jest wyświetlana obok tekstu. Przypisanie autorstwa działa nawet w przypadku skopiowania i wklejenia tekstu z jednego dokumentu Paper do drugiego.

Uwaga: Funkcja przypisania autorstwa nie zawsze wskazuje pierwotnego autora tekstu. W przypadku skopiowania i wklejenia treści do Paper przypisanie autorstwa może się zmienić:

 • Autorstwo treści skopiowanej ze źródeł zewnętrznych lub wklejonej bez formatowania jest przypisywane osobie, która ją wkleiła.
 • Autorstwo treści skopiowanej z innego dokumentu Paper jest przypisywane pierwotnemu współpracownikowi.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.