Co to jest wersja 2020 Dropbox Paper?

Wersja 2020 Dropbox Paper to aktualizacja produktu, która pozwala porządkować, znajdować i przechowywać wszystkie dokumenty Paper na stronie dropbox.com razem z innymi plikami i folderami, a nie osobno na stronie paper.dropbox.com. Poza zmianą lokalizacji zachowasz wszystkie dokumenty Paper, które będą działać bardzo podobnie jak dotychczas.

Co się zmienia?

Strona główna Paper

 • Gdy wejdziesz na stronę paper.dropbox.com lub wybierzesz Paper z ikony siatki, nastąpi przekierowanie do Dropbox Home
 • Za pomocą Dropbox Home możesz znajdować najnowsze dokumenty Paper, dokumenty Paper oznaczone gwiazdką i wyszukiwać dokumenty Paper, tak jak w przypadku każdego innego pliku
Tworzenie/Porządkowanie
 • Przed przeniesieniem konta do nowej wersji dokumenty Paper można tworzyć tylko w Paper Home i porządkować w folderach utworzonych na stronie paper.dropbox.com
 • W przypadku konta z nową wersją wszystkie nowe dokumenty Paper zostaną utworzone w Dropbox wraz ze wszystkimi innymi plikami na stronie dropbox.com
 • W nowej wersji dokumenty Paper będą miały nowy typ pliku .paperw przypadku dokumentów i .papert w przypadku szablonów Paper
 • Plik dokumentów Paper można przeglądać i przenosić do folderów z sieci Dropbox, aplikacji mobilnych oraz w Finderze lub Eksploratorze plików Windows
 • Dokumenty Paper można oznaczyć gwiazdką lub dodać do zakładek, aby łatwo je odnaleźć z poziomu Dropbox Home

Aplikacja mobilna

 • Możesz przeglądać, otwierać i udostępniać swoje dokumenty Paper za pomocą aplikacji Dropbox Mobile lub Paper Mobile
 • Aby porządkować dokumenty Paper w folderach, użyj aplikacji Dropbox Mobile
 • Aby edytować dokumenty Paper, użyj aplikacji mobilnej Paper lub strony internetowej Paper Mobile, tak jak poprzednio

Udostępnianie

 • Udostępnianie działa teraz tak samo w przypadku dokumentów Paper i wszystkich innych plików w Dropbox. Zasady udostępniania obowiązujące dla całego konta Dropbox lub określonych folderów Dropbox będą miały zastosowanie do znajdujących się w nich dokumentów Paper.
 • Dokumenty Paper udostępnione z nowej wersji można znaleźć na stronie Udostępnione.
 • Ostatnio otwierane dokumenty Paper można znaleźć na stronie Ostatnie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania plików Dropbox, zobacz Jak udostępniać pliki lub foldery w Dropbox.

Interfejs API Paper

 • Punkty końcowe plików Dropbox będą teraz współpracować z dokumentami Paper — pojedynczy zestaw punktów końcowych może służyć do wyszukiwania, udostępniania lub wyszczególniania całej zawartości w folderach Dropbox użytkowników
 • Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji o punktach końcowych API

Historia wersji

 • Dokumenty Paper w systemie plików Dropbox będą korzystać z historii wersji Dropbox i obsługiwać Przewijanie, wycofywanie i przywracanie
 • Wybór Historii wersji dla pojedynczego dokumentu Paper nadal umożliwia wyświetlanie szczegółowych różnic między wersjami i zapewnia możliwość przywrócenia wybranej wersji dokumentu Paper
 • Ustawienia trwałego usuwania będą teraz stosowane do dokumentów Paper, tak jak do każdego innego pliku

Ustawienia administracyjne

 • Na stronie głównej Paper można było całkowicie wyłączyć Paper i uniemożliwić każdemu dostęp do jakichkolwiek dokumentów Paper. Dzięki Paper w Dropbox administratorzy mogą uniemożliwić tworzenie i edytowanie, ale użytkownicy będą mogli przeglądać udostępnione im dokumenty Paper.
  • Administratorzy mogą zmienić te ustawienia domyślnego dostępu Paper, wybierając następujące opcje: Konsola administratora → Ustawienia → Uprawnienia aplikacji → Paper by Dropbox
 • Wszelkie zmiany wprowadzone w ustawieniach udostępniania Dropbox będą teraz obowiązywać dla dokumentów Paper

Jeśli jesteś administratorem zespołu, odwiedź nasze często zadawane pytania dla administratorów zespołów dotyczące wersji 2020 Paper.

FAQ

Kiedy uzyskam wersję 2020 Dropbox Paper?

Nowa wersja Dropbox Paper będzie wprowadzana stopniowo u wszystkich klientów Dropbox, aż każdy zostanie przeniesiony. Poczekaj na e-mail od Dropbox, który poinformuje Cię o udostępnieniu tej wersji.

Czy już korzystam z wersji 2020 Dropbox Paper?

Niektórzy klienci Dropbox już korzystają z wersji 2020. Aby się dowiedzieć, z której wersji korzystasz:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Utwórz.
 3. Najedź na Dokument.

Jeśli na liście typów dokumentów widzisz Dropbox Paper, korzystasz z nowej wersji 2020.

Jeśli na liście typów dokumentów nie widzisz Dropbox Paper, korzystasz ze starej wersji.

Czy mogę od razu zacząć korzystać z wersji 2020?

Dropbox będzie zapraszać użytkowników, aby samodzielnie zapisali się do tej wersji. Wypatruj informacji na temat tej opcji w swojej skrzynce i na blogu Dropbox.

Czy mogę zamiast tego korzystać ze starej wersji?

Nie. Wszyscy użytkownicy Dropbox wkrótce będą korzystać z wersji 2020 Dropbox Paper.

Jak długo potrwa przeniesienie?

Ramy czasowe mogą się różnić w zależności od czasu, ale należy założyć, że przeniesienie całego zespołu zajmie od 30 minut do 1 godziny.

Jakie opcje są dostępne dla użytkowników podczas przenoszenia?

Użytkownicy nadal będą mieli dostęp do swoich dokumentów Paper, zarówno w celu ich wyświetlania, jak i edytowania. Niektóre działania na dokumentach Paper będą niedostępne, na przykład udostępnianie dokumentu i oznaczanie go gwiazdką. Po zakończeniu przenoszenia łącze do dokumentu Paper zostanie automatycznie odświeżone i zastąpione łączem do nowej wersji dokumentu w Dropbox.

Co się stanie z moimi dotychczasowymi dokumentami Paper, gdy zacznę korzystać z wersji 2020?

Gdy zaczniesz korzystać z wersji 2020, Twoje dotychczasowe dokumenty Paper zostaną przeniesione ze strony paper.dropbox.com na Twoje konto w witrynie dropbox.com. Należące do Ciebie dokumenty Paper zostaną umieszczone w folderze Paper Docs. Jeśli jesteś członkiem zespołu Dropbox Business, należące do zespołu dokumenty Paper zostaną umieszczone w folderze Team Paper Docs. Stamtąd będzie je można przenieść do dowolnego folderu na koncie Dropbox.

Co się stanie z moimi folderami Paper?

Podobnie jak dokumenty Paper, wszystkie foldery Paper zostaną również przeniesione do folderu Dropbox. Na przykład, jeśli masz udostępniony folder Paper o nazwie „Propozycje projektów”, zostanie on przekształcony w folder udostępniony w Dropbox o nazwie „Propozycje projektów” w folderze Paper Docs.

Foldery Paper zespołu zostaną przeniesione do centralnego folderu zespołu w Dropbox o nazwie Dokumenty Paper zespołu i zostaną udostępnione odpowiednim grupom w Dropbox. Wszyscy administratorzy będą mieli dostęp do tego folderu.

Czy uprawnienia do udostępniania w dokumentach Paper pozostaną bez zmian?

Po uzyskaniu wersji 2020 wszystkie uprawnienia do udostępniania dotyczące Twoich przeniesionych dokumentów i folderów Paper zostaną zachowane bez jakichkolwiek zmian, a łącza udostępnione będą nadal działać tak jak wcześniej. W żadnym wypadku Dropbox nie przyzna dostępu do dokumentu w wersji 2020 użytkownikowi, który nie miał prawa do wyświetlania ani edytowania tego dokumentu przed wersją 2020.

Jednak własność niektórych dokumentów Paper może się zmienić. W wersji 2020 Paper własność dokumentu Paper jest przenoszona na właściciela folderu zawierającego ten dokument, ale tylko w przypadku, gdy właściciel ten miał uprawnienia do edycji wszystkich dokumentów zawartych w folderze. Jeśli właściciel folderu nie miał uprawnień do edycji wszystkich dokumentów w folderze, dokumenty są dzielone na wiele folderów, a ich właściciele pozostają bez zmian.

Gdy masz wersję 2020 Paper, Twoje dokumenty mogą być udostępniane i przywracane jak zwykłe pliki i foldery na koncie Dropbox.

Czy dokumenty Paper będą zajmować miejsce na moim koncie Dropbox?

Dokumenty Paper zajmują bardzo mało miejsca na koncie Dropbox – mniej niż 100 bajtów, czyli mniej niż 1/30 standardowego pliku dokumentu.

Jak mogę utworzyć nowe dokumenty w wersji 2020 Paper?

Aby utworzyć dokument Paper w witrynie dropbox.com w wersji 2020 Dropbox Paper:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Utwórz (dropbox.com).
 3. Najedź na Dokument.
 4. Kliknij Dropbox Paper lub Szablon Dropbox Paper.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów tworzenia, zobacz Jak utworzyć dokument Dropbox Paper.

Czy dokumenty w wersji 2020 można zapisywać i edytować offline?

W przypadku wersji 2020 Paper edytowanie offline jest wciąż możliwe w aplikacji mobilnej Paper.

W aplikacji komputerowej Dropbox dokumenty Paper są zachowywane jako pliki internetowe i mogą być otwierane wyłącznie w witrynie dropbox.com. Ich przechowywanie na komputerze jest możliwe wyłącznie w przypadku wcześniejszego wyeksportowania w formacie PDF, .docx lub .md.

Co zmieni się w aplikacji moblinej Paper po wprowadzeniu wersji 2020?

W przypadku wersji 2020 możesz dalej korzystać z dokumentów Paper w aplikacji mobilnej Paper tak jak do tej pory.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.