Usuwanie i przenoszenie plików lub folderów: ostrzeżenia i komunikaty

Podczas próby usunięcia lub przeniesienia plików na koncie Dropbox może pojawić się błąd lub komunikat. Te błędy i komunikaty pomagają utrzymać porządek na koncie Dropbox i zapobiegają niezamierzonemu usunięciu lub przeniesieniu.

Widzę komunikat „Czy na pewno chcesz usunąć ten plik?”

Co się dzieje:

Próbujesz usunąć lub przenieść pliki lub foldery na koncie Dropbox. Gdy podejmiesz określone działania, które mogą usunąć pliki lub foldery dla Ciebie lub innych, zobaczysz monit o potwierdzenie działania.

Musisz potwierdzić działanie, gdy:

  • usuwasz pliki lub foldery z folderu udostępnionego
  • usuwasz pliki lub foldery ze swojego konta Dropbox
  • przenosisz pliki lub foldery z folderu udostępnionego do lokalizacji, do której inni członkowie folderu nie mają dostępu (np. folder prywatny lub folder poza Twoim kontem Dropbox)
  • przenosisz pliki lub foldery poza swoje konto Dropbox

Co zrobić teraz:

Jeśli nie chcesz usunąć ani przenieść tych plików, kliknij Anuluj. Jeśli chcesz potwierdzić usunięcie lub przeniesienie, kliknij Usuń lub Przenieś

Aby wyłączyć przyszłe ostrzeżenia dla tego rodzaju usuwania lub przenoszenia, zaznacz pole obok Nie pytaj mnie ponownie.

Jeśli usuwasz pliki, aby zaoszczędzić miejsce na dysku twardym, spróbuj zamiast tego użyć synchronizacji wybiórczej lub synchronizacji inteligentnej

Cofanie przypadkowego usunięcia w systemie macOS 10.15 (Catalina)

Aby cofnąć przypadkowe usunięcie w systemie macOS 10.15 (Catalina), musisz włączyć pełny dostęp do dysku. Pełny dostęp do dysku daje Dropbox uprawnienia do cofania przypadkowych usunięć. 

Aby włączyć pełny dostęp do dysku:

  1. Otwórz Preferencje systemowe i kliknij Bezpieczeństwo i prywatność.
  2. Kliknij kartę Prywatność.
  3. W lewym dolnym rogu kliknij ikonę kłódki, aby wprowadzić zmiany.
  4. Wpisz hasło do komputera i kliknij Odblokuj.
  5. Przewiń w dół do Pełny dostęp do dysku i zaznacz pole obok Dropbox.
  6. Kliknij Zakończ teraz, aby zamknąć i ponownie uruchomić Dropbox.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.