Ustawianie ignorowania pliku lub folderu Dropbox

Możesz ustawić „ignorowanie” pliku lub folderu w Dropbox. Pozwala to organizować pliki i foldery w folderze Dropbox na komputerze bez ich przechowywania w witrynie dropbox.com lub na serwerze Dropbox.  Jeśli ignorujesz plik lub folder, nie będzie się on liczył do limitu miejsca.

Po ustawieniu ignorowania plik lub folder pozostaje tam, gdzie jest w folderze Dropbox na dysku twardym komputera, ale jest usuwany z serwera Dropbox i innych urządzeń, nie można z niego korzystać w dropbox.com i nie będzie synchronizowany z kontem Dropbox. W każdej chwili możesz wybrać ponowną synchronizację tego pliku lub folderu z dropbox.com.

Uwagi

 • Jeśli folder jest ignorowany, to wszystkie zawarte w nim pliki i foldery również są ignorowane.
 • Jeśli przeniesiesz ignorowany folder, nadal będzie on ignorowany – chyba że przeniesiesz go do nieignorowanego folderu.
 • Jeśli ignorujesz plik lub folder udostępniony zawierający plik udostępniony, będzie on usunięty u osób, którym został on udostępniony. Jeśli przestaniesz ignorować ten plik lub folder, zostanie on ponownie udostępniony.

Ustawianie ignorowania pliku lub folderu przy użyciu aplikacji komputerowej Dropbox

Aby ustawić ignorowanie pliku lub folderu przy użyciu aplikacji komputerowej Dropbox:

 1. Otwórz aplikację komputerową Dropbox.
 2. Kliknij prawym przyciskiem plik lub folder, który chcesz ignorować.
 3. Kliknij Nie synchronizuj z dropbox.com.

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się na szary minus, wskazujący, że plik lub folder jest ignorowany.

Uwaga: funkcja ta nie jest dostępna dla użytkowników Dropbox Business. Jeśli jesteś użytkownikiem Dropbox Business, musisz użyć instrukcji wiersza poleceń podanych poniżej.

Ustawianie ignorowania pliku lub folderu przy użyciu wiersza poleceń

Aby zignorować plik lub folder, wykonaj poniższe instrukcje dla swojego systemu operacyjnego.

Mac

 1. Otwórz aplikację Terminal na komputerze.
 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, który chcesz zignorować.
      xattr -w com.dropbox.ignored 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Naciśnij return na klawiaturze. 

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się na szary minus, wskazujący, że plik lub folder jest ignorowany.

Windows

 1. Otwórz aplikację PowerShell na komputerze.
 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, który chcesz zignorować.
      Set-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored -Value 1
    
 1. Naciśnij Enter na klawiaturze.

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się na szary minus, wskazujący, że plik lub folder jest ignorowany.

Linux

 1. Otwórz aplikację Terminal na komputerze.
 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, który chcesz zignorować.
      attr -s com.dropbox.ignored -V 1 /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Naciśnij Enter na klawiaturze. 

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się na szary minus, wskazujący, że plik lub folder jest ignorowany.

Anulowanie ignorowania pliku lub folderu przy użyciu aplikacji komputerowej Dropbox

Aby anulować ignorowanie pliku lub folderu przy użyciu aplikacji komputerowej Dropbox:

 1. Otwórz aplikację komputerową Dropbox.
 2. Kliknij prawym przyciskiem folder, który nie ma być ignorowany.
 3. Kliknij Synchronizuj z dropbox.com.

Uwaga: funkcja ta nie jest dostępna dla użytkowników Dropbox Business. Jeśli jesteś użytkownikiem Dropbox Business, musisz użyć instrukcji wiersza poleceń podanych poniżej.

Anulowanie ignorowania pliku lub folderu przy użyciu wiersza poleceń

Jeśli już nie chcesz, aby określony plik lub folder był ignorowany, wykonaj poniższe instrukcje dla swojego systemu operacyjnego.

Mac

 1. Otwórz aplikację Terminal na komputerze.
 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, którego ignorowanie chcesz anulować.
      xattr -d com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Naciśnij return na klawiaturze. 

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się na zielony znacznik wyboru, wskazujący, że plik lub folder już nie jest ignorowany. 

Uwaga: Jeśli korzystasz z synchronizacji inteligentnej, ikona może się także zmienić na ikonę stanu tylko online lub ikonę stanu mieszanego, zależnie od ustawień. Dowiedz się więcej o ikonach synchronizacji i ich znaczeniu.

Windows

 1. Otwórz aplikację PowerShell na komputerze.
 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, którego ignorowanie chcesz anulować.
      Clear-Content -Path 'C:\Users\yourname\Dropbox(Personal)\YourFileName.pdf' -Stream com.dropbox.ignored
    
 1. Naciśnij Enter na klawiaturze.

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się na zielony znacznik wyboru, wskazujący, że plik lub folder już nie jest ignorowany. 

Uwaga: Jeśli korzystasz z synchronizacji inteligentnej, ikona może się także zmienić na ikonę stanu tylko online lub ikonę stanu mieszanego, zależnie od ustawień. Dowiedz się więcej o ikonach synchronizacji i ich znaczeniu.

Linux

 1. Otwórz aplikację Terminal na komputerze.
 2. Wpisz poniższy kod, zastępując symbol zastępczy ścieżki pliku/folderu rzeczywistą ścieżką pliku/folderu, którego ignorowanie chcesz anulować.
      attr -r com.dropbox.ignored /Users/yourname/Dropbox\ \(Personal\)/YourFileName.pdf
    
 1. Naciśnij Enter na klawiaturze. 

Ikona obok pliku lub folderu zmieni się na zielony znacznik wyboru, wskazujący, że plik lub folder już nie jest ignorowany. 

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.