Komentowanie plików Dropbox

Każdy, kto ma dostęp do pliku Dropbox, może pozostawić komentarz i wyświetlać inne komentarze, o ile komentowanie nie jest wyłączone. 

Nie znasz jeszcze Dropbox? Zobacz, jak łatwo możesz dodawać adnotacje do wspólnie opracowywanych materiałów.

Komentowanie pliku

Możesz komentować plik z przeglądarki lub urządzenia mobilnego. Aby to zrobić:

 1. Otwórz plik, który chcesz komentować.
 2. Aby skomentować cały plik, kliknij lub stuknij pole tekstowe o treści Skomentuj. 
  • Możesz wpisać swój komentarz, @wspomnieć kogoś lub dodać emotikonę
 3. Kliknij Post (Opublikuj).

Jak skomentować określoną część pliku

Możesz komentować określoną część pliku, jeśli jesteś na dropbox.com i pracujesz na obsługiwanym typie pliku. Aby to zrobić:

 1. Otwórz plik, który chcesz komentować. Zobaczysz komunikat o treści Wybierz obszar do skomentowania.
 2. Przeciągnij, aby podświetlić określony obszar.
 3. Kliknij pole tekstowe o treści Napisz komentarz, wpisz swój komentarz i kliknij Zamieść.

Dowiedz się, jak komentować określony punkt w czasie w filmie lub pliku dźwiękowym.

Edytowanie lub usuwanie komentarza

Możesz edytować lub usuwać tylko komentarze zamieszczone przez Ciebie. Aby edytować lub usunąć komentarz:

 1. Kliknij wybrany komentarz. 
 2. Kliknij Edytuj lub Usuń.

Ukrywanie obszaru komentarzy

Aby ukryć obszar komentarzy:

 1. Otwórz odpowiedni plik.
 2. Kliknij ikonę Komentarze

Aby wyświetlić obszar komentarzy, kliknij ponownie ikonę Komentarze

Kolejność komentarzy w obszarze komentarzy 

Komentarze są podane w kolejności chronologicznej od początku pliku do końca pliku. Jeśli plik ma wiele stron, komentarze wskazują, na której stronie zostały zamieszczone.

Kto zostaje powiadomiony, gdy zostawię komentarz?

Następujące osoby otrzymają e-mail i powiadomienie w witrynie dropbox.com oraz na urządzeniach połączonych: 

 • właściciel pliku
 • Każdy, kto subskrybuje plik
 • Każdy, kto zamieścił komentarz w wątku komentarzy
 • Każdy, kogo dotyczy @wzmianka w wątku komentarzy

Dowiedz się, jak zmienić swoje preferencje dotyczące powiadomień.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.