Komentowanie plików Dropbox

Każdy, kto ma dostęp do pliku Dropbox, może pozostawić komentarz i wyświetlać inne komentarze, o ile komentowanie nie jest wyłączone. 

Komentowanie pliku

Możesz komentować plik z komputera, telefonu lub tabletu. W tym celu:

 1. Otwórz plik, który chcesz komentować.
 2. Aby skomentować całą stronę lub obraz, kliknij lub stuknij pole tekstowe o treści Napisz komentarz. 
  • Możesz wpisać swój komentarz, @wspomnieć kogoś lub dodać emotikonę
 3. Kliknij Post (Opublikuj).

Dowiedz się, jak skomentować określoną część pliku. 

Edytowanie lub usuwanie komentarza

Możesz edytować lub usuwać tylko komentarze zamieszczone przez Ciebie. Aby edytować lub usunąć komentarz:

 1. Kliknij wybrany komentarz. 
 2. Kliknij Edytuj lub Usuń.

Ukrywanie obszaru komentarzy

Aby ukryć obszar komentarzy:

 1. Otwórz odpowiedni plik.
 2. Kliknij szarą strzałkę (Ukryj) w prawym górnym rogu. 

Aby wyświetlić obszar komentarzy, ponownie kliknij szarą strzałkę. 

Kolejność komentarzy w obszarze komentarzy 

Komentarze są podane w kolejności chronologicznej od początku pliku do końca pliku. Jeśli plik ma wiele stron, komentarze wskazują, na której stronie zostały zamieszczone.

Kto zostaje powiadomiony, gdy zostawię komentarz?

Następujące osoby otrzymają e-mail i powiadomienie w witrynie dropbox.com oraz na urządzeniach połączonych: 

 • właściciel pliku
 • Każdy, kto subskrybuje plik
 • Każdy, kto zamieścił komentarz w wątku komentarzy
 • Każdy, kogo dotyczy @wzmianka w wątku komentarzy

Dowiedz się, jak zmienić swoje preferencje dotyczące powiadomień.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.