Blokowanie lub odblokowywanie pliku Dropbox

Blokowanie plików to funkcja dostępna dla użytkowników Dropbox Business i Professional, która uniemożliwia edycję pliku. Pozwala to zespołom i współpracownikom koordynować, kto edytuje plik, i uniknąć kopii powodujących konflikty.

Po zablokowaniu pliku każdy, kto ma do niego dostęp, może nadal wyświetlać, komentować i udostępniać łącze do niego. Tylko osoba, która zablokowała plik, może go edytować i odblokować. 

Jeśli musisz edytować zablokowany plik, możesz poprosić o jego odblokowanie, klikając Poproś o odblokowanie w oknie, które pojawia się podczas próby otwarcia pliku. Możesz też wykonać kopię zablokowanego pliku – jednak wszelkie zmiany wprowadzone w kopii nie zostaną odzwierciedlone w oryginalnym pliku po jego odblokowaniu.

Uwaga: można blokować tylko pliki w folderach udostępnionych.

Aby zablokować lub odblokować plik w aplikacji komputerowej Dropbox:

 1. Otwórz folder Dropbox na komputerze.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszki plik, który chcesz zablokować lub odblokować.
 3. Kliknij Zablokuj edycję lub Odblokuj edycję.

Aby zablokować lub odblokować plik w witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Wszystkie pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Najedź na nazwę pliku i kliknij „” (wielokropek) z prawej strony.
 4. Kliknij Zablokuj edycję lub Odblokuj edycję.

Uwaga: blokowanie plików jest wdrażane u wszystkich użytkowników Dropbox Business i Professional na początku 2020 r., więc funkcja może być niedostępna u Ciebie do momentu zakończenia wdrażania.

Odblokowywanie pliku członka zespołu

Administrator zespołu może odblokować plik członka zespołu. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Zawartość.
 4. Kliknij Zablokowane pliki.
 5. Najedź na plik i kliknij „” (wielokropek).
  • Aby odblokować wiele plików jednocześnie, kliknij pole wyboru obok każdego pliku, który chcesz odblokować
 6. Kliknij Odblokuj pliki
 7. Określ, czy chcesz powiadomić użytkownika, który pierwotnie zablokował plik.
  • Użytkownik, który pierwotnie zablokował plik, domyślnie otrzymuje e-mailem powiadomienie, że jego plik został odblokowany
  • Jeśli nie chcesz powiadamiać użytkownika, który pierwotnie zablokował plik, odznacz pole wyboru Powiadom użytkownika, że plik został odblokowany lub Powiadom blokujących
 8. Kliknij Potwierdź.

Wyłączanie blokowania plików

Administratorzy mogą wyłączyć blokowanie plików w swoim zespole. Jednak wszystkie pliki, które zostały zablokowane przed wyłączeniem tej funkcji, pozostaną zablokowane. Administratorzy mogą odblokować pliki członków zespołu, wykonując powyższe instrukcje.

Aby wyłączyć blokowanie plików:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kiknij Zablokuj edytowanie.
 5. Przełącz Blokowanie plików na Wył.
 6. Kliknij Zapisz.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.