Jak zmienić właściciela folderu udostępnionego

Domyślnie jesteś właścicielem każdego folderu udostępnionego utworzonego przez siebie. Możesz jednak przenieść własność folderu udostępnionego, zmieniając uprawnienia udostępniania tego folderu.

Dowiedz się więcej o uprawnieniach właściciela folderu udostępnionego.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox pomoże Ci łatwo udostępniać pliki i foldery.

Zmiana właściciela folderu udostępnionego

W witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Wszystkie pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. W sekcji głównej najedź kursorem na nazwę odpowiedniego folderu i kliknij ikonę udostępniania (osoba).
 4. Kliknij [x] osób ma dostęp.
 5. Kliknij strzałkę menu rozwijanego obok nazwy osoby, na którą chcesz przenieść własność.
 6. Wybierz ustaw jako właściciela.

W aplikacji komputerowej Dropbox:

 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij odpowiedni folder prawym przyciskiem lub z naciśniętym klawiszem Control i wybierz Udostępnij….
 3. Kliknij strzałkę menu rozwijanego obok nazwy osoby, na którą chcesz przenieść własność.
 4. Wybierz ustaw jako właściciela.

W aplikacji mobilnej Dropbox:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „⁝” (pionowy wielokropek w systemie Android) lub „…” (wielokropek na urządzeniach iPhone/iPad) obok odpowiedniego pliku lub folderu.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Stuknij Ustawienia folderu.
 5. Stuknij obszar pod pozycją [x] członków.
 6. Stuknij nazwisko osoby, na którą chcesz przenieść własność.
 7. Stuknij opcję Ustaw jako właściciela.

Przeniesienie własności folderu bez właściciela

Jeśli właściciel folderu udostępnionego opuści zespół bez przeniesienia własności, folder udostępniony nie będzie miał właściciela. 

Jeśli możesz skontaktować się z pierwotnym właścicielem i osoba ta nadal ma dostęp do folderu, poproś ją o przeniesienie własności na Ciebie.

Jeśli nie wiesz, kto był pierwotnym właścicielem lub nie masz z tą osobą kontaktu, możesz skopiować pliki do nowego folderu, a następnie ponownie zaprosić członków.

Dowiedz się, jak znaleźć właściciela folderu udostępnionego.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.