Co to jest konflikt folderu udostępnionego?

Konflikt folderu udostępnionego to rodzaj folderu, który jest tworzony w Dropbox, aby uchronić użytkownika przed przypadkowym przekazaniem zawartości poufnej do obszaru współużytkowanego. 

Do konfliktu folderu udostępnionego może dojść w sytuacji, gdy przy wyłączonej aplikacji Dropbox edytujesz plik znajdujący się w poufnym folderze, a inny użytkownik przeniesie lub zmodyfikuje ten folder. Podczas następnej synchronizacji wykonywanej przez aplikację Dropbox aplikacja ta utworzy w Twoim folderze członka zespołu nowy folder pod nazwą „[nazwa pliku] (konflikt folderu udostępnionego)”.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia synchronizację plików.

Co mam zrobić teraz?

Możesz przenieść plik powodujący konflikt ze swojego folderu członka zespołu do jego oryginalnej lokalizacji. Następnie możesz usunąć starszy plik o tej samej nazwie oraz plik powodujący konflikt (ze swojego folderu członka zespołu).

Jak zapobiec ponownemu wystąpieniu konfliktu folderu udostępnionego?

Aby konflikt folderu udostępnionego nie wystąpił ponownie, zadbaj o to, aby w danej chwili foldery i pliki poufne edytowała tylko jedna osoba. 

Najłatwiej to zrobić przez przeniesienie pliku poza dany folder Dropbox na czas pracy z tym plikiem, aby nikt inny nie mógł uzyskać do niego dostępu. Po zakończeniu edycji możesz przenieść plik z powrotem do pierwotnej lokalizacji.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.