Showcase: wprowadzenie

Jeśli korzystasz z Dropbox Business lub Professional, możesz bliżej poznać funkcję Dropbox Showcase w ramach bezpłatnego praktycznego szkolenia wirtualnego.

Podczas tego 30-minutowego kursu instruktor na żywo pokaże Ci, jak przy użyciu Showcase możesz udostępnić starannie przygotowane portfolio z efektami Twojej pracy (lub pracy Twojego zespołu). Poznasz także ciekawe porady i wskazówki oraz dowiesz się, jak zarządzać dostępem do udostępniania.

W każdym tygodniu dostępnych jest wiele zajęć. Zarejestruj się.

Dropbox Showcase to sposób na prezentowanie efektów pracy partnerom i klientom na jednej stronie. Możesz prowadzić odbiorców po swoich materiałach, dodawać własny branding oraz automatycznie śledzić, kto wyświetla, pobiera i komentuje zawartość.

Funkcja Showcase jest dostępna dla wszystkich użytkowników taryfy Dropbox Professional, a także dla zespołów Dropbox Business korzystających z taryfy Advanced, Enterprise lub Education.

Sekcje tego artykułu:

W funkcji Showcase można dodawać i dostosowywać następujące elementy:

Zawartość ta znajdzie się na stronie prezentacji oraz w e-mailu wysyłanym, gdy udostępniasz prezentację.

Gotowy produkt może wyglądać mniej więcej tak jak ta przykładowa prezentacja:

Tworzenie prezentacji

Aby utworzyć prezentację:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Showcase na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Wybierz istniejącą prezentację lub kliknij Utwórz prezentację, aby utworzyć nową.

Możesz także utworzyć kopię istniejącej prezentacji. W tym celu:

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz skopiować.
 2. Kliknij „” (wielokropek).
 3. Kliknij Utwórz kopię.
 4. Ponownie kliknij Utwórz kopię.

Uwaga: do tytułu kopii prezentacji będzie dołączona informacja (Kopia 1).

Dodawanie plików i obrazów do prezentacji

Do jednej prezentacji możesz dodać wiele plików – z Dropbox lub innych miejsc. Przykładowo jedna prezentacja może zawierać pliki obrazów, dokumenty Dropbox Paper oraz dokumenty i arkusze kalkulacyjne spoza Dropbox. Pliki są wyświetlane w postaci podglądu o dostosowywanym układzie i wyglądzie. Osoby, którym udostępnisz prezentację, będą mogły wyświetlić lub pobrać wersje .jpg i .pdf plików dołączonych do prezentacji, jeśli tylko Dropbox umożliwia wyświetlanie podglądu tych plików.

Są trzy sposoby dodawania plików i obrazów do prezentacji:

 • Kliknij „+” (plus) w lewym górnym rogu prezentacji, a następnie kliknij Wybierz z Dropbox lub Prześlij plik.
 • Przewiń do paska narzędzi u dołu prezentacji, a następnie kliknij ikonę Wybierz z Dropbox lub Prześlij plik.
 • Najedź myszą na sekcję, kliknij wyświetlony po lewej stronie znak „+” (plus), a następnie kliknij Wybierz z Dropbox lub Prześlij plik.

Usuwanie plików i obrazów z prezentacji

Kliknij plik, obraz lub blok w celu jego wyróżnienia, a następnie kliknij ikonę Usuń (kosz) na pasku narzędzi.

Dodawanie i edytowanie tytułu w prezentacji

Aby dodać nowy tytuł do prezentacji, kliknij Nadaj tytuł swojej prezentacji i wpisz tekst. 

Aby zmodyfikować istniejący tytuł, kliknij go i zmień.

Dodawanie i edytowanie wyróżnionego obrazu w prezentacji

Do swojej prezentacji możesz dodać wyróżniony obraz, który będzie wyświetlany na górze prezentacji. Źródłowy obraz do wyróżnienia powinien mieć rozdzielczość minimum 350 x 350 pikseli, a maksimum 1000 x 350 pikseli.

Aby dodać wyróżniony obraz, kliknij Dodaj wyróżniony obraz w górnej części prezentacji. 

Aby zmienić wyróżniony obraz, zaznacz go kliknięciem, a następnie kliknij ikonę Zastąp obraz na pasku narzędzi.

Aby zmienić położenie wyróżnionego obrazu, zaznacz go kliknięciem, a następnie wybierz jedną z ikon na pasku narzędzi. 

Aby zmienić wygląd obrazu (Pomniejsz, Powiększ lub Wypełnij), zaznacz go kliknięciem, kliknij ikonę Popraw obraz na pasku narzędzi, a następnie wybierz jedną z ikon.

Uwaga: gdy najedziesz myszą na poszczególne ikony na pasku narzędzi, zobaczysz opis ich działania.

Dodawanie, zastępowanie i ponowne używanie logo w prezentacji

Po przesłaniu logo do swojej prezentacji możesz go ponownie używać w kolejnych prezentacjach. Możesz także przesłać wiele logo i wybierać spośród nich. 

Aby dodać lub ponownie użyć logo:

 1. Kliknij Dodaj logo w górnej części prezentacji.
 2. Kliknij Nowe logo, aby przesłać logo, lub kliknij logo uprzednio przesłane do Showcase.
 3. Kliknij Wybierz.

Aby zmienić logo, kliknij je, a następnie kliknij ikonę Zastąp obraz na pasku narzędzi.

Dodawanie i edytowanie wprowadzenia w prezentacji

Aby dodać wprowadzenie do prezentacji, kliknij Dodaj wprowadzenie, a następnie wpisz tekst w wyświetlonym polu. 

Aby zmodyfikować wprowadzenie, kliknij istniejący tekst i zmień go.

Uwaga: Nazwisko, adres e-mail i obraz po lewej stronie wprowadzenia odpowiadają twórcy prezentacji oraz są zgodne z nazwiskiem, adresem e-mail i awatarem (zdjęciem profilowym) związanym z jego kontem. Aby zmienić obraz wyświetlany we wprowadzeniu do prezentacji, twórca prezentacji musi zmienić zdjęcie profilowe na swoim koncie Dropbox.

Dostosowywanie wyglądu pliku obrazu w prezentacji

Wygląd pliku obrazu dodanego do prezentacji można zmienić (opcje Powiększ, Pomniejsz, Dopasuj lub Wypełnij). Aby zmienić wygląd pliku obrazu, zaznacz go kliknięciem, a następnie kliknij ikonę Edytuj wygląd (ołówek) i wybierz spośród opcji dostępnych na pasku narzędzi.

Dodawanie do prezentacji filmu z YouTube lub innego łącza internetowego spoza Dropbox

Do prezentacji możesz dodawać łącza internetowe, które będą w niej wyświetlane jako klikalne obrazy lub filmy. 

Aby dodać łącze internetowe do prezentacji:

 1. Kliknij „+” (plus) w lewym górnym rogu prezentacji.
 2. Kliknij Wstaw łącze
 3. Wklej łącze.
 4. Kliknij Wstaw.

Uwaga: możesz także kliknąć ikonę Wstaw łącze po lewej stronie sekcji lub u dołu prezentacji.

Wyświetlany obraz lub film odpowiadający łączu internetowemu jest określony przez witrynę, do której prowadzi łącze, i nie można go zmienić w funkcji Showcase. Przykładowo łącze do filmu na YouTube jest wyświetlane w postaci możliwego do odtworzenia filmu. Inne łącza internetowe są wyświetlane jako wyróżnione obrazy ze źródłowej witryny lub strony internetowej danego łącza.

Uwaga: Niektóre łącza internetowe nie są wyświetlane jako obraz ani film. Te łącza mają postać zwykłego symbolu łącza.

Jeśli łącze internetowe jest wyświetlane jako obraz, możesz zmienić wygląd tego obrazu (opcje Powiększ, Pomniejsz, Dopasuj i Wypełnij). W tym celu kliknij obraz, kliknij ikonę Edytuj wygląd (ołówek) i wybierz spośród opcji dostępnych na pasku narzędzi.

Uwaga: gdy najedziesz myszą na poszczególne ikony na pasku narzędzi, zobaczysz opis ich działania.

Dodawanie i edytowanie bloku tekstu w prezentacji

Aby wstawić do prezentacji blok tekstu, kliknij „+” (plus) w lewym górnym rogu prezentacji, a następnie kliknij Wstaw blok tekstu.

Uwaga: możesz także kliknąć ikonę Wstaw blok tekstu lub Aa na pasku narzędzi po lewej stronie sekcji lub u dołu prezentacji.

Aby zmodyfikować tekst znajdujący się w bloku tekstu, kliknij go i zmień. 

Aby zmienić położenie lub formatowanie bloku tekstu, kliknij tekst, a następnie wybierz spośród opcji dostępnych na wyświetlonym pasku narzędzi. 

Dodawanie podpisu i tytułu do pliku, obrazu lub łącza internetowego w prezentacji

Aby dodać lub zmodyfikować podpis do podglądu pliku, zaznacz podgląd pliku kliknięciem i kliknij Dodaj podpis poniżej pliku.

Aby wyświetlić tytuł i nazwę pliku dla każdego podglądu pliku zawartego w sekcji, kliknij pole wyboru Pokaż tytuły w prawym górnym rogu sekcji. Kliknij tytuł, aby go zmodyfikować.

Uwaga: tytuł i podpis podglądu pliku są używane wyłącznie w prezentacji i nie powodują zmiany nazwy pliku źródłowego przechowywanego na koncie Dropbox. 

Dowiedz się więcej o Showcase:

Dostosowywanie układu prezentacji

Udostępnianie prezentacji

Korzystanie z Showcase w Dropbox Business

Często zadawane pytania na temat Showcase

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.