Korzystanie z konwencji nazewnictwa w Dropbox

Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich klientów Dropbox w witrynie dropbox.com, jak i w aplikacji komputerowej Dropbox.

Konwencje nazewnictwa pomagają zmieniać nazwy plików i organizować foldery na koncie Dropbox. Stosowanie konwencji nazewnictwa pomaga zachować spójność zawartości Dropbox, zapewniając plikom jednolite nazwy w celu łatwiejszego sortowania i nawigacji.

Korzystanie z konwencji nazewnictwa

Aby skorzystać z konwencji nazewnictwa w witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Otwórz folder, który chcesz uporządkować.
 3. Kliknij „” (wielokropek) u góry ekranu.
 4. Kliknij Konwencja nazewnictwa.
 5. Wybierz konwencje nazewnictwa, które chcesz zastosować.
  • Dostępne opcje to:
   • Rozpoczynaj nazwy plików od daty – dodanie daty przesłania pliku do Dropbox do nazwy pliku.
   • Wszystkie słowa pisane wielką literą – zmiana pierwszej litery każdego słowa w nazwie pliku na wielką.
   • Zmień wszystkie separatory na – zmiana znaku oddzielającego słowa w nazwie pliku.
   • Dołącz nazwę folderu nadrzędnego – dodanie nazwy folderu do nazwy pliku.
 6. Kliknij Zastosuj.
  • Przycisk Zastosuj wskaże, ile plików zostanie zaktualizowanych.

 

Aby skorzystać z konwencji nazewnictwa w aplikacji komputerowej Dropbox:

 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij prawym przyciskiem folder, który ma być uporządkowany.
 3. Wybierz Konwencja nazewnictwa.
 4. Wybierz konwencje nazewnictwa, które chcesz zastosować.
  • Dostępne opcje to: rozpoczynaj nazwy plików od daty, wszystkie słowa pisane wielką literą, zmień wszystkie separatory na oraz dołącz nazwę folderu nadrzędnego.
 5. Kliknij Zastosuj.
  • Przycisk Zastosuj wskaże, ile plików zostanie zaktualizowanych.

FAQ

Czy można zastosować konwencje nazewnictwa do wybranych plików?

Obecnie konwencje nazewnictwa można stosować tylko do folderów i nie ma możliwości zastosowania do pojedynczych plików.

Czy można zastosować konwencję nazewnictwa do folderu zespołu? Jeśli tak, kto może to zrobić?

Tak, konwencji nazewnictwa można używać w przypadku folderów zespołu. Może ją zastosować każdy członek zespołu z uprawnieniami do edycji.

Czy konwencje nazewnictwa będą automatycznie stosowane do nowych plików?

Będziesz mieć możliwość automatycznego zastosowania konwencji nazewnictwa do nowych plików dodanych do folderu. Aby użyć tego ustawienia, włącz opcję Zastosuj konwencję nazewnictwa do nowych plików dodawanych do tego folderu.

Czy można cofnąć zastosowanie konwencji nazewnictwa?

Jeśli konwencja nazewnictwa została ustawiona błędnie, można ją cofnąć, klikając Cofnij w panelu, który pojawia się u dołu ekranu.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.