Udostępnianie łącza lub pliku z telefonu komórkowego lub tabletu

W tym artykule omówiono dwa możliwe sposoby przyznania innym osobom dostępu do plików w Dropbox z uprawnieniami tylko do odczytu: udostępnienie pliku i utworzenie łącza udostępnionego.

Niezależnie od tego, którego sposobu użyjesz, inne osoby będą mogły wyświetlić, skomentować lub pobrać kopię pliku. Jednak nie będą mogły zmodyfikować oryginału znajdującego się w Twoim Dropbox. Zwróć uwagę, że nie wszystkie platformy obsługują obie metody.

Udostępnij plik, jeśli tylko niektóre osoby mają mieć do niego dostęp.

Utwórz łącze udostępnione, jeśli dowolna osoba ma mieć możliwość kliknięcia łącza w celu uzyskania dostępu do pliku.

Kliknij poniższą strzałkę w dół i wybierz urządzenie mobilne, dla którego chcesz wyświetlić instrukcje.

Android

Udostępnij plik

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz udostępnić, i stuknij szarą strzałkę w dół znajdującą się po prawej stronie nazwy pliku lub folderu.
 2. Stuknij Udostępnij.
 3. Podaj imiona lub adresy e-mail osób, które potrzebują dostępu do Twojego pliku.
 4. Pod opcją Te osoby wybierz Mogą wyświetlać.
 5. Dodaj wiadomość na temat plików i stuknij Wyślij.

Udostępnianie łącza

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz udostępnić, i stuknij szarą strzałkę w dół znajdującą się po prawej stronie nazwy pliku lub folderu.
 2. Stuknij Udostępnij.
 3. Stuknij Utwórz łącze.
  • Jeśli już zostało udostępnione łącze do tego pliku lub folderu, stuknij Udostępnij obok tekstu Mogą wyświetlać dowolne osoby mające łącze.
 4. Zobaczysz menu aplikacji, takich jak e-mail i SMS, które możesz wybrać w celu wysłania pliku. Wybierz aplikację, której chcesz użyć, a Dropbox wklei do niej łącze.

iOS

Udostępnij plik

 1. Na liście plików znajdź plik, który chcesz udostępnić.
 2. Stuknij ikonę (wielokropek) obok nazwy pliku.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Podaj imiona lub adresy e-mail osób, które potrzebują dostępu do Twojego pliku.
 5. Pod opcją Te osoby wybierz Mogą wyświetlać.
 6. Dodaj wiadomość na temat plików i stuknij Wyślij.

Udostępnianie łącza

 1. Na liście plików znajdź plik, który chcesz udostępnić.
 2. Stuknij ikonę (wielokropek) obok nazwy pliku.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. W obszarze Kto ma dostęp kliknij Utwórz łącze.
  • Jeśli już zostało udostępnione łącze do tego pliku lub folderu, stuknij Udostępnij obok tekstu Mogą wyświetlać dowolne osoby mające łącze.
 5. Zdecyduj, w jaki sposób udostępnisz łącze. Możesz je wysłać w e-mailu lub w wiadomości SMS albo opublikować w serwisie społecznościowym.
 6. Uzupełnij informacje niezbędne do wysłania lub opublikowania łącza.

Windows Phone

Udostępnianie łącza

 1. Stuknij i przytrzymaj dowolną nazwę pliku lub folderu, aby wyświetlić listę działań.
 2. Stuknij Udostępnij.
 3. Wybierz, czy chcesz wysłać łącze czy skopiować je do schowka. Opcja Wyślij łącze pozwala skorzystać z innej aplikacji, np. poczty e-mail, wiadomości SMS lub serwisu społecznościowego.
 4. Uzupełnij informacje niezbędne do wysłania lub opublikowania łącza.

Tablet z systemem Windows

Udostępnianie łącza

 1. Stuknij folder lub plik, który chcesz udostępnić, aby go otworzyć.
 2. Stuknij
 3. Wybierz, czy chcesz wysłać łącze czy skopiować je do schowka. Wysyłanie łącza zapewnia kilka opcji udostępniania, takich jak e-mail, Facebook, lub za pośrednictwem innych aplikacji.
 4. Uzupełnij informacje niezbędne do wysłania lub opublikowania łącza.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności