Pobierz aplikację komputerową Dropbox i zainstaluj ją na komputerze.

Aplikacja komputerowa Dropbox jest dostępna na systemy operacyjne Linux, macOS i Windows. (Jeśli na Twoim urządzeniu działa Windows 10 w trybie S, przeczytaj ten artykuł). 

Po instalacji będziesz mieć na komputerze aplikację komputerową Dropbox, ikonę Dropbox na pasku zadań/pasku menu oraz folder Dropbox. Wszelkie zmiany dokonane w aplikacji Dropbox są automatycznie synchronizowane z kontem na dropbox.com.

Sekcje tego artykułu:

Jak pobrać i zainstalować aplikację komputerową Dropbox

Aby pobrać i zainstalować aplikację komputerową Dropbox na komputerze z systemem Linux, Mac lub Windows, kliknij to łącze.

Po instalacji pojawi się monit o zalogowanie lub utworzenie nowego konta.

Jak zainstalować aplikację komputerową z uprawnieniami administratora

Aplikacja komputerowa Dropbox wymaga uprawnień administratora, aby mogła działać na komputerze z pełną funkcjonalnością. Pozwala ona korzystać z różnych podstawowych funkcji Dropbox, takich jak:

 • Ikony synchronizacji pokazujące stan synchronizacji plików i folderów
 • Menu kontekstowe wyświetlane prawym przyciskiem myszki, które umożliwiają wykonywanie szybkich czynności w Dropbox
 • Dostęp do synchronizacji inteligentnej

U ogromnej większości użytkowników aplikacja komputerowa jest automatycznie instalowana z uprawnieniami administratora. Jeśli jednak nie wykonałeś(aś) instalacji z uprawnieniami administratora, możesz to zrobić przy użyciu poniższych instrukcji.

Uwaga: Jeśli nie masz uprawnień administratora na swoim komputerze (na przykład w przypadku, gdy korzystasz z komputera służbowego), może być konieczne zwrócenie się o pomoc do działu IT.

Instalowanie aplikacji komputerowej Dropbox z uprawnieniami administratora

 1. Jeśli masz już zainstalowaną aplikację Dropbox, odinstaluj ją.
 2. Pobierz aplikację Dropbox.
 3. Uruchom program instalacyjny.
  • Nie klikaj prawym przyciskiem myszki ani nie klikaj z naciśniętym klawiszem Command w celu wybrania polecenia Uruchom jako administrator.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.
  • Jeśli pojawi się prośba o podanie nazwy użytkownika i hasła administratora, wprowadź je lub poproś administratora o zalogowanie.
  • Jeśli nie pojawi się prośba o podanie nazwy użytkownika i hasła administratora, już jesteś administratorem komputera.
 5. Dokończ instalację i zaloguj się do Dropbox.

Synchronizacja inteligentna i uprawnienia administratora

Niektórzy użytkownicy Dropbox mają dostęp do synchronizacji inteligentnej. Jeśli masz dostęp do tej funkcji, upewnij się, że aplikacja Dropbox jest zainstalowana z uprawnieniami administratora na każdym komputerze, na którym będzie używana ta funkcja.

W zależności od zasad obowiązujących w firmie członkowie Twojego zespołu mogą mieć możliwość samodzielnego instalowania aplikacji Dropbox z uprawnieniami administratora. Jeśli tak nie jest, mogą potrzebować pomocy działu IT.

Dlaczego aplikacja komputerowa Dropbox dla macOS wymaga dostępu do pęku kluczy?

Pęk kluczy to system zarządzania hasłami w systemie macOS firmy Apple. Dropbox wymaga dostępu do pęku kluczy w celu zweryfikowania Twojego konta i zapewnienia dodatkowej warstwy zabezpieczeń na potrzeby ustawień aplikacji Dropbox.

 • Aby umożliwić usłudze Dropbox dostęp do pęku kluczy, po wyświetleniu monitu w systemie macOS kliknij Zezwól lub Zawsze zezwalaj (zalecane w celu płynnego dostępu).
 • Kliknięcie Odmów spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie „Nie można uruchomić aplikacji Dropbox”. Z przyczyn bezpieczeństwa Dropbox nie uruchomi się bez dostępu do łańcucha kluczy.

Co to jest Dropbox Web Helper dla macOS?

Dropbox Web Helper zapewnia obsługę interfejsu użytkownika Dropbox na komputerach z systemem macOS. Działa tylko wtedy, gdy jest uruchomiona aplikacja komputerowa. Dropbox Web Helper to niezależny proces, więc może się uruchamiać i zatrzymywać o innych godzinach niż aplikacja komputerowa. Jeśli zmodyfikujesz ustawienia zapory sieciowej lub oprogramowania antywirusowego pod kątem Dropbox, zalecamy wprowadzenie podobnych modyfikacji w przypadku procesu Dropbox Web Helper.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.