Pobierz i zaloguj się do Dropbox Passwords

Liczba loginów do kont i kart płatniczych, które możesz przechowywać, oraz liczba urządzeń, na których używasz Dropbox Passwords, zależy od posiadanej taryfy. Sprawdź, jaką masz taryfę.

 • Użytkownicy Dropbox korzystający z taryfy Basic mogą przechowywać do 50 loginów i kart płatniczych oraz używać Dropbox Passwords na maksymalnie 3 urządzeniach.
 • Użytkownicy Dropbox korzystający z taryfy Plus, Professional, Family lub Business mogą przechowywać nieograniczoną liczbę loginów do kont oraz kart płatniczych i używać Dropbox Passwords na nieograniczonej liczbie urządzeń.

Uwagi:

Dropbox Passwords to rozszerzenie przeglądarki oraz aplikacja mobilna stworzone przez Dropbox. Niniejszy artykuł opisuje jak pobrać i zainstalować Dropbox Passwords i połączyć z nimi urządzenia.

Uwaga: aplikacja komputerowa Dropbox Passwords nie jest już dostępna do pobrania.

Dowiedz się, jak korzystać z Dropbox Passwords, aby zapisywać dane kont, takie jak nazwy użytkowników i hasła.

Pobierz aplikację mobilną Dropbox Passwords

Aby pobrać aplikację mobilną Dropbox Passwords:

Sprawdź, czy spełniasz wymagania systemowe, aby korzystać z aplikacji mobilnej Dropbox Passwords.

Zainstaluj rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords

Rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords proponuje silne hasła dla kont, zapisuje dane kont i automatycznie uzupełnia nazwy użytkowników i hasła. Jest ono dostępne w przeglądarkach Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge oraz Safari. Odwiedź tę stronę, aby zainstalować rozszerzenie przeglądarki.

Dowiedz się, jak korzystać z rozszerzenia przeglądarki Dropbox Passwords.

Pierwsze logowanie do Dropbox Passwords

Aby się zalogować po raz pierwszy do aplikacji mobilnej Dropbox Passwords, użyj swojego adresu e-mail i hasła konta Dropbox. Jeśli już jesteś zalogowany(a) do Dropbox na swoim urządzeniu, zostaniesz automatycznie zalogowany(a) również do Dropbox Passwords.

Aby się zalogować po raz pierwszy do rozszerzenia przeglądarki Dropbox Passwords, zaloguj się najpierw na stronie dropbox.com.

Ważna informacja: Zapisz słowa odzyskiwania, które Dropbox Passwords poda Ci przy konfiguracji konta. Jeśli nie zapiszesz swoich słów odzyskiwania, możesz stracić dostęp do swojego konta.

Połącz więcej urządzeń z Dropbox Passwords

Aby połączyć nowe urządzenie, pobierz na nim aplikację lub zainstaluj rozszerzenie przeglądarki i się zaloguj. Dropbox Passwords roześle powiadomienia do wszystkich urządzeń już połączonych z Dropbox Passwords, aby potwierdzić próbę połączenia nowego urządzenia. 

 • Jeśli nie otrzymasz automatycznie potwierdzenia na swoich połączonych urządzeniach, otwórz aplikację lub rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords. Pojawi się prośba o potwierdzenie nowego urządzenia.
 • Jeśli nie masz połączonego urządzenia, Dropbox Passwords poprosi o wpisanie w odpowiedniej kolejności słów odzyskiwania otrzymanych przez Ciebie podczas konfiguracji. Poniżej dowiesz się więcej o słowach odzyskiwania.
 • Jeśli jesteś użytkownikiem konta Dropbox Basic i połączyłeś(aś) już 3 urządzenia, musisz zmienić swoją taryfę na wyższą, aby połączyć więcej urządzeń. Każde połączone rozszerzenie przeglądarki lub aplikacja mobilna wlicza się do limitu urządzeń.

Odłącz urządzenia od Dropbox Passwords

W celu odłączenia urządzenia od Dropbox Passwords postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zdalnie wylogować się z urządzenia.

Włącz autouzupełnianie w aplikacji mobilnej

Możesz włączyć autouzupełnianie w aplikacji mobilnej Dropbox Passwords, aby automatycznie uzupełniać nazwy użytkowników i hasła na stronach internetowych i w aplikacjach. Aby to zrobić:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox Passwords.
 2. Stuknij ikonę koła zębatego.
 3. Kliknij Włącz autouzupełnianie.
 4. Kliknij Przejdź do ustawień (Android) lub postępuj według instrukcji (iPhone/iPad).

Blokowanie, automatyczne blokowanie i odblokowywanie aplikacji lub rozszerzenia przeglądarki

Możesz ustawić automatyczną blokadę mobilnej aplikacji lub rozszerzenia przeglądarki Dropbox Passwords.

W aplikacji mobilnej Dropbox Passwords wykorzystuje aktualnie wybraną funkcję zabezpieczenia do odblokowania urządzenia. W zależności od urządzenia i ustawień, może to być PIN, kod dostępu, rozpoznawanie twarzy, identyfikacja za pomocą odcisku palca lub inne funkcje numeryczne lub biometryczne.

Aby włączyć automatyczną blokadę w aplikacji mobilnej:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox Passwords.
 2. Stuknij ikonę koła zębatego.
 3. Przełącz Odblokuj przy użyciu [funkcja bezpieczeństwa] (iPhone/iPad) lub Użyj automatycznej blokady (Android).

Aplikacja będzie blokować się automatycznie po pięciu minutach braku aktywności lub za każdym razem, gdy urządzenie jest zablokowane

Aby włączyć automatyczną blokadę w rozszerzeniu przeglądarki:

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Preferencje.
 4. Kliknij kartę Bezpieczeństwo.
 5. Pod pozycją Automatyczna blokada kliknij Dodaj hasło.
 6. Podaj hasło.
 7. Kliknij Zapisz.
 8. Kliknij OK, aby potwierdzić, że automatyczna blokada jest włączona.
  • Aby ustawić automatyczne blokowanie aplikacji po określonym czasie, kliknij menu obok opcji Zablokuj po i wybierz 30 minut, 1 godzina, 2 godziny, 12 godzin, 24 godziny lub Nigdy. Jeśli nie wybierzesz żadnej opcji, aplikacja domyślnie blokuje się automatycznie po 12 godzinach.
  • Jeśli korzystasz z Dropbox Passwords na Chrome lub Microsoft Edge, możesz także zaznaczyć pole wyboru Zablokuj, gdy mój komputer przejdzie w stan uśpienia. Blokada będzie wówczas następowała automatycznie, gdy komputer przejdzie w stan uśpienia — niezależnie od wybranego czasu automatycznego blokowania.

Dlaczego należy zachować słowa odzyskiwania

Gdy po raz pierwszy skonfigurujesz Dropbox Passwords, pojawi się prośba o zapisanie 12 słów odzyskiwania. Jeśli nie zapiszesz swoich słów odzyskiwania, możesz stracić dostęp do swojego konta.

Aby zapewnić dodatkowy poziom bezpieczeństwa, Dropbox Passwords wykorzystuje już połączone urządzenia do potwierdzenia nowych urządzeń przy ich łączeniu. Jeśli nie masz dostępu do uprzednio połączonych urządzeń, Dropbox Passwords poprosi o podanie słów odzyskiwania w ich początkowej kolejności. Jeśli ich nie masz, nie możesz zalogować się do nowych urządzeń i utracisz dostęp do konta Dropbox Passwords.

Wyświetl lub zapisz słowa odzyskiwania

Możesz w dowolnej chwili wyświetlać lub zapisywać słowa odzyskiwania z połączonego urządzenia. (Nie tylko podczas pierwszego logowania). 

Aby wyświetlić lub zapisać słowa odzyskiwania:

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Preferencje.
 4. Kliknij kartę Bezpieczeństwo.
 5. Kliknij Wyświetl słowa odzyskiwania, aby je wyświetlić lub Zapisz PDF, aby je zapisać.

Jeśli zmienisz taryfę konta Dropbox na wyższą lub niższą

Jeśli zmienisz taryfę na wyższą lub niższą wersji Plus, Professional i Family (taryfy Dropbox, które oferują Dropbox Passwords), zachowasz dostęp do swojego konta Dropbox Passwords i pozostanie dokładnie on taki sam.

Jeśli zmienisz taryfę swojego konta na Dropbox Basic, zachowasz dostęp do swojego konta Dropbox Passwords; nie będzie jednak możliwe dodawanie nazw użytkowników i haseł, jeśli zapisałeś(aś) już ponad 50, a także nie będzie możliwe korzystanie z Dropbox Passwords na dodatkowych urządzeniach, jeśli połączyłeś(aś) już ponad 3.

Jeśli zmienisz taryfę konta Dropbox i przejdziesz do zespołu Dropbox Business, który nie jest zapisany do tej funkcji w ramach wczesnego dostępu, dalej możesz eksportować nazwy użytkowników i hasła zapisane na koncie Dropbox Passwords, ale stracisz dostęp do jego funkcji, takich jak:

 • Możliwość wyświetlania, edycji, dodawania i usuwania nazw użytkowników i haseł
 • Synchronizacja między urządzeniami
 • Autouzupełnianie w witrynach i aplikacjach mobilnych
 • Możliwość usuwania wszelkich danych zapisanych na koncie Dropbox Passwords
  • Uwaga: Eksport nazw użytkowników i haseł nie powoduje ich usunięcia

Jeśli zmienisz konto z powrotem na Plus, Professional lub Family, możesz ponownie aktywować konto Dropbox Passwords tylko na urządzeniu, które było wcześniej połączone, lub za pomocą słów odzyskiwania. Gdy to zrobisz, Twoje konto stanie się ponownie aktywne, a wszystkie informacje zapisane na koncie nadal tam będą.

Usuń Dropbox Passwords

Aby usunąć konto Dropbox Passwords, musisz usunąć konto Dropbox, ponieważ te dwa konta są połączone. Zamiast tego możesz usunąć wszystkie dane kont zapisane w Dropbox Passwords (włącznie z nazwami użytkowników, hasłami, adresami URL witryn i notatkami).

Resetowanie lub usuwanie konta Dropbox Passwords

Jeśli zresetujesz swoje hasło Dropbox Passwords, wszystkie dane konta zapisane w Dropbox Passwords (włącznie z nazwami użytkowników, hasłami, adresami URL witryn i notatkami) zostaną trwale usunięte ze wszystkich urządzeń. Połączone urządzenia zostaną odłączone, co oznacza, że aplikacja będzie dalej zainstalowana, ale będzie wymagane ponowne potwierdzenie urządzenia, aby można je było połączyć i zalogować.

Aby zresetować w rozszerzeniu przeglądarki:

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Preferencje.
 4. Kliknij kartę Konta.
 5. Kliknij Resetuj.
 6. Kliknij Kontynuuj.
 7. Jeśli chcesz eksportować konta przed zresetowaniem, kliknij Eksportuj. W przeciwnym razie kliknij Pomiń.
 8. Kliknij Resetuj.

Aby zresetować w aplikacji mobilnej:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox Passwords.
 2. Stuknij ikonę koła zębatego.
 3. kliknij Resetuj konto.
 4. Kliknij KONTYNUUJ, aby potwierdzić, że chcesz usunąć wszystkie swoje konta.
 5. Jeśli przed zresetowaniem chcesz eksportować konta, kliknij EKSPORTUJ. W przeciwnym razie kliknij POMIŃ.
 6. Kliknij RESETUJ.

Aby zamiast tego usunąć konto Dropbox Passwords, musisz usunąć konto Dropbox, ponieważ te dwa konta są połączone adresem e-mail i hasłem.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.