Skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe ułatwiają szybsze korzystanie z Dropbox. Skróty klawiaturowe są dostępne w witrynie dropbox.com i aplikacji komputerowej Dropbox.

Skróty klawiaturowe w witrynie dropbox.com

W witrynie dropbox.com kliknij Pliki i naciśnij klawisz ? (znak zapytania), aby wyświetlić całe menu skrótów klawiaturowych. W witrynie dropbox.com dostępne są następujące skróty:

 • lub (klawisze strzałek w górę i w dół): przechodzenie między plikami lub folderami
 • Enter (klawisz Enter lub Return): otwieranie pliku lub folderu
 • / (klawisz ukośnika zwykłego): wyszukiwanie plików i folderów

Uwaga: skróty klawiaturowe działają tylko wtedy, gdy znajdujesz się na karcie Pliki witryny dropbox.com.

Wybieranie wielu plików

Używając skrótów klawiszowych, możesz wybrać wiele plików w witrynie dropbox.com.

Aby wybrać wiele kolejnych plików lub folderów:

 1. Wybierz pierwszą pozycję.
 2. Naciśnij i przytrzymaj Shift.
 3. Kliknij ostatnią pozycję.

Aby wybrać wiele plików lub folderów, które nie występują kolejno po sobie:

 1. Naciśnij i przytrzymaj Ctrl (Control w systemie Windows) lub (Command na komputerze Mac).
 2. Wybierz wszystkie żądane pliki lub foldery.

Skróty klawiaturowe w aplikacji komputerowej Dropbox

Aplikacja komputerowa Dropbox umożliwia korzystanie ze skrótów klawiaturowych w samej aplikacji lub w oknie rozszerzonego podglądu pliku. 

W aplikacji komputerowej

Skróty klawiaturowe dostępne w aplikacji komputerowej Dropbox:

 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows)-B: pogrubienie
 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows)-I: kursywa
 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows)-option (Mac)/Alt (Windows)-S: przekreślenie
 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows)-K: tworzenie łącza
 • [-]-spacja: tworzenie zadania
 • --spacja: lista punktowana
 • 1.-spacja: lista numerowana
 • @-[nazwisko]: wstawienie @wzmianki o kimś

W rozszerzonym podglądzie

Aby otworzyć rozszerzony podgląd:

 1. Otwórz aplikację komputerową.
 2. Kliknij plik.
 3. Kliknij ikonę rozszerzonego podglądu (symbol strzałki w prawym górnym rogu).

Skróty klawiaturowe dostępne w rozszerzonym podglądzie:

 • lub (klawisze strzałek w lewo i w prawo): przechodzenie między plikami i folderami, przewijanie w lewo / w prawo w pliku
 • lub (klawisze strzałek w górę i w dół): przechodzenie do następnej lub poprzedniej strony w pliku PDF/PPT lub przewijanie w górę i w dół w pliku PDF
 • Klawisze Page Up i Page Down: przechodzenie do następnej lub poprzedniej strony w pliku PDF/PPT
 • Klawisze Home i End: przechodzenie do pierwszej lub ostatniej strony pliku PDF/PPT
 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows)-+/-: powiększanie i pomniejszanie
 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows)-0: ustawianie poziomu powiększenia na 100%
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.