Szybsze korzystanie z Dropbox za pomocą skrótów klawiaturowych

Skróty klawiaturowe ułatwiają szybsze korzystanie z Dropbox. Skróty klawiaturowe są dostępne w witrynie dropbox.com i aplikacji komputerowej Dropbox.

Skróty klawiaturowe w witrynie dropbox.com

W witrynie dropbox.com kliknij Pliki i naciśnij klawisz ? (znak zapytania), aby wyświetlić całe menu skrótów klawiaturowych. Za pomocą skrótów klawiaturowych możesz wykonać następujące czynności.

 • Przechodź między plikami lub folderami: lub (klawisze strzałek w górę i w dół)
 • Otwórz plik lub folder: Enter (klawisz Enter lub Return)
 • Wyszukaj pliki i foldery: / (klawisz lewego ukośnika)

Uwaga: skróty klawiaturowe działają tylko wtedy, gdy znajdujesz się na karcie Pliki witryny dropbox.com.

Wybieranie wielu plików

Używając skrótów klawiszowych, możesz wybrać wiele plików w witrynie dropbox.com.

Aby wybrać wiele kolejnych plików lub folderów:

 1. Wybierz pierwszą pozycję.
 2. Naciśnij i przytrzymaj Shift.
 3. Kliknij ostatnią pozycję.

Aby wybrać wiele plików lub folderów, które nie występują kolejno po sobie:

 1. Naciśnij i przytrzymaj Ctrl (Control w systemie Windows) lub (Command na komputerze Mac).
 2. Wybierz wszystkie żądane pliki lub foldery.

Skróty klawiaturowe w aplikacji komputerowej Dropbox

Aplikacja komputerowa Dropbox umożliwia korzystanie ze skrótów klawiaturowych w samej aplikacji lub w oknie rozszerzonego podglądu pliku. 

W aplikacji komputerowej Dropbox

Możesz wykonać następujące czynności w aplikacji komputerowej za pomocą skrótów klawiaturowych.

 • Pogrubienie: Cmd-B (Mac)/Ctrl-B (Windows)
 • Kursywa: Cmd-I (Mac)/Ctrl-I (Windows)
 • Przekreślenie: Cmd-opcja-S (Mac)/Ctrl-Alt-S (Windows)
 • Tworzenie łącza: Cmd-K (Mac)/Ctrl-K (Windows)
 • Tworzenie zadania: [-]-spacja
 • Lista punktowana: --spacja
 • Lista numerowana: 1.-spacja
 • @wspominanie kogoś: @-[imię]
 • Przenoszenie podświetlonej kolumny w lewo/w prawo: Shift-Opcja- lub (klawisze strzałek w lewo i w prawo) (Mac)/Ctrl- lub (klawisze strzałek w lewo i w prawo) (Windows)
 • Zwiększanie/zmniejszanie szerokości podświetlonej kolumny: Opcja- lub (klawisze strzałek w lewo i w prawo) (Mac)/Alt- lub (klawisze strzałek w lewo i w prawo) (Windows )

W podglądzie rozszerzonym

Możesz wykonać następujące czynności w rozwiniętym podglądzie za pomocą skrótów klawiaturowych.

 • Przechodzenie między plikami i folderami, przewijanie w lewo/w prawo w pliku: lub (klawisze strzałek w lewo i w prawo)
 • Przechodzenie do następnej lub poprzedniej strony w pliku PDF/PPT lub przewijanie w górę lub w dół w pliku PDF: lub (klawisze strzałek w górę i w dół)
 • Przejście do następnej lub poprzedniej strony w pliku PDF/PPT: klawisze Page Up i Page Down
 • Przejdź do pierwszej lub ostatniej strony pliku PDF PPT: klawisze Home i End
 • Powiększanie i pomniejszanie: Cmd-+/- (Mac)/Ctrl-+/- (Windows)
 • Powiększenie do 100%: Cmd-0 (Mac)/Ctrl-0 (Windows)

Aby otworzyć podgląd rozszerzony pliku:

 1. Otwórz aplikację komputerową.
 2. Kliknij plik.
 3. Kliknij ikonę rozszerzonego podglądu (symbol strzałki w prawym górnym rogu).
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.