Dropbox nie aktualizuje się: rozwiąż problemy z synchronizacją

Jeśli synchronizacja Dropbox działa prawidłowo, na każdym komputerze, telefonie lub tablecie używanym do uzyskania dostępu do Dropbox będą widoczne te same pliki (pod warunkiem, że na każdym urządzeniu zalogowano się na tym samym koncie). Jeśli nie widzisz tych samych plików lub jeśli synchronizacja nie zostanie zakończona, prawdopodobnie wystąpi problem z synchronizacją.

Zanim zaczniesz:

 • W folderze Dropbox na komputerze zielone zaznaczenie oznacza, że plik jest w pełni zsynchronizowany, okrągła niebieska strzałka oznacza, że plik jest w trakcie synchronizacji, a czerwony znak X oznacza, że plik nie jest zsynchronizowany. Ten artykuł odnosi się tylko do przypadków, w których widzisz czerwony znak X.
 • Jeśli widzisz konkretny komunikat o błędzie, sprawdź zamiast tego naszą listę wyjaśnień. Jeśli zauważysz ogólny problem z plikami, które nie są synchronizowane, czytaj dalej.

Film: Jak rozwiązywać problemy z synchronizacją

Ten szczegółowy film przedstawia poniższe kroki z zakresu rozwiązywania problemów, począwszy od najłatwiejszych. Dzięki niemu rozwiążesz większość problemów z synchronizacją.

1. Czy na komputerze jest zainstalowana aplikacja Dropbox?

Jeśli aplikacja Dropbox jest zainstalowana, zobaczysz jej ikonę na pasku zadań (Windows), pasku menu (Mac) lub na liście aplikacji komputera. Jeśli aplikacja Dropbox nie jest widoczna w żadnej z tych lokalizacji, nie jest ona zainstalowana.

Jeśli nadal masz problemy, przejdź do kroku 2.

2. Czy Dropbox jest uruchomiony?

Jeśli Dropbox jest zainstalowany i uruchomiony, zobaczysz ikonę na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac), a ikona ta będzie czarna lub pokaże stan synchronizacji. Jeśli ikona jest szara, Dropbox nie jest uruchomiony.

 • Jeśli ikona na pasku lub w menu jest szara: Albo nie masz połączenia z internetem, albo Dropbox nie jest ustawiony na włączanie podczas uruchamiania komputera. Sprawdź, czy jesteś online i czy aplikacja Dropbox jest uruchomiona podczas uruchamiania (więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji danego systemu operacyjnego).

Jeśli nadal masz problemy, przejdź do kroku 3.

3. Czy jesteś online?

Aplikacja komputerowa Dropbox może synchronizować pliki tylko wtedy, gdy komputer jest online.

 • Jeśli komputer nie jest online: sprawdź połączenie internetowe komputera i w razie potrzeby podłącz go ponownie. (Możesz nadal pracować offline z plikami w folderze Dropbox na komputerze. Pliki te zostaną zsynchronizowane z usługą Dropbox przy następnym włączeniu komputera).

Jeśli nadal masz problemy, przejdź do kroku 4.

4. Czy korzystasz z synchronizacji wybiórczej?

Synchronizacja wybiórcza to funkcja pozwalająca wybrać, które pliki synchronizowane są z witryny dropbox.com z folderem Dropbox na komputerze. Oszczędza to miejsce na dysku twardym. Aby sprawdzić, czy brakujące pliki w komputerze zostały zsynchronizowane wybiórczo:

 1. Otwórz preferencje aplikacji komputerowej Dropbox.
 2. Otwórz kartę Konto.
 3. Kliknij przycisk Zmień ustawienia...
  • Czy widzisz brakujący folder lub folder, który zawierał brakujące pliki? Upewnij się, że nazwa folderu dokładnie odpowiada tej, która jest w witrynie dropbox.com. Czy obok niego jest niebieski haczyk lub inna ikona?
  • Jeśli pole obok Twojego folderu zawiera coś oprócz niebieskiego haczyka, być może ma miejsce konflikt Synchronizacji wybiórczej.

Jeśli nadal masz problemy, przejdź do kroku 5.

5. Czy uruchomiłeś(aś) ponownie komputer?

Czasami ponowne uruchomienie komputera spowoduje zresetowanie połączenia internetowego i umożliwi prawidłową synchronizację Dropbox.

Jeśli nadal masz problemy, przejdź do kroku 6.

6. Czy uruchomiłeś(aś) ponownie aplikację komputerową Dropbox?

Czasami zamknięcie i ponowne uruchomienie aplikacji Dropbox powoduje ponowne rozpoczęcie synchronizacji. Aby to zrobić:

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac), a następnie kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjały.
 2. Kliknij Zamknij Dropbox.
 3. Otwórz menu aplikacji, ponownie uruchom Dropbox, a następnie zaloguj się ponownie (jeśli zajdzie taka konieczność).

Jeśli nadal masz problemy, przejdź do kroku 7.

7. Czy pliki są w folderze udostępnionym?

Jeśli pliki, które się nie synchronizują, znajdują się w folderze udostępnionym, istnieją dwa typowe powody tego: albo nie jesteś już członkiem tego folderu udostępnionego, albo jest inna wersja pliku w tym folderze.

 • Jeśli brakuje Ci jakiegoś folderu udostępnionego: sprawdź listę folderów możliwych do ponownego dodania do Twojego Dropbox.
 • Jeśli jesteś członkiem folderu udostępnionego, ale brakuje Ci pliku lub nie chce się on synchronizować: sprawdź, czy członek folderu nie przeciągnął pliku z folderu udostępnionego. Możliwe jest również, że członek folderu udostępnionego edytował kopię pliku, a nie wersje znajdującej się w folderze udostępnionym.

Jeśli nadal masz problemy, przejdź do kroku 7.

8. Czy jesteś zalogowany(a) na tym samym koncie Dropbox na swoich wszystkich urządzeniach?

Synchronizacja działa tylko po zalogowaniu się na to samo konto Dropbox na komputerze, telefonie, tablecie i w witrynie dropbox.com.

Jeśli adresy różnią się od siebie (poszukaj uważnie literówek), oznacza to, że masz kilka kont i Twoja urządzenia nie będą się z sobą synchronizować. Aby to naprawić, wyloguj się, a następnie zaloguj się na prawidłowe konto.

Jeśli nadal masz problemy, przejdź do kroku 9.

9. Czy sprawdziłeś(aś) nazwy plików?

Jeśli nazwa pliku ma niekompatybilny znak, uniemożliwi to działanie synchronizacji. Sprawdź niektóre problemy z typowymi znakami w nazwie pliku, z którym masz problemy:

 • Pliki z następującymi znakami w tytułach są niezgodne ze wszystkimi systemami operacyjnymi:
  • „/” (ukośnik), „\” (backslash)
 • Pliki z następującymi znakami w tytułach są niezgodne z systemem Windows:
  • „<” (znak mniejszości), „>” (znak większości), „:” (dwukropek), „"” (cudzysłów), „|” (kreska pionowa), „?” (znak zapytania), „*” (gwiazdka)
 • Niektóre znaki specyficzne dla konkretnego języka nie będą współpracować z niektórymi systemami operacyjnymi.
 • Komputery Mac, systemy Windows i arkusze Excela mają konkretne ograniczenia w długości nazw plików.

Jeśli nadal masz problemy, przejdź do kroku 10.

10. Wylogowałeś(aś) się i zalogowałeś(aś) się ponownie?

Czasami wylogowanie się, a następnie ponowne zalogowanie rozwiązuje problem z połączeniem. Wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby wylogować się i zalogować na swoje konto.

Jeśli nadal masz problemy, przejdź do kroku 11.

11. Czy komputer ma wystarczającą ilość miejsca na dysku twardym do synchronizacji?

Jeśli na dysku twardym komputera jest mało miejsca, pliki nie mogą zostać zsynchronizowane z Dropbox. (Uwaga: to coś innego niż miejsce wDropbox.) Aby sprawdzić miejsce na dysku twardym:

Jeśli na komputerze nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku twardym, możesz usunąć pliki, aby zwolnić miejsce na dysku. Możesz również włączyć synchronizację wybiórczą, która umożliwia tworzenie kopii zapasowych plików w Dropbox przy jednoczesnym zachowaniu miejsca na dysku twardym.

Jeśli nadal masz problemy, przejdź do kroku 12.

12. Czy używasz oprogramowania zabezpieczającego lub antywirusowego?

Aplikacja komputerowa Dropbox używa folderu „.dropbox.cache” jako tymczasowego miejsca, gdzie pliki są pobierane w małych fragmentach. Czasami oprogramowanie antywirusowe może rozpoznać te fragmentaryczne pliki jako zawirusowane i kierować je do kwarantanny. Dropbox będzie więc nieprzerwanie pobierać plik, próbując go zsynchronizować z urządzeniem, co może spowodować wzmożone użycie miejsca.

 • Dodaj folder pamięci podręcznej Dropbox do listy ignorowanych przez oprogramowanie zabezpieczające/antywirusowe. Możesz też tymczasowo zawiesić działanie tych programów. Po synchronizacji ostrzeżenia nie powinny się już pojawiać. Uwaga: w przeciwieństwie do innych folderów Dropbox folder „.dropbox.cache” powinien mieć czerwony znak X. Ten folder nie musi się synchronizować.

Jeśli nadal masz problemy, przejdź do kroku 13.

13. Czy używasz oprogramowania optymalizującego system?

Jeśli ikona Dropbox zatrzymała się na synchronizacji, ale nie wyświetla prędkości synchronizacji w statusie na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac) i nie robi żadnych postępów, możliwe jest, że aplikacja antywirusowa lub optymalizująca system ingeruje w aplikację Dropbox. Jeśli używasz oprogramowania tego typu, rozważ dodanie Dropbox do białej listy aplikacji. Można również spróbować wyłączyć aplikację antywirusową lub optymalizacyjną i ponownie uruchomić Dropbox.

Jeśli dodanie do białej listy i ponowne uruchomienie nie zadziałają, możesz skontaktować się z producentem oprogramowania:

Żaden z tych kroków nie zadziałał – co mogę zrobić dalej?

Jeśli mimo wypróbowania wszystkich rozwiązań podanych w tym artykule okazuje się, że Twoje pliki lub urządzenia wciąż się nie synchronizują skontaktuj się z nami.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.