Sprawdź status synchronizacji i przesyłania plików

Istnieje kilka sposobów sprawdzania postępu przesyłania lub synchronizacji plików do Dropbox.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia synchronizację plików.

Sprawdzanie stanu synchronizacji i przesyłania

Na komputerze

Możesz sprawdzić postępy synchronizacji lub przesyłania plików do Dropbox przy użyciu kolejki synchronizacji. Aby uzyskać dostęp do kolejki synchronizacji, kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac), a następnie kliknij strzałkę u dołu okna. Stąd możesz wyświetlać stan synchronizacji poszczególnych plików, wyświetlać szacowany czas zakończenia oraz nadawać priorytet plikom, które mają być synchronizowane najpierw.

Dowiedz się więcej o synchronizacji za pomocą Dropbox – co to jest i jak działa .

Na telefonie lub tablecie

Aplikacje mobilne Dropbox będą wyświetlać podgląd najbardziej aktualnych dostępnych plików, ale pliki będą pobierane tylko na żądanie.

Aby pobrać lub zsynchronizować aktualizacje na telefonie lub tablecie, uruchom aplikację i dotknij pliku lub otwórz kartę Pliki offline. Jeśli nie widzisz pliku, pociągnij w dół, aby odświeżyć widok plików.

Dowiedz się więcej o stanie synchronizacji plików Dropbox na urządzeniu mobilnym.

W witrynie Dropbox (dropbox.com)

Jeśli edytujesz plik na komputerze, telefonie lub tablecie, zmiany powinny zostać automatycznie zsynchronizowane z dropbox.com. Jeśli jednak urządzenie, na którym edytujesz plik, jest offline lub jeśli Dropbox nie działa na tym urządzeniu, automatyczna synchronizacja nie będzie działać. Aby to naprawić, sprawdź następujące elementy:

  • Czy urządzenie jest podłączone do Internetu?
  • Czy aplikacja Dropbox działa?
  • Czy jesteś zalogowany(a) na to samo konto Dropbox na komputerze, telefonie, tablecie i dropbox.com?
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.