Wysyłaj do podpisu za pomocą HelloSign

Integracja Dropbox i HelloSign umożliwia wysyłanie plików do podpisu elektronicznego, a także elektroniczne podpisywanie plików bez wychodzenia z Dropbox. Podpisane pliki są automatycznie zapisywane na koncie Dropbox.

Uwaga: dowiedz się więcej o HelloSign w centrum pomocy HelloSign.

Łączenie Dropbox i HelloSign

Gdy po raz pierwszy wysyłasz plik do podpisu za pośrednictwem Dropbox, pojawia się prośba o połączenie kont Dropbox i HelloSign oraz zaakceptowanie warunków korzystania z usługi. Tworzone jest bezpłatne konto HelloSign z adresem e-mail, którego używasz w Dropbox. Jeśli już masz konto HelloSign z tym samym adresem e-mail co na koncie Dropbox, konta te zostaną połączone. Po połączeniu kont zyskujesz też możliwość zalogowania się w witrynie HelloSign.com przez kliknięcie opcji Zaloguj się za pomocą Dropbox.

Wysyłanie do podpisu lub podpisywanie pliku

Możesz wysłać do podpisu plik przechowywany w Dropbox lub samodzielnie podpisać plik. W tym celu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na nazwę pliku i kliknij pole wyboru, które pojawi się z lewej strony.
 3. Kliknij strzałkę obok pozycji Udostępnij nad miniaturą pliku na prawym pasku bocznym.
  • Jeśli miniatura się nie wyświetla, kliknij ikonę strzałki na prawym pasku bocznym.
 4. Kliknij Wyślij do podpisu.
 5. Określ, kto ma podpisać plik:
  • Jeśli jesteś jedynym podpisującym, kliknij Jestem jedynym podpisującym.
  • Jeśli nie jesteś jedynym podpisującym, wpisz w pola imię i nazwisko oraz adres e-mail podpisującego. Aby dodać więcej podpisujących, kliknij Dodaj kolejnego podpisującego. Aby dodać siebie jako podpisującego, kliknij Dodaj mnie jako podpisującego. Aby usunąć podpisującego, kliknij X obok jego adresu e-mail. Aby zmienić kolejność podpisujących, włącz opcję Ustaw kolejność podpisujących, a następnie przeciągnij i upuść podpisujących, używając ośmiu kropek obok ich nazwisk.
  • Aby poprosić o załącznik od podpisującego, kliknij ikonę spinacza do papieru obok jego adresu e-mail (opcja dostępna w taryfach HelloSign Standard i Premium).
 6. Kliknij Dalej w prawym górnym rogu.
 7. Przeciągnij i upuść w tym dokumencie pola, w których podpisujący będą musieli złożyć podpis. Przypisz każde pole do podpisującego na pasku bocznym po prawej stronie.
  Uwaga: aby było możliwe przejście do następnego kroku, każdy podpisujący musi mieć przypisane co najmniej jedno pole inne niż data.
 8. Kliknij Dalej w prawym górnym rogu.
 9. Wybierz nazwę podpisanej kopii pliku i jej lokalizację w folderze Dropbox.
  Uwaga: nazwa oryginalnego pliku nie zostanie zmieniona ani plik ten nie zostanie przeniesiony.
 10. Kliknij Dalej w prawym górnym rogu.
 11. Potwierdź swoich podpisujących i dodaj w prośbie wszystkie osoby, które mają otrzymać kopię.
 12. Możesz dodać wiadomość e-mail.
 13. Kliknij Wyślij do podpisu.

Gdy pliki zostaną wypełnione i podpisane, Ty i wszyscy podpisujący otrzymacie potwierdzenie e-mailem. Podpisane pliki są automatycznie zapisywane na koncie Dropbox (w wybranej lokalizacji) oraz na połączonym koncie HelloSign. Jeśli usuniesz podpisany plik z Dropbox lub HelloSign, pozostanie on zapisany na drugim koncie.

Na koncie Dropbox, gdy plik oczekuje na podpisanie, w wybranej lokalizacji jest zapisywana jego tymczasowa wersja w formacie PDF pod nazwą „[nazwa pliku](w toku).pdf”. Po złożeniu podpisu plik ten jest zastępowany nowym, podpisanym plikiem PDF pod nazwą „[nazwa pliku](podpisany).pdf”.

Śledź prośby o podpis i zarządzaj nimi

Możesz monitorować prośby o podpis HelloSign i zarządzać nimi bezpośrednio z Dropbox. Aby rozpocząć, zaloguj się do HelloSign w panelu Dropbox i:

 • Znajdź potrzebne pliki, korzystając z paska wyszukiwania u góry.
 • Kliknij przycisk Poproś o podpis, aby poprosić o podpis.
 • Kliknij kartę W toku, aby śledzić prośby w toku i zarządzać nimi. Możesz:
  • Wyświetlić stan, podpisującego i datę bieżącego stanu.
  • Kliknij „” (wielokropek) po prawej stronie, aby wykonać różne działania, w zależności od stanu: Anuluj, Usuń, Pobierz, Podgląd lub Przypomnij.
  • Kliknij, aby wybrać plik i wyświetlić jego szczegóły po prawej stronie.
 • Kliknij kartęUkończone, aby zarządzać zrealizowanymi prośbami. Możesz:
  • Kliknij „” (wielokropek) po prawej stronie, aby podjąć różne działania.
  • Kliknij, aby wybrać plik i wyświetlić jego szczegóły po prawej stronie.

Będziesz także otrzymywać powiadomienia Dropbox i e-mail w miarę postępu w realizacji próśb. Odwiedź centrum pomocy HelloSign, aby uzyskać pomoc w tworzeniu szablonów, proszeniu o podpisy, zarządzaniu prośbami i nie tylko.

Pamiętaj o limitach próśb, rozmiaru i miejsca

Jeśli konto HelloSign połączone z Dropbox jest objęte ograniczoną taryfą bezpłatną (jest to taryfa domyślna), możesz zrealizować trzy bezpłatne prośby o podpis w miesiącu. Dowiedz się więcej o ograniczonej taryfie bezpłatnej i sposobie jej zmiany na wyższą.

Pojedyncze pliki przesyłane do podpisu nie mogą przekraczać rozmiaru 40 MB lub 500 stron. Dowiedz się o obsługiwanych typach plików i ich rozmiarach.

Podpisane pliki zajmują miejsce na Twoim koncie Dropbox. Jeśli na Twoim koncie Dropbox skończy się miejsce, gdy plik ma status „w toku” (oczekuje na podpis), zobaczysz komunikat o błędzie i podpisana wersja pliku zostanie zapisana wyłącznie w witrynie HelloSign.com, a nie na koncie Dropbox. Dowiedz się, ile miejsca masz na koncie Dropbox i jak kupić więcej.

Administratorzy: zarządzanie integracją HelloSign w zespole

Administratorzy zespołów Dropbox Business mogą włączać i wyłączać integrację HelloSign dla całego zespołu.

Aby włączyć lub wyłączyć integrację:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora. 
 2. Kliknij Konsolę administratora po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia po lewej stronie.
 4. Przewiń w dół do sekcji Ustawienia dodatkowe i kliknij Wyślij do podpisu.
 5. Ustaw przełącznik na Wł. lub Wył.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.