Korzystanie ze Slack w Dropbox

Integracja Dropbox i Slack zapewnia wiele różnych możliwości:

 • Udostępniaj pliki i wysyłaj wiadomości w Slack bezpośrednio z pliku Dropbox
 • Zobaczyć w sekcji Aktywność podglądu plików, kto udostępnił Twoje pliki w Slack, w jakich kanałach i kiedy.
  • Uwaga: jeśli nie masz dostępu do kanału lub wiadomości, w której został udostępniony plik, aktywność Slack jest wyświetlana bez szczegółowych informacji.

Dowiedz się więcej o integracji Dropbox i Slack w centrum pomocy Slack.

Czy jesteś administratorem zespołu Dropbox Business?

Dowiedz się, jak zarządzać integracjami z takimi aplikacjami jak Slack dla całego zespołu.

Łączenie Slack z kontem Dropbox

Aby połączyć Slack z kontem Dropbox:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij App Center w wyświetlonym menu.
 4. Kliknij Slack.
  • Jeśli nie widzisz Slack, użyj paska wyszukiwania App Center.
 5. Kliknij Połącz i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Możesz też połączyć się ze Slack, dodając aplikację Dropbox do obszaru roboczego.

Aby połączyć dodatkowy obszar roboczy Slack z kontem Dropbox, w tym z Enterprise Grid

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub ikonę twarzy) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Połączone aplikacje.
 5. Kliknij Slack.
 6. Kliknij Zarządzaj.
 7. Kliknij Połącz inne konto Slack i postępuj zgodnie ze wskazówkami.
  • Uwaga: możesz ustawić domyślny obszar roboczy Slack, klikając Ustaw jako domyślne obok obszaru roboczego, który ma być obszarem domyślnym. Ten obszar roboczy będzie używany na potrzeby wszystkich funkcji Slack w Dropbox.

Udostępniaj pliki w Slack z poziomu Dropbox

Aby udostępnić plik w Slack z witryny dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Wszystkie pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Najedź kursorem na nazwę pliku i kliknij pole wyboru, które pojawi się z lewej strony.
 4. Kliknij strzałkę obok pozycji Udostępnij pod miniaturką pliku na prawym pasku bocznym.
 5. Kliknij Slack. Opcjonalnie możesz dodać wiadomość.
 6. Kliknij Wyślij obok kanału lub osoby, którym chcesz go udostępnić.

Aby udostępnić plik w Slack z aplikacji komputerowej Dropbox:

 1. Kliknij plik, który chcesz udostępnić w Slack.
 2. Kliknij Udostępnij.
 3. Kliknij Slack
 4. Kliknij Wyślij obok kanału lub osoby, którym chcesz go udostępnić.

Łącze do pliku pojawi się w wybranym kanale Slack lub w wiadomości bezpośredniej do osoby, której go udostępniłeś(aś). Po udostępnieniu pliku Dropbox w Slack możesz go znaleźć przez wyszukanie nazwy pliku na pasku wyszukiwania Slack.

Zapisuj pliki ze Slack do Dropbox

Możesz zapisywać pliki, które otrzymujesz ze Slack, na konto Dropbox. Aby to zrobić, kliknij „⋮” (pionowy wielokropek) obok wiadomości, która zawiera plik, i kliknij Save to Dropbox (Zapisz w Dropbox). Plik będzie automatycznie zapisany w folderze na koncie Dropbox o nazwie „/Slack/” z dołączoną nazwą obszaru roboczego.

Uwaga: jeśli nie widzisz opcji Save to Dropbox, kliknij More message shortcuts... (więcej skrótów wiadomości) i poszukaj Save to Dropbox.

Wysyłaj wiadomości w Slack z poziomu Dropbox

Możesz wysłać wiadomość w Slack do kogoś, komu udostępniasz pliki, bezpośrednio z podglądu pliku Dropbox. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Wszystkie pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij plik, z poziomu którego chcesz wysłać wiadomość.
 4. U góry kliknij kółko ze zdjęciem profilowym lub inicjałami osoby, do której chcesz wysłać wiadomość.
  • Jeśli nie widzisz osoby, kliknij listę przepełnienia (kółko z umieszczoną w nim liczbą) i kliknij osobę, do której chcesz wysłać wiadomość.
  • Jeśli plik znajduje się w folderze udostępnionym, kliknij listę przepełnienia (kółko z umieszczoną w nim liczbą), kliknij folder i kliknij osobę, do której chcesz wysłać wiadomość.
 5. Kliknij pole tekstowe Wiadomość w Slack i wpisz wiadomość. Do wybranej osoby zostanie wysłane łącze do pliku. Aby usunąć łącze, kliknij „x” obok pliku.
  • Jeśli nie widzisz opcji Wiadomość w Slack, kliknij strzałkę w dół, a potem Slack
 6. Kliknij Wyślij.

Odłączanie Slack od konta Dropbox 

Aby odłączyć Slack od konta Dropbox:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub ikonę twarzy) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Połączone aplikacje.
 5. Kliknij Slack.
 6. Kliknij Odłącz.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.