Jak wysyłać do podpisu za pomocą Dropbox Sign

Integracja Dropbox Sign umożliwia wysyłanie plików do podpisu, a także samodzielne podpisywanie plików bez wychodzenia z Dropbox. Podpisane pliki są automatycznie zapisywane na koncie Dropbox.

Uwaga: dowiedz się więcej o Dropbox Sign w centrum pomocy Dropbox Sign.

Połącz Dropbox i Dropbox Sign

Gdy po raz pierwszy wysyłasz plik do podpisu za pośrednictwem Dropbox, pojawia się prośba o połączenie kont Dropbox i Dropbox Sign oraz zaakceptowanie warunków korzystania z usługi. Tworzone jest bezpłatne konto Dropbox Sign z adresem e-mail, którego używasz w Dropbox. Jeśli już masz konto Dropbox Sign z tym samym adresem e-mail co na koncie Dropbox, konta te zostaną połączone. Po połączeniu kont zyskujesz też możliwość zalogowania się w witrynie hellosign.com przez kliknięcie opcji Zaloguj się za pomocą Dropbox.

Wysyłanie do podpisu lub podpisywanie pliku

Możesz wysłać do podpisu plik przechowywany w Dropbox lub samodzielnie podpisać plik. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na nazwę pliku i kliknij pole wyboru, które pojawi się z lewej strony.
 3. Kliknij strzałkę obok pozycji Udostępnij nad miniaturą pliku na prawym pasku bocznym.
  • Jeśli miniatura się nie wyświetla, kliknij ikonę strzałki na prawym pasku bocznym.
 4. Kliknij Wyślij do podpisu.
 5. Określ, kto ma podpisać plik:
  • Jeśli jesteś jedynym podpisującym, kliknij Jestem jedynym podpisującym.
  • Jeśli nie jesteś jedynym podpisującym, wpisz w pola imię i nazwisko oraz adres e-mail podpisującego. Aby dodać więcej podpisujących, kliknij Dodaj podpisującego. Aby usunąć podpisującego, kliknij ikonę usuwania (kosz) obok adresu e-mail osoby usuwanej. 
  • Aby poprosić o załącznik od podpisującego, kliknij ikonę spinacza do papieru obok jego adresu e-mail (opcja dostępna w taryfach Dropbox Sign Standard i Premium).
 6. Kliknij Dalej.
 7. Przeciągnij i upuść w tym dokumencie pola, w których podpisujący będą musieli złożyć podpis. Przypisz każde pole do podpisującego na pasku bocznym po prawej stronie.
  • Uwaga: aby było możliwe przejście do następnego kroku, każdy podpisujący musi mieć przypisane co najmniej jedno pole inne niż data.
 8. Kliknij Dalej w prawym górnym rogu.
 9. Wybierz nazwę podpisanej kopii pliku i jej lokalizację w folderze Dropbox.
  • Uwaga: nazwa oryginalnego pliku nie zostanie zmieniona ani plik ten nie zostanie przeniesiony.
 10. Kliknij Dalej w prawym górnym rogu.
 11. Potwierdź swoich podpisujących i dodaj w prośbie wszystkie osoby, które mają otrzymać kopię.
 12. Możesz dodać wiadomość e-mail.
 13. Kliknij Wyślij do podpisu.

Gdy pliki zostaną wypełnione i podpisane, Ty i wszyscy podpisujący otrzymacie potwierdzenie e-mailem. Podpisane pliki są automatycznie zapisywane na koncie Dropbox (w wybranej lokalizacji) oraz na połączonym koncie Dropbox Sign. Jeśli usuniesz podpisany plik z Dropbox lub Dropbox Sign, pozostanie on zapisany na drugim koncie.

Na koncie Dropbox, gdy plik oczekuje na podpisanie, w wybranej lokalizacji jest zapisywana jego tymczasowa wersja w formacie PDF pod nazwą „[nazwa pliku](w toku).pdf”. Po złożeniu podpisu plik ten jest zastępowany nowym, podpisanym plikiem PDF pod nazwą „[nazwa pliku] (podpisany).pdf”.

Śledź prośby o podpis i zarządzaj nimi

Możesz monitorować prośby o podpis Dropbox Sign i zarządzać nimi bezpośrednio z Dropbox. Aby rozpocząć, zaloguj się do Dropbox Sign w panelu Dropbox i:

 • Znajdź potrzebne pliki, korzystając z paska wyszukiwania u góry.
 • Kliknij przycisk Poproś o podpis, aby poprosić o podpis.
 • Kliknij kartę Oczekujące, aby śledzić prośby w toku i zarządzać nimi. Możesz:
  • Wyświetlić stan, podpisującego i datę bieżącego stanu.
  • Kliknąć „” (wielokropek) po prawej stronie, aby wykonać różne działania, w zależności od stanu, takie jak podgląd, pobieranie, lokalizowanie pliku, wysłanie przypomnienia podpisującym lub anulowanie prośby.
  • Kliknij, aby wybrać plik i wyświetlić jego szczegóły po prawej stronie.
 • Kliknij kartęUkończone, aby zarządzać zrealizowanymi prośbami. Możesz:
  • Kliknij „” (wielokropek) po prawej stronie, aby wykonać różne czynności, takie jak podgląd, pobieranie lub lokalizowanie pliku.
  • Kliknij, aby wybrać plik i wyświetlić jego szczegóły po prawej stronie.

Będziesz także otrzymywać powiadomienia Dropbox i e-mail w miarę postępu w realizacji próśb. Odwiedź centrum pomocy Dropbox Sign, aby uzyskać pomoc w tworzeniu szablonów, proszeniu o podpisy, zarządzaniu prośbami i nie tylko.

Pamiętaj o limitach próśb, rozmiaru i miejsca

Jeśli konto Dropbox Sign połączone z Dropbox jest objęte ograniczoną taryfą bezpłatną (jest to taryfa domyślna), możesz zrealizować trzy bezpłatne prośby o podpis w miesiącu. Dowiedz się więcej o ograniczonej taryfie bezpłatnej i sposobie jej zmiany na wyższą.

Pojedyncze pliki przesyłane do podpisu nie mogą przekraczać rozmiaru 40 MB lub 500 stron. Dowiedz się o obsługiwanych typach plików i ich rozmiarach.

Podpisane pliki zajmują miejsce na Twoim koncie Dropbox. Jeśli na Twoim koncie Dropbox skończy się miejsce, gdy plik ma status „w toku” (oczekuje na podpis), zobaczysz komunikat o błędzie i podpisana wersja pliku zostanie zapisana wyłącznie na koncie Dropbox Sign, a nie na koncie Dropbox. Dowiedz się, ile miejsca masz na koncie Dropbox i jak kupić więcej.

Administratorzy: zarządzanie integracją Dropbox Sign w zespole

Administratorzy kont zespołu mogą włączać i wyłączać integrację Dropbox Sign dla całego zespołu.

Aby włączyć lub wyłączyć integrację:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora. 
 2. Kliknij Konsolę administratora po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia po lewej stronie.
 4. Przewiń w dół do sekcji Ustawienia dodatkowe i kliknij Wyślij do podpisu.
 5. Ustaw przełącznik na Wł. lub Wył.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.