Jak zacząć korzystanie z aplikacji komputerowej Dropbox Business

Tak, Dropbox to bezpieczne miejsce na najważniejsze materiały Twojej firmy. Jednak pozwala również oszczędzić wiele czasu każdemu członkowi zespołu – również tobie. Funkcje Dropbox pozwalają ograniczyć bałagan i żmudne czynności, ułatwiając pracę.

Jedną z najważniejszych zalet jest aplikacja komputerowa Dropbox.

Aplikacja komputerowa działa na komputerach Windows, Mac lub Linux (tak jak aplikacja mobilna działa na Twoim telefonie). Poza wieloma innymi przydatnymi funkcjami aplikacja komputerowa instaluje folder Dropbox na Twoim dysku twardym. Folder ten działa jak inne foldery na komputerze, z dwiema istotnymi różnicami:

 • Pliki zapisane w folderze Dropbox są zapisywane jako kopia zapasowa w Dropbox
 • Pliki te automatycznie stają się dostępne na każdym komputerze, telefonie lub tablecie połączonym z kontem Dropbox

Chcesz już zacząć?

1. Utwórz konto Dropbox Business

Powinieneś/nnaś otrzymać e-mailem zaproszenie do zespołu Dropbox Business. Aby rozpocząć, kliknij łącze w tym e-mailu i postępuj według instrukcji. Jeśli e-mail nie dotarł lub jeśli chcesz, aby wysłano go ponownie, poproś o pomoc dział informatyczny lub administratora Dropbox Business.

Specjalistyczne porady: synchronizacja

Podczas korzystania z Dropbox często napotkasz słowo „synchronizacja”. Synchronizacja oznacza, że widzisz tę samą wersję pliku na dowolnym urządzeniu zalogowanym do Twojego konta Dropbox. Pliki przeciągnięte do folderu Dropbox będą automatycznie synchronizowane z Dropbox online. Zmiany lub modyfikacje plików w tym folderze również będą synchronizowane z Dropbox.

2. Otwórz aplikację komputerową Dropbox

Teraz, gdy masz już utworzone konto, kolejnym krokiem jest uruchomienie aplikacji komputerowej Dropbox. W niektórych przypadkach aplikacja może być już zainstalowana na komputerze. Jeśli tak nie jest, musisz ją pobrać i zainstalować.

Jeśli aplikacja komputerowa jest już zainstalowana

Jeśli aplikacja komputerowa jest już zainstalowana na komputerze, będzie ją widać albo na liście Aplikacje, albo jako ikonę na pulpicie komputera. Jeśli jeden z tych skrótów jest dostępny, kliknij go dwukrotnie, aby uruchomić aplikację, i przejdź do kroku 3 niniejszego przewodnika.

Jeśli aplikacja komputerowa nie jest zainstalowana

Jeśli aplikacja komputerowa nie jest jeszcze zainstalowana na komputerze, należy najpierw ją pobrać. Można to zrobić na trzy sposoby:

Po zainstalowaniu aplikacji będzie ona widoczna na liście Aplikacje komputera albo bezpośrednio na ekranie pulpitu. Kliknij dwukrotnie, aby ją uruchomić, a następnie przejdź do kroku 3 tego przewodnika.

Specjalistyczne porady: działania automatyczne

Aplikacja działa w tle i automatycznie synchronizuje pliki (o ile komputer jest połączony z Internetem). Oznacza to, że nie trzeba automatycznie przesyłać ani pobierać plików.

3. Zaloguj się na swoje konto

Po pobraniu aplikacji folder Dropbox pojawi się na dysku twardym (można go znaleźć w menu Start, widoku Finder lub w innym programie zarządzania plikami). Ponadto na pasku zadań lub pasku menu powinna pojawić się ikona Dropbox. Kliknij aplikację, aby ją uruchomić; pojawi się prośba o zalogowanie.

Upewnij się, że logujesz się przy użyciu tego samego adresu e-mail oraz hasła, które zostały użyte przy dołączaniu do zespołu Dropbox Business. Logując się, łączysz swój komputer bezpośrednio z kontem Dropbox. Jeśli logowanie zakończyło się powodzeniem, przejdź do kroku 4 niniejszego przewodnika.

 • Wskazówka: może również pojawić się prośba o wpisanie kodu weryfikacji dwustopniowej. Skontaktuj się z działem informatycznym lub administratorem Dropbox Business, jeśli nie masz pewności, co robić dalej.

Specjalistyczne porady: szybka instalacja

Jeśli już korzystasz z Dropbox, możesz też dokonać konfiguracji aplikacji komputerowej przy użyciu kodu QR na telefonie.

Co zrobić, gdy nie widać pola hasła

Jeśli nie widać pola, w które można wpisać hasło, to administrator zespołu prawdopodobnie włączył logowanie jednokrotne(SSO). Jeśli tak jest w istocie, wykonaj poniższe kroki, aby korzystać z Dropbox. Będziesz korzystać z tej samej nazwy użytkownika i hasła, z jakich korzystasz, aby zalogować się do sieci firmowej lub innych narzędzi firmy (np. Active Directory).

 1. Otwórz aplikację komputerową Dropbox.
 2. Wybierz Mam już konto Dropbox i kliknij kontynuuj.
 3. Podaj adres e-mail, ale pole hasła pozostaw puste.
 4. Kliknij Kontynuuj.
 5. Kliknij Pobierz kod łącza.
 6. Jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany(a) na stronie SSO firmy, otworzy się przeglądarka internetowa i pojawi się prośba o zalogowanie. Wpisz swój adres e-mail, hasło służbowe (nie hasło do Dropbox) oraz wszelkie inne informacje, które są wymagane w Twojej firmie.
 7. Pojawi się strona Dropbox wyświetlająca specjalny kod. Kliknij Kopiuj kod łącza.
 8. Wróć do aplikacji Dropbox i kliknij Wklej.
 9. Kliknij Kontynuuj i wykonuj instrukcje, aby zakończyć łączenie z kontem Dropbox.

4. Dodaj pliki do folderu Dropbox

Po zalogowaniu do Dropbox na komputerze możesz zobaczyć, że na Twoim koncie są już jakieś foldery. Mają one różne ikony ułatwiające zrozumienie, co oznaczają. Można z nich korzystać tak, jak z każdego innego folderu na dysku twardym.

Możesz zobaczyć cztery różne rodzaje folderów:

Niebieski folder z ikoną budynku

 

Folder zespołu (lub folder w obszarze zespołu). Foldery te są udostępniane całemu zespołowi Dropbox Business lub jego części i są zarządzane przez administratora. Mogą być także udostępniane osobom spoza zespołu.

Fioletowy folder z ikoną osoby

 

Folder osobisty (lub folder członka zespołu). Domyślnie folder członka zespołu nie jest nikomu udostępniany. Możesz to jednak zrobić, jeśli chcesz.

Niebieski folder

 

Folder zwykły. Folder zwykły działa jak każdy inny folder na komputerze: pomaga organizować pliki, ale nie jest nikomu udostępniany.

 

Niebieski folder z dwoma postaciami

 

Folder udostępniony. W każdej chwili możesz zmienić folder zwykły w folder udostępniony. Członkowie folderu udostępnionego (ci, którym został udostępniony), mogą wyświetlać, komentować i edytować pliki w tym folderze.

 • Uwaga: foldery udostępnione wewnątrz folderu udostępnionego mają ikonę budynku.

Uwaga: wygląd tych ikon folderów jest różny w zależności od tego, gdzie je wyświetlasz. Powyższe ikony pochodzą z witryny Dropbox (dropbox.com).

Są dwa sposoby dodawania plików do folderów:

 • Przeciągnij plik z innej lokalizacji na komputerze (lub z innego folderu w Dropbox)
 • Otwórz plik, kliknij „Zapisz jako” i zapisz do Dropbox jako lokalizacji

5. Połącz swoje konto z urządzeniem mobilnym

Pliki w folderze Dropbox są dostępne na dowolnym innym komputerze, telefonie lub tablecie połączonym z kontem Dropbox. Jeśli masz już aplikację Dropbox na telefonie lub tablecie, po prostu zaloguj się na nim na konto służbowe. Jeśli jeszcze nie masz aplikacji na innych urządzeniach, możesz ją pobrać:

Specjalistyczne porady: dostęp z wielu urządzeń

Synchronizacja działa na każdym urządzeniu połączonym z kontem. Po prostu zaloguj się do Dropbox, korzystając z tej samej nazwy użytkownika i hasła na dowolnym komputerze, telefonie lub tablecie, a zawsze będziesz widzieć te same pliki.

Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej po raz pierwszy, uruchom ją i zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła przypisanych do konta służbowego. Jeśli jesteś już użytkownikiem Dropbox, wykonaj poniższe kroki:

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij Mam już konto Dropbox.
 3. Podaj adres e-mail, ale pole hasła pozostaw puste. Stuknij Zaloguj się na konto Dropbox.
 4. Jeśli jesteś już zalogowany(a) na stronie zarządzania urządzeniami Twojej firmy, aplikacja powinna uruchomić się automatycznie. W przeciwnym wypadku otworzy się przeglądarka internetowa i pojawi się prośba o kontynuację. Wpisz adres e-mail, hasło służbowe (nie hasło do Dropbox) oraz inne niezbędne informacje.
 5. Jeśli Twoja firma korzysta z SSO, w przeglądarce zostanie otwarta nowa strona z prośbą o zgodę na korzystanie SSO w aplikacji. Wybierz Zezwól.
 6. Wykonaj pozostałe kroki procedury konfiguracji aplikacji.

6. Połącz się ze swoim osobistym kontem Dropbox

Administrator zespołu Dropbox Business może zezwolić na połączenie konta osobistego Dropbox na komputerze służbowym. Oznacza to, że możesz korzystać z plików osobistych i służbowych na tym samym urządzeniu.

 • Wskazówka: jeśli administrator na to nie zezwala, możesz zawsze korzystać z konta służbowego i osobistego w witrynie Dropbox (dropbox.com).

Gdy połączysz swoje konta osobiste i służbowe, będziesz widzieć dwa oddzielne foldery Dropbox na dysku twardym lub w aplikacji mobilnej. Twoje konto służbowe będzie widoczne jako Dropbox (nazwa firmy), a konto osobiste jako Dropbox (osobiste).

Specjalistyczne porady: dostęp offline

Możesz korzystać z plików w folderze Dropbox na komputerze nawet, gdy jesteś offline. Jest to możliwe, gdyż kopie tych plików przechowywane są również na dysku twardym. Jeśli zmodyfikujesz plik, gdy jesteś offline, Dropbox zsynchronizuje te zmiany, gdy znów będziesz online.

7. Zacznij korzystać z Dropbox

OK. Udało Ci się zainstalować Dropbox i zalogować na wszystkich swoich urządzeniach, a także dodać najważniejsze pliki. Możesz już rozpocząć korzystanie z Dropbox i uwolnić swoją kreatywną energię.

Potrzebujesz coś jeszcze? Administrator zespołu Dropbox Business będzie Ci służyć pomocą, do niego najlepiej zwrócić się z pomysłami lub pytaniami.

Znajdź administratora swojego zespołu Dropbox Business

 

Nie znasz jeszcze Dropbox?

Jeśli zaczynasz korzystanie z Dropbox albo chcesz sobie odświeżyć wiadomości, nasze samouczki albo szkolenia z wirtualnym instruktorem  pozwolą Ci w pełni wykorzystać konto Dropbox. 

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.