Jak korzystać z aplikacji komputerowej Dropbox w powiązaniu z kontem Dropbox Business

Jesienią 2019 r. Dropbox wprowadził nowe środowisko komputerowe, które składa się z nowej aplikacji komputerowej, a także usprawnień w działaniu Dropbox na pasku zadań/pasku menu oraz w folderze Dropbox w Eksploratorze plików/Finderze.

Dowiedz się więcej o środowisku komputerowym Dropbox.

Środowisko komputerowe Dropbox jest dostępne do systemów operacyjnych Linux, macOS i Windows. (Jeśli na Twoim urządzeniu działa system Windows 10 w trybie S, przeczytaj ten artykuł). 

Po instalacji będziesz mieć na komputerze aplikację komputerową Dropbox, ikonę Dropbox na pasku zadań/pasku menu oraz folder Dropbox. Wszelkie zmiany dokonane w aplikacji komputerowej Dropbox są automatycznie synchronizowane z kontem w witrynie dropbox.com.

1. Utwórz konto Dropbox Business

Powinieneś/nnaś otrzymać e-mailem zaproszenie do zespołu Dropbox Business. Aby rozpocząć, kliknij łącze w tym e-mailu i postępuj według instrukcji. Jeśli e-mail nie dotarł lub jeśli chcesz, aby wysłano go ponownie, poproś o pomoc dział informatyczny lub administratora Dropbox Business.

Specjalistyczne porady: synchronizacja

Podczas korzystania z Dropbox często napotkasz słowo „synchronizacja”. Synchronizacja sprawia, że widzisz tę samą wersję pliku na dowolnym urządzeniu zalogowanym do Twojego konta Dropbox. Pliki przeciągnięte do folderu Dropbox są automatycznie synchronizowane z Dropbox online. Zmiany lub modyfikacje plików w tym folderze również są synchronizowane z Dropbox.

2. Otwórz aplikację komputerową Dropbox

Teraz, gdy masz już utworzone konto, kolejnym krokiem jest uruchomienie aplikacji komputerowej Dropbox. W niektórych przypadkach aplikacja może być już zainstalowana na komputerze. Jeśli tak nie jest, musisz ją pobrać i zainstalować.

Jeśli aplikacja komputerowa jest już zainstalowana

Jeśli na Twoim komputerze już jest zainstalowana aplikacja komputerowa, zobaczysz folder Dropbox w menu Start, oknie Finder lub innym menedżerze plików. Ponadto na pasku zadań lub pasku menu powinna być widoczna ikona Dropbox. 

Kliknij aplikację, aby ją uruchomić: pojawi się prośba o zalogowanie.

Jeśli aplikacja komputerowa nie jest zainstalowana

Jeśli aplikacja komputerowa nie jest jeszcze zainstalowana na komputerze, należy najpierw ją pobrać. Można to zrobić w dwa sposoby:

Gdy pobierzesz aplikację, w menu Start, oknie Finder lub innym menedżerze plików pojawi się folder Dropbox. Ponadto na pasku zadań lub pasku menu powinna być widoczna ikona Dropbox. Kliknij aplikację, aby ją uruchomić: pojawi się prośba o zalogowanie.

Specjalistyczne porady: działania automatyczne

Aplikacja działa w tle i automatycznie synchronizuje pliki (o ile komputer jest połączony z Internetem). Oznacza to, że nie trzeba automatycznie przesyłać ani pobierać plików.

Zespół Dropbox Business może dodać administratora z innego zespołu do zarządzania własnym zespołem. Nowy administrator staje się „administratorem wielu zespołów”. Nowy administrator albo „administrator wielu zespołów”, będzie miał wszystkie uprawnienia administratora Twojego własnego zespołu, poza następującymi:

 • Nie będzie miał dostępu do stron Płatności ani Pomoc w konsoli administratora.
 • Nie może zalogować się na konto członka zespołu.

Chcesz zamiast tego dać uprawnienia administratora osobie z własnego zespołu? Dowiedz się, jak to zrobić.

Dodawanie (lub usuwanie) administratora z innego zespołu

Jeśli jesteś administratorem zespołu, możesz wysłać prośbę o zostanie administratorem do kogoś z innego zespołu. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora w kolumnie po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Zaufane zespoły.
 5. Kliknij Dodaj zespół.
 6. W sekcji Dodaj administratora z zaufanego zespołu wpisz adres e-mail administratora, którego chcesz dodać.
 7. Kliknij Zezwól zaufanemu zespołowi na dostęp do mojej konsoli administratora.
 8. Kliknij Kontynuuj.
 9. Zaakceptuj warunki, zaznaczając pole.
 10. Kliknij Wyślij prośbę.

Inny administrator otrzyma powiadomienie e-mail, odsyłające go do strony Zaufane zespoły, gdzie może zaakceptować prośbę.

Aby usunąć administratora z swojego zespołu, przejdź do strony Zaufane zespoły i kliknij Cofnij prawo dostępu obok nazwy zespołu.

Dodawanie (lub usuwanie) siebie jako administratora w innym zespole

Ze względów bezpieczeństwa nie możesz dodać siebie jako administratora w innym zespole. Skontaktuj się z administratorem innego zespołu i poproś go o wykonanie krokóww celu dodania Ciebie. 

Jeśli chcesz zrezygnować z roli administratora w innym zespole:

 1. Zaloguj się do konsoli administratora innego zespołu.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Zaufane zespoły.
 4. Obok zespołu, z którego chcesz usunąć siebie, kliknij Usuń zespół.

3. Zaloguj się na swoje konto

Po pobraniu aplikacji folder Dropbox pojawi się na dysku twardym (można go znaleźć w menu Start, widoku Finder lub w innym programie zarządzania plikami). Ponadto na pasku zadań lub pasku menu powinna pojawić się ikona Dropbox. Kliknij aplikację, aby ją uruchomić; pojawi się prośba o zalogowanie.

Upewnij się, że logujesz się przy użyciu tego samego adresu e-mail oraz hasła, które zostały użyte przy dołączaniu do zespołu Dropbox Business. Logując się, łączysz swój komputer bezpośrednio z kontem Dropbox. Jeśli logowanie zakończyło się powodzeniem, przejdź do kroku 4 niniejszego przewodnika.

 • Wskazówka: może również pojawić się prośba o wpisanie kodu weryfikacji dwustopniowej. Skontaktuj się z działem informatycznym lub administratorem Dropbox Business, jeśli nie masz pewności, co robić dalej.

Specjalistyczne porady: szybka instalacja

Jeśli już korzystasz z Dropbox, możesz też dokonać konfiguracji aplikacji komputerowej przy użyciu kodu QR na telefonie.

Co zrobić, gdy nie widać pola hasła

Jeśli nie widać pola, w którym można wpisać hasło, administrator zespołu prawdopodobnie włączył jednokrotne logowanie (SSO). Jeśli tak jest w istocie, wykonaj poniższe kroki, aby uzyskać dostęp do Dropbox. Będziesz korzystać z tej samej nazwy użytkownika i hasła, z których korzystasz podczas logowania się do sieci organizacji lub innych narzędzi organizacyjnych (np. Active Directory).

 1. Otwórz aplikację komputerową Dropbox.
 2. Wybierz Mam już konto Dropbox i kliknij kontynuuj.
 3. Podaj adres e-mail, ale pole hasła pozostaw puste.
 4. Kliknij Kontynuuj.
 5. Kliknij Pobierz kod łącza.
 6. Jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany(a) na stronie SSO organizacji, otworzy się przeglądarka internetowa i pojawi się prośba o zalogowanie. Wpisz swój adres e-mail, hasło służbowe (nie hasło do Dropbox) oraz ewentualne inne informacje, które są wymagane w Twojej organizacji.
 7. Pojawi się strona Dropbox wyświetlająca specjalny kod. Kliknij Kopiuj kod łącza.
 8. Wróć do aplikacji Dropbox i kliknij Wklej.
 9. Kliknij Kontynuuj i wykonuj instrukcje, aby zakończyć łączenie z kontem Dropbox.

4. Dodaj pliki do folderu Dropbox

Po zalogowaniu do Dropbox na komputerze możesz zobaczyć, że na Twoim koncie są już jakieś foldery. Mają one różne ikony ułatwiające zrozumienie, co oznaczają. Można z nich korzystać tak, jak z każdego innego folderu na dysku twardym.

Możesz zobaczyć cztery różne rodzaje folderów:

Niebieski folder z ikoną budynku

 

Folder zespołu (lub folder w obszarze zespołu). Foldery te są udostępniane całemu zespołowi Dropbox Business lub jego części i są zarządzane przez administratora. Mogą być także udostępniane osobom spoza zespołu.

Fioletowy folder z ikoną osoby

 

Folder osobisty (lub folder członka zespołu). Domyślnie folder członka zespołu nie jest nikomu udostępniany. Możesz to jednak zrobić, jeśli chcesz.

Niebieski folder

 

Folder zwykły. Folder zwykły działa jak każdy inny folder na komputerze: pomaga organizować pliki, ale nie jest nikomu udostępniany.

 

Niebieski folder z dwoma postaciami

 

Folder udostępniony. W każdej chwili możesz zmienić folder zwykły w folder udostępniony. Członkowie folderu udostępnionego (ci, którym został udostępniony), mogą wyświetlać, komentować i edytować pliki w tym folderze.

 • Uwaga: foldery udostępnione wewnątrz folderu udostępnionego mają ikonę budynku.

Uwaga: wygląd tych ikon folderów jest różny w zależności od tego, gdzie je wyświetlasz. Powyższe ikony pochodzą z witryny Dropbox (dropbox.com).

Są dwa sposoby dodawania plików do folderów:

 • Przeciągnij plik z innej lokalizacji na komputerze (lub z innego folderu w Dropbox)
 • Otwórz plik, kliknij „Zapisz jako” i zapisz do Dropbox jako lokalizacji

5. Połącz swoje konto z urządzeniem mobilnym

Pliki w folderze Dropbox są dostępne na dowolnym innym komputerze, telefonie lub tablecie połączonym z kontem Dropbox. Jeśli masz już aplikację Dropbox na telefonie lub tablecie, po prostu zaloguj się na nim na konto służbowe. Jeśli jeszcze nie masz aplikacji na innych urządzeniach, możesz ją pobrać:

Specjalistyczne porady: dostęp z wielu urządzeń

Synchronizacja działa na każdym urządzeniu połączonym z kontem. Po prostu zaloguj się do Dropbox, korzystając z tej samej nazwy użytkownika i hasła na dowolnym komputerze, telefonie lub tablecie, a zawsze będziesz widzieć te same pliki.

Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej po raz pierwszy, uruchom ją i zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła przypisanych do konta służbowego. Jeśli jesteś już użytkownikiem Dropbox, wykonaj poniższe kroki:

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij Mam już konto Dropbox.
 3. Podaj adres e-mail, ale pole hasła pozostaw puste. Stuknij Zaloguj się na konto Dropbox.
 4. Jeśli już jesteś zalogowany(a) na stronie zarządzania urządzeniami Twojej organizacji, aplikacja powinna uruchomić się automatycznie. W przeciwnym wypadku otworzy się przeglądarka internetowa i pojawi się prośba o kontynuację. Wpisz adres e-mail, hasło służbowe (nie hasło do Dropbox) oraz ewentualne inne wymagane informacje.
 5. Jeśli Twoja organizacja korzysta z SSO, w przeglądarce zostanie otwarta nowa strona z prośbą o zgodę na korzystanie SSO w aplikacji. Stuknij Zezwól.
 6. Wykonaj pozostałe kroki procedury konfiguracji aplikacji.

6. Połącz się ze swoim osobistym kontem Dropbox

Administrator zespołu Dropbox Business może zezwolić na połączenie konta osobistego Dropbox na komputerze służbowym. Oznacza to, że możesz korzystać z plików osobistych i służbowych na tym samym urządzeniu.

 • Wskazówka: jeśli administrator na to nie zezwala, możesz zawsze korzystać z konta służbowego i osobistego w witrynie Dropbox (dropbox.com).

Gdy połączysz swoje konta osobiste i służbowe, będziesz widzieć dwa oddzielne foldery Dropbox na dysku twardym lub w aplikacji mobilnej. Twoje konto służbowe będzie widoczne jako Dropbox (nazwa organizacji), a konto osobiste jako Dropbox (osobiste).

Specjalistyczne porady: dostęp offline

Możesz korzystać z plików w folderze Dropbox na komputerze nawet, gdy jesteś offline. Jest to możliwe, gdyż kopie tych plików przechowywane są również na dysku twardym. Jeśli zmodyfikujesz plik, gdy jesteś offline, Dropbox zsynchronizuje te zmiany, gdy znów będziesz online.

7. Zacznij korzystać z Dropbox

W porządku. Udało Ci się zainstalować Dropbox i zalogować na wszystkich swoich urządzeniach, a także dodać najważniejsze pliki. Możesz rozpocząć korzystanie z Dropbox.

Potrzebujesz coś jeszcze? Administrator zespołu Dropbox Business będzie Ci służyć pomocą, do niego najlepiej zwrócić się z pomysłami lub pytaniami.

Znajdź administratora swojego zespołu Dropbox Business

 

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.